فراخوان | فستیوارت

منو

کانال تلگرام فراخوان جایزه ی داستان خوانی گوسان

≡ فراخوان جایزه ی داستان خوانی گوسان منتشر شد. ≡

■ داستان بخوانید و جایزه ببرید. ■

■ «نفر اول یک میلیون تومان، نفر دوم پانصد هزار تومان» ■
≡ داستان ها و کتاب هایی را که دوست داریم با صدای خود دوباره خلق کنیم.
برای دوستان مان داستان بخوانیم و صدا و روایت خود را از داستان ها به گوش دیگران برسانیم.
مهارت خود را در اجرای رادیویی، قصه گویی و صدا پیشگی محک بزنید.
چشمان مان را ببنیدیم و به صدای قصه گویان گوش کنیم.
با هم و برای هم سنت کهن گوسان‌های قصه گوی ایرانی را زنده کنیم.≡

■ برای آشنایی با شرایط شرکت در مسابقه داستان خوانی گوسان ، قصه خواندن و داستان شنیدن به کانال «رادیو ایرانمهر» بپیوندید.

https://telegram.me/joinchat/BqPvrjvb1bnh3Rv3_ltBZw

دسته بندی ها: فراخوان ادبی, فراخوان رایگان

دیدگاه ها