منو

لینک وبسایت فراخوان سومین همایش بین المللی معماری دست‌کند

فراخوان سومین همایش بین المللی معماری دست‌کند با عنوان «میراث معماری دست کند برای نسلها» منتشر شد.

■ مهلت: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ■

معماری دست‌کند از جمله گونه‌های معماری است که به عنوان هنر خلاقانۀ بشر در به آشتی رسیدن با طبیعت در دو دهۀ اخیر توجه مجامع حرفه ای و علمی جهانی را به خود معطوف کرده است. تجارب دو همایش برگزار شده معماری دست کند توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ در کرمان وتهران) در عرصه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینه معماری دست‌کند ایران و جهان و توجه مجامع علمی و حرفه ای جهانی به این موضوع، منجر به برقراری ارتباط علمی بین پژوهشگران این حوزه و انتشار کتابهای چکیده و مجموعه مقالات این همایشها شده است. لذا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، همایش سوم را با عنوان “میراث معماری دست کند برای نسلها” در پاییز ۱۳۹۷ برگزار خواهد کرد. از طرفی نظربه انجام فعالیت‌های قابل توجه مطالعاتی در استان همدان و نیز تعدد و تنوع آثار معماری دست‌کند در این حوزه جغرافیایی؛ سومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کند دراستان همدان و با مشارکت نهادهای ذیل برگزار خواهد شد.

  • ۱- پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (پژوهشکده ابنیه و بافت های فرهنگی تاریخی)
  • ۲- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • ۳- دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • ۴- مدیریت امور پایگاه‌های میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بر اساس این همکاری مقرر است سومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کند در سه روز متوالی در پاییز ۱۳۹۷ برگزار شود که دو روز نخست به ارائه مقاله‌های علمی و روز سوم به انجام بازدیدهای میدانی از فعالیتهای علمی –اجرایی در معماری دست‌کند سامن و ارزانفود اختصاص یابد.

≡ محورهای همایش

۱٫ مفاهیم و مبانی نظری در معماری دست کند

چیستی؛ دامنه تعریف و گستره معنایی
تنوع مصادیق و نمونه ها
وجوه کاربردی
وجوه شکلی در آفرینش فضای معماری
وجوه کالبدی -ساختاری
وجوه تاریخی و باستان شناختی

۲٫ بستر فرهنگی معماری دست کند

واژه شناسی؛ دامنه معنایی معماری دست کند در ادبیات معماری و فرهنگ های محلی
مردم شناسی (باورها، اعتقادات، فرهنگ شفاهی و …)
دفاع عامل و غیر عامل
توسعه پایدار
معماری دست کند برای نسل ها؛ کارکرد کنونی و چشم انداز آینده

۳٫ بستر طبیعی و معماری دست کند

وجوه و نقش های گوناگون آب در پیدایش آثار
بستر زمین‌ساختی و تنوع محیطی در فرایند شکل گیری معماری
زمینه‌های پایداری انرژی در بهره برداری و کاربرد
میراث کشاورزی دست‌کند و خلق منظرهای فرهنگی
اقلیم و شرایط محیطی و نقش آن در تنوع شکلی و ساختاری معماری

۴٫ حفاظت در معماری دست کند

تجارب حفاظت در ایران و جهان
تجربیات استفاده امروزین از معماری دست کند(کاربری های سازگار، مبلمان و…)

مدیریت و جامعه محلی و نقش آنها در فرایند حفاظت
چالش های حفاظت و توسعه در پایداری آثار

۵٫ تکنولوژی و معماری دست کند

شیوه های کهن ایجاد، ابزار کند و استادکاران
صناعت و هنر در معماری دست کند؛ نمادشناسی، شکل شناسی، زیبایی شناسی، صور نمادین، قالب های هنری
معماری دست‌کند معاصر، اصول موثّر در شکل گیری، پایداری، انرژی، سیمای بصری

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان پژوهش, فراخوان مقاله

دیدگاه ها