منو

لینک وبسایت فراخوان دانشگاه تهران برای پیشنهاد نام جایگزین «پردیس»

≡ برای پیشنهاد نام جایگزین «پردیس» برای دانشگاه تهران فقط تا آخر امشب فرصت دارید. ≡

■ مهلت: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ■

دانشگاه تهران در نظر دارد برای واژه پردیس جایگزین مناسب انتخاب نماید. کلیه استادان، صاحبنظران، زبان‌شناسان و دانشجویان می‌توانند در این فراخوان شرکت و واژه‌های پیشنهادی خود را ارسال نمایند. واژه‌های پیشنهادی توسط کمیته منتخب هیأت رئیسه بررسی و سه واژه برتر انتخاب و به آنها جوایزی اعطا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند واژه پیشنهادی خود را تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به آدرس خیابان ۱۶ آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران و یا به پست الکترونیکی: publicrel@ut.ac.ir ارسال نمایند.

دسته بندی ها: فراخوان

Tags:  

دیدگاه ها