جستجو
جشنواره فرهنگی هنری احیای دریاچه ارومیه

فراخوان دومین جشنواره فرهنگی هنری احیای دریاچه ارومیه

■مهلت: ۳۰ آبان■

موضوع برنامه:
رویکرد انتقادی نسبت به وضعیت کنونی دریاچه ارومیه
نگاه ویژه به راهکارهای فرهنگی و هنری احیا و محافظت از دریاچه ارومیه
ارایه راهکارهای فرهنگی و هنری برای احیای طبیعت و پتانسیل های گردشگری و تفریحی و درمانی دریاچه ارمیه
نمایش تغییر سیمای جغرافیایی در دو مقطع زمانی قبل و بعد بحران خشکسالی دریاچه ارومیه
نقش مردم در پیشگیری و مواجهه با بحران دریاچه ارومیه
تاثیرات فرهنگی و اجتماعی بحران بر حیات ساکنان حاشیه دریاچه ارومیه

اهداف برنامه:
نقش و جایگاه هنر و هنرمندان در معرفی اهمیت زیست محیطی دریاچه ارومیه
نقش  و جایگاه فرهنگ و هنر در ارایه راهکار های مناسب برای احیاء دریاچه ارومیه
اثر گذاری آثار هنرمندان در امید بخشی به توانمندی های ملی و نگرشها و پی گیری های مسئولانه

بخش های جشنواره:
الف)بخش رقابتی:
فیلم – عکس – نمایش -شعر-کاریکاتور- خوشنویسی – نقاشی  -فیلمنامه نویسی- نمایشنامه نویسی – پوستر -تصویر سازی
ب)بخش حمایتی:
حمایت از تولید ۲ عنوان موسیقی(عاشقی و آذربایجانی)
ج)بخش جنبی:
نمایش تولیدات آثار جشنواره در تعدادی از شهرستان ها  و روستا های  همجوار دریاچه ارومیه

جوایز بخشهای رقابتی جشنواره :
بخش عکس:
* تک عکس
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
* مجموعه عکس
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش فیلم:
* مستند
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
* پویا نمایی
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ – ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
* نماهنگ
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ – ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
* داستانی
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش خوشنویسی:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ – ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر چهارم: لوح تقدیر+ مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرپنجم : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش شعر:
شعرفارسی:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
شعر ترکی:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش نقاشی:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ – ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش کاریکاتور:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر چهارم: لوح تقدیر+ مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرپنجم : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش فیلمنامه نویسی:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش نمایش:

* صحنه ای
– بهترین نمایش :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین کارگردانی: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین بازیگر مرد : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین بازیگر زن : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین طراحی صحنه : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین گریم : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین طراحی لباس : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین طراحی نور : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین موسیقی : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین پوستر و بروشور : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
* خیابانی
– بهترین نمایش :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین کارگردانی: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین بازیگر مرد : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین بازیگر زن : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین طراحی صحنه : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین گریم : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین طراحی لباس : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین طراحی نور : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین موسیقی : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– بهترین پوستر و بروشور : لوح تقدیر+مبلغ -۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش نمایشنامه نویسی:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش پوستر:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

بخش تصویر سازی:
– نفر اول :تندیس جشنواره +لوح تقدیر+ مبلغ -۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفر دوم: لوح تقدیر+ مبلغ -۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی
– نفرسوم : لوح تقدیر+مبلغ -۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی

شرایط و مقررات بخش  رقابتی جشنواره:
بخش عکاسی:
هر عکاس می تواند ۱۰ قطعه تک عکس و تا ۷ عکس به صورت مجموعه در موضوعات جشنواره ارسال نماید.
دبیر خانه ارسال کننده را صاحب اثر می شناسد اما در صورتی که خلاف آن ثابت شود تمامی امتیاز متعلقه باطل و اثر ارسالی از مراحل جشنواره حذف خواهد شد.
برگزار کننده مجاز است با حفظ حقوق مادی و معنوی عکاس آثار منتخب را در امور نمایشگاهی و انتشاراتی خود و فضای مجازی استفاده نماید.
به هر اثر پذیرفته شده در بخش مسابقه -۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان حق التالیف (به غیر از آثار برگزیده) به همراه گواهی شرکت به صاحبان آثار اهداء خواهد شد.

بخش فیلم:
علاقه مندان این بخش می تواند آثار خود را در قالب داستانی، مستند، نماهنگ و پویانمایی به صورت MPEG4-H264 یا MOv  تا سقف ۲ دقیقه ارائه نمایند.
فیلمهای برگزیده جشنواره در فضای مجازی نمایش داده خواهد شد.
محدودیتی در ارسال اثر وجود ندارد.

بخش شعر:

شعر در دو بخش ترکی و فارسی پذیرفته می شود.
محدودیتی در ارائه تعداد آثار نمی باشد.
اشعار در قالب A4 و تایپ شده باشد.

بخش نقاشی:

هر هنرمند می تواند سه اثر تولیدی ارائه نماید.
تکنیک ارائه آثار آزاد می باشد.
آثار باید با اندازه ۵۰×۷۰ باشد.

بخش کاریکاتور:

هر هنرمند می تواند ۵ اثر ارائه نماید.
اندازه آثار باید A4, A3 باشد.
تکنیک ارائه آثار آزاد می باشد.

بخش نمایش:

هر کارگردان می تواند یک اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال نماید.
سقف زمانی آثار ارسالی نباید بیشتر از ۱۵ دقیقه باشد.

بخش فیلمنامه نویسی:

فیلمنامه های ارسالی باید در ۵ نسخه و به صورت تایپ شده در یک طرف کاغذ A4 ارسال گردد.
فیلمنامه هایی که به جشنواره ارسال می گردد نباید از آن فیلمی ساخته شده و یا در جایی چاپ شده باشد.
تایم تقریبی آثار ارسالی حداکثر ۱۵ دقیقه باشد.
هر هنرمند می تواند ۳ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال نماید.
[irp]
بخش نمایشنامه نویسی:

نمایشنامه های ارسالی باید در ۵ نسخه و به صورت تایپ شده در یک طرف کاغذA4 ارسال گردد.
نمایشنامه های که به جشنواره ارسال می گردد نباید از آن نمایشی ساخته شده و یا در جایی چاپ شده باشد.
تایم تقریبی آثار ارسالی حداکثر ۱۵ دقیقه باشد.
هر هنرمند می تواند ۳ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال نماید.

بخش پوستر:

هر هنرمند می تواند ۳ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال نماید.
آثار باید در اندازه ۷۰×۵۰ باشد
آثار ارسالی  دارای خلاقیت باشد.
تکنیک به صورت آزاد می باشد.
بخش تصویر سازی(تک تصویرو کمیک استریپ):
اندازه تصویر ۷۰×۵۰ باشد
تکنیک ارائه آثار آزاد می باشد.
هر هنرمند می تواند حداکثر ۳ اثر ارائه نماید.
متن اثر در صفحه ای جداگانه همراه با عنوان و مشخصات هنرمند ضمیمه گردد.
آثار بر روی CDبه همراه متن ارسال گردد.

شرایط و مقررات بخش  حمایتی جشنواره:
بخش موسیقی:
حمایت از تولید موسیقی عاشقی
حمایت از تولید موسیقی آذربایجانی
سقف زمانی آثار حمایتی در این بخش تا ۴ دقیقه می باشد.

* شایان ذکر است که ارسال آثار به منزله قبول مقررات بوده و تصمیمگیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده دبیر خانه جشنواره می باشد.

تقویم جشنواره:
آخر مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ۱۳۹۵
زمان نمایش آثار ارائه شده: دهه سوم آذر ماه سال ۱۳۹۵

آدرس و شماره تماس دبیر خانه :
بخش عکس: بلوار استاد شهریار،اول سربالایی ولیعصر(عج)،مجتمع فرهنگی و سینمایی ۲۲ بهمن ،انجمن هنر عکاسی استان شماره تماس ۲۵-۳۳۲۸۰۱۲۴
بخش فیلم و فیلمنامه: بلوار استاد شهریار،اول سربالایی ولیعصر(عج)،مجتمع فرهنگی و سینمایی ۲۲ بهمن ،انجمن سینمای جوان شعبه تبریز شماره تماس ۵۱-۳۳۲۸۳۳۵۰
بخش شعر: تبریز،بلوار ۲۹ بهمن ،مجتمع فرهنگی و هنری تبریز دفتر انجمن شعر و ادب  شماره تماس ۳۳۲۹۱۸۲۷
بخش خوشنویسی: تبریز،بلوار ۲۹ بهمن ،مجتمع فرهنگی و هنری تبریز دفتر انجمن خوشنویسی تبریز  شماره تماس ۳۳۳۱۰۳۰۱
بخش نقاشی و تصویر سازی و پوستر: تبریز،بلوار ۲۹ بهمن ،مجتمع فرهنگی و هنری تبریز دفتر انجمن هنرهای تجسمی شماره تماس داخلی۲۰۲-۳۳۳۲۹۰۶۰
بخش کاریکاتور: تبریز ،خیابان جمهوری ،باغ فجر ،خانه هنر تبریز، دفتر انجمن کاریکاتور شماره تماس۳۲۸۴۴۹۵۳
بخش نمایش و نمایشنامه نویسی: تبریز،میدان دانشسرا،روبروی فرماندهی انتظامی استان ،تئاتر شهر تبریز،شماره تماس۳۵۲۴۳۱۱۲
بخش موسیقی: تبریز بلوار ۲۹ بهمن – مجتمع فرهنگی و هنری تبریز – انجمن موسیقی استان۳۳۲۹۷۳۲۱

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه