منو

لینک وبسایت این فراخوان فراخوان رقابت بین المللی شعر Magma ۲۰۱۹-۲۰۲۰

فراخوان رقابت بین المللی شعر Magma ۲۰۱۹-۲۰۲۰ منتشر شد.

  • مهلت: ۲۱ دی ۱۳۹۸

■ این رقابت توسط مجله شعر ماگما برگزار می شود.

≡ چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

■ شرکت برای همه افراد آزاد است.

≡ بخش های رقابت امسال:

■ جایزه داوران: برای یک شعر در ۱۰سطر و یک شعر در ۱۱تا ۵۰سطر که توسط Caroline Bird داوری می شود.
■ جایزه نویسندگان: برای یک شعر با حداکثر ۱۰سطر که توسط هیئت تحریریه مجله مگما داوری می شود.

≡ شرایط آثار:

■ اشعار می توانند در هر موضوعی باشند.
■ اشعار باید کار اصلی و به زبان انگلیسی نوشته شده باشند.
■ آثار نباید قبلا در جایی منتشر شده باشند.

≡ هزینه شرکت در فراخوان:

■ برای شعر اول: مبلغ ۵پوند
■ برای شعر دوم: مبلغ ۴پوند
■ و مبلغ ۳,۵پوند برای شعر سوم به بعد

≡ جوایز:

■ جوایز بخش نویسندگان:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰پوند
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۳۰۰پوند
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۵۰پوند
■ جوایز بخش داوران:
○ جایزه نفر اول: مبلغ ۱۰۰۰پوند
○ جایزه نفر دوم: مبلغ ۳۰۰پوند
○ جایزه نفر سوم: مبلغ ۱۵۰پوند

≡ لینک ها و دانلود ها:

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان ادبی, فراخوان شعر و متن ادبی, فراخوان غیر رایگان

دیدگاه ها