جستجو

فراخوان جشنواره بین‌المللی فیلم و عکس البرز منتشر شد.

■ مهلت: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ■

■ سازمان بسیج هنرمندان استان البرز در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی مبتنی برتبیین مولفه های فرهنگ ایثار، شهادت،مقاومت وبا هدفت تشویق وترغیب هنرمندان ایران اسلامی به فعالیت موثر در زمینه ی ترویج نقش این مولفه ها درمسیر انقلاب اسلامی،نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکس  با موضوع تبیین جایگاه حماسی  زنان و کودکان درجنگ را در آستانه سالروزفتح خرمشهر(۲۰ الی ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۷)دراستان البرزبرگزار می نماید.

≡ اهداف جشنواره:

ارتقای سطح بینش وآگاهی جامعه نسبت به ارزشهای معنوی؛
کمک به تولیدمحتواوتوسعه ی آن درقالب حمایت ازمحصولات فرهنگی به ویژه تولید فیلم کوتاه و عکس و دستیابی به آثارفاخرتصویری دراین زمینه؛
ایجاد بسترهای مناسب ازطریق تبادل تجربیات ارزنده و تعامل میان سینماگران،صاحبنظران،متخصصان و مخاطبین درراستای گسترش فرهنگ بهورزی از دستاوردهای مبتنی بر ایثار، شهادت و مقاومت؛
زمینه سازی وکمک به انتشار پژوهش هاوپخش فیلم و عکس در رابطه با وظایف واهداف سازمان بسیج هنرمندان درسطح رسانه های داخلی وخارجی؛
شناسایی استعدادهاوتقدیرازبرترین پدیدآوردگان آثار هنری مرتبط با موضوعات جشنواره؛
معرفی زنان و کودکان تاثیرگذار درزمینه ی فعالیت های مربوط به محور مقاومت و پایداری درجهان ،تشویق مولفان،مؤسسات و نهادهای حقیقی و حقوقی فعال،با هدف گسترش فعالیتهای فرهنگی-هنری.

≡ موضوعات جشنواره:

 تبیین جایگاه حماسی نقش کودکان و زنان در هشت سال دفاع مقدس

۲-تهاجم قدرت های استکباری به ملتهای مظلوم درسرزمینهای اسلامی و سایر نقاط جهان .

۳-بازتاب جنگ افروزی ، مصداق بارز نقض حقوق مسلم کودکان و زنان.

نمایش آسیب های اجتماعی کودکان و زنان ناشی از جنگ.

۵-تجلی جایگاهارزشمندزنان و کودکان.

۶-نمایش مصایب پناهجویان و آوارگان جنگی.

۷- نمایش تاثیر جنگ در فروپاشی خانواده ها.

۸ –  بررسی موقعیت انسان در شرایط جنکی و بعد از آن

۹-تلاش سازمان ها و نهادهای مردمی در کمک به آسیب دیدگان جنگ.

بخشهای جشنواره:

بخش رقابتی

 فیلم کوتاه ملی

 آثار کوتاه : مستند،داستانی،پویانمایی)باحداکثرزمان۴۵ دقیقه( از ایران

 فیلم کوتاه بین المللی

آثار کوتاه : مستند،داستانی،پویانمایی)باحداکثرزمان  ۴۵  دقیقه) از سراسر جهان

مسابقه  عکس

عکاسان  می توانند آثار تصویری خود  را در دو قالب “تک عکس” و “مجموعه عکس” برای رقابت در این بخش شرکت دهند.

ویژه نگاه مردمی

این بخش به آثاری که ازطریق تلفن های همراه یا دوربین‌های غیرحرفه‌ای  ثبت و ضبط شده است، اختصاص دارد.

ویژه از نگاه کودکان دیروز، ایثارگران امروز

≡ بخش غیر رقابتی

≡ نمایشهای ویژه

در این بخش به منظور شناخت هرچه بهترظرفیت ها و ایجاد تعامل و ارتباط سازنده میان هنرمندان و سازمان بسیج هنرمندان بانگاه ویژه به سینمای مقاومت و پایداری درسرزمین های اسلامی و جهان،آثاری از یک فیلمسازویایک کشور و یامجموعه ای ازفیلم‌ها، عکسها و یا بسته نمایشی دیگر مرتبط با اهداف جشنواره، در قالب”مرور بر آثار”در دو بخش ایران و بین الملل به نمایش گذاشته خواهد شد.

≡ نشست ها

مجموعه ای ازجلسات هم اندیشی،سخنرانی ها،میزگردها ،با حضور نویسندگان و پژوهشگران،کارگاههای آموزشی و پژوهش های سینمایی،جلسات نقد و بررسی مرتبط بااهداف جشنواره در ایام جشنواره برگزار خواهد شد.

نکوداشت و بزرگداشت

در این بخش از پیشکسوتان فعال و درگذشتگان نامداردر عرصه های  هنری مرتبط بااهداف جشنواره، تقدیر به عمل خواهد آمد.

≡ سایربرنامه ها

برگزاری نمایشگاه عکس
برگزاری همزمان جشنواره دراستان البرزوسایر مراکزفرهنگی هنری کشور
مراسم افتتاحیه و اختتامیه ی جشنواره

≡ جوایز بخش‌های رقابتی جشنواره:

هیئت های داوری جشنواره جوایز خود را شامل: لوح افتخار و تندیس جشنواره به همراه جایزه  ی نقدی ،به شرح ذیل به برترین آثار بخش های رقابتی جشنواره اهدا خواهند کرد:

≡ مسابقه فیلم کوتاه ملی:

بهترین فیلم کوتاه (مستند، داستانی، پویا نمایی) به تهیه کننده ی اثر
بهترین کارگردانی (مستند، داستانی، پویانمایی)به کارگردان اثر
بهترین فیلمنامه (داستانی)به نویسنده ی اثر
بهترین تحقیق و پژوهش و گفتار متن مستند (مستند) به پژوهشگر یا نویسنده ی اثر
بهترین دستاورد فنی، هنری از میان کلیه ی آثار
دو جایزه ی ویژه ی هیئت داوران بخش مسابقه ی فیلم کوتاه جشنواره،ازمیان آثار این بخش

     ۷ –جایزه ی ویژه ی شهیدرضا پناهی (این جایزه به انتخاب هیئت داوران به دبیر جشنواره پیشنهاد و به یکی از آثاربخش مسابقه ی فیلم اهدا خواهد شد.)

بخش مسابقه فیلم کوتاه بین المللی:

لوح افتخار و تندیس جشنواره به همراه  جایزه ی نقدی به سه فیلم به عنوان بهترین فیلم های کوتاه بخش مسابقه ی بین المللی .
جایزه ی نگاه ویژه ،شامل: لوح افتخار، تندیس جشنواره به همراه جایزه ی نقدی به دو (۲) فیلم کوتاه بخش مسابقه ی بین المللی به انتخاب هیئت داوران این بخش.

بخش مسابقه  عکس:

پنج جایزه به ترتیب رتبه به۵عکاس برتراین بخش.
سه جایزه به ترتیب رتبه در بخش ویژه ی آثار نگاه مردمی
اهدا ی یک جایزه ی ویژه از نگاه کودکان دیروز ،ایثارگران امروز

مقرارت شرکت درجشنواره:

مقررات عمومی:

شرکت درجشنواره برای عموم آزاد است.
به تمامی آثار راه یافته به جشنواره، گواهی شرکت اهدامیشود.
هیچکدام ازجوایزبه طورهم ارزش ومشترک به دواثرتعلق نخواهدگرفت.
به منظور ارزیابی از سوی سازمان بسیج هنرمندان البرز ،درنخستین دوره  برگزاری جشنواره،محدودیتی برای زمان ساخت آثار تولید شده وجود ندارد.
ستادبرگزاری جشنواره برای تولیدآثارتبلیغاتی،تلویزیونی و فضاهای مجازی جشنواره اجازه ی استفاده ی حداقلی ازآثاررادارد.
دبیرخانه ی جشنواره درقبال صدمات ناشی از ارسال نامطلوب آثار هیچگونه مسئولیتی ندارد.
هرگونه مسئولیت درخصوص مسایل تبلیغی وحقوقی فیلم که برمبنای اطلاعات فرم جشنواره صورت میگیرد برعهده امضاءکننده است.
آن دسته ازآثارکه تهیه کننده ی حقیقی وحقوقی دارند و کارگردان اثرفرم جشنواره راتکمیل وبه دبیرخانه ارسال میکندبایدنامه مجوزحضوردرجشنواره توسط تهیه کننده رابه دبیرخانه ی جشنواره ارسال کند.
به تقاضای شرکت آثاری که مدارک آن به طورن اقص ارسال گردد،ترتیب اثر داده نخواهدشد.
پس ازراه یابی فیلم‌ها به جشنواره،امکان خارج کردن آنها ازبرنامه وجودندارد.
اخذ تصمیم نهایی درباره هرنکته ا که دراین مقررات پیش‌بینی نشده ویاابهامات ناشی ازمفادآن،تنها دراختیاردبیرجشنواره است.

مقررات بخش فیلم کوتاه:

حداکثر زمان فیلم های ارسالی۴۵دقیقه
هریک ازفیلم هابایدبه صورت مستقل به روی یک حلقهDVDبه انضمام یک لوح فشرده شامل:سه قطعه عکس صحنه،دوقطعه عکس پشت صحنه،ویک قطعه عکس کارگردان جهت بازبینی ارسال شود.
مشخصات فیلم شامل:نام فیلم، نام کارگردان،مدت زمان فیلم،و قالب آن،باید به طورکامل رویDVD نوشته وفرم درخواست شرکت برای هرفیلم به طورجداگانه تکمیل شود.
فیلم های منتخب بایدبایکی ازفرمتهایHD،HDV،وFull HD ارایه شود.
نسخهDVD فیلم های ارایه شده به دبیرخانه ی جشنواره به منظوراستفاده  پژوهشگران دربانک فیلم دبیرخانه ی جشنواره نگهداری شده ومسترد نمی‌گردد.
در بخش مسابقه ی بین الملل،از هر کشور خارجی حداکثر ۲ فیلم و از کشور ایران حداکثر ۳ فیلم حضور خواهند داشت.

مقررات بخش عکس:

دربخش عکس،آثارمرتبط باموضوع جشنواره باید پس از تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی به صورت تک عکس (۵)فریم (وحداکثر۳مجموعه عکس) هرمجموعه شامل۶فریم باکیفیت مناسب جهت بازبینی به وبسایت جشنواره ارسال شود.
عکسهای ارسالی نباید دارای امضای عکاس، پاسپارت، قاب، تاریخ، واترمارک، لوگو و یاهرگونه نشانه های تصویری باشد.
در مورد عکاسی، پردازش عکس‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌هایی مانند فتوشاپ و…فقط درحداصلاح رنگ ونورمجازمی‌باشد.
عکس‌های ارسالی می‌‌توانند رنگی یا مونوکروم باشند، همچنین کیفیت(Quality)عکس در هنگام خروجی فتوشاپ به گونه‌ای انتخاب شود که حجم فایل ارسالی از ۲مگابایت تجاوز نکند.

گاه شمار جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

اعلام آثارمنتخب جشنواره: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

زمان برگزاری جشنواره:۲۰  الی ۲۴اردیبهشت۱۳۹۷

نشانی دبیرخانه جشنواره:

استان البرز،کرج،میدان والفجر بلوار شهدای چهار دستگاه . ساختمان شهیدان بیگی  سازمان بسیج هنرمندان استان البرز
تلفن و دورنگار:۳۲۷۳۸۳۵۷-۰۲۶۳

آدرس پست الکترونیکی:info@alborzintfilmfestival.ir

آدرس وب‌سایت:www.alborziff.ir

این جشنواره ازسوی سازمان بسیج هنرمندان استان البرزوباهمکاری حوزه هنری استان البرز. اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی البرز از ۲۰ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷درکرج وهمزمان درسراسرکشور به دبیری ناصرباکیده برگزارخواهدشد.

 

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه