جستجو

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد.

 • مهلت: زمان های مختلف برای بخش های مختلف از مرداد تا مهر ۱۳۹۷

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر توسط اداره کل هنرهای نمایشی ، انجمن هنرهای نمایشی ایران و انستیتو بین‌المللی تئاتر (ITI) برگزار می‌شود. جشنواره امسال در یازده بخش تئاتر صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی، تئاتر ملل، فجر استانی، چهل سالگی انقلاب اسلامی، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر، مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر، کارگاه های آموزشی و نشست‌های تخصصی، همایش برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی و بخش به علاوه فجر خواهد بود.

≡ دانلودها

 • برای دانلود فایل کامل فراخوان، اینجا کلیک کنید.

بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جشنواره

 • + تئاتر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صحنه‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 • + تئاتر خیابانی و دیگر گونه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اجرایی
 • + تئاتر ملل
 • + فجر استانی
 • + چهل‌سالگی انقلاب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی
 • + مسابقه‌ی نمایشنامه‌نویسی
 • + مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر
 • + مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر
 • + کارگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آموزشی و نشست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی
 • + همایش برگزیدگان جشنواره‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تئاتر استانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 • + به‌علاوه‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فجر

۱٫ تئاتر صحنه‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 • آثار صحنه‌ای در سه بخش رقابتی: (مسابقه‌ی تئاتر بین‌الملل، مسابقه تئاتر ایران ـ یک، مسابقه‌ی تئاتر ایران ـ دو) و یک بخش غیررقابتی (میهمان) در جشنواره حضور خواهند داشت. هنرمندان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند صرفاً متقاضی حضور در یکی از مسابقه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سه‌گانه باشند‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شرایط

 • * آثاری که از اول مهر ماه ۱۳۹۶ تا  پایان مهر ماه ۱۳۹۷ در یکی از تالارهای نمایشی کشور (در شهر تهران حداقل ۱۵ اجرا و در استان‌ها حداقل ۷ اجرا) به صحنه رفته باشند می‌توانند متقاضی شرکت در این بخش باشند.
 • * آثاری که در فاصله ی زمانی اول مهرماه ۱۳۹۶ تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷ به‌روی صحنه رفته‌ باشند، می‌بایست تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۷فیلم اثر خود را به همراه تأییدیه‌ی معتبر اجرا به دبیرخانه‌ی جشنواره ارائه دهند.
 • * آثاری که در فاصله‌ی زمانی اول مرداد ماه ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ به‌روی صحنه می‌روند، می‌بایست تا ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷ فیلم نمایش و تأییدیه‌ی معتبر اجرای خود را به دبیرخانه ارائه دهند.
 • * گروه های ایرانی‌ای که تولیدات آن‌ها در دیگر کشورها به صحنه رفته‌اند، با اخذ تأییدیه از اداره‌ی کل هنرهای نمایشی می‌توانند متقاضی شرکت در این بخش باشند.
 • * با توجه به اهمیت برگزاری جشنواره‌های تئاتر استان‌ها، آثار منتخب این جشنواره‌ها پس از ارزیابی نهایی در ستاد برگزاری جشنواره‌ی تئاتر فجر (که به انتخاب کارگردان می‌تواند به صورت ارزیابی زنده یا دیدن فیلم اثر باشد) برای حضور در یکی از سه مسابقه‌ی بین‌الملل، تئاتر ایران- یک و تئاتر ایران- دو معرفی خواهند شد. فرآیند انتخاب در یکی از این سه مسابقه با درخواست کارگردان و به تشخیص ستاد برگزاری خواهد بود.
 • * پایان نامه¬‌های عملی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشجویان رشته‌ی نمایش که در بازه‌ی زمانی ابتدای مهرماه ۱۳۹۶ تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷ ارزیابی و دفاع شده باشند نیز، با ارسال تأییدیه‌ی دانشگاه و مدارک مربوطه، می‌توانند تا ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ متقاضی شرکت در یکی از سه مسابقه‌ی بخش صحنه‌ای باشند. الزامِ داشتن اجرای عمومی شامل این تولیدات نمی‌شود.
 • * آثار برگزیده‌ی معرفی شده از بیست‌و‌یکمین جشنواره‌ی بین¬‌المللی تئاتر دانشگاهی هم می‌توانند بدون الزامِ داشتن اجرای عمومی‌، متقاضی شرکت دریکی از سه مسابقه‌ی این بخش باشند. بدیهی است انتخاب نهایی به تشخیص گروه ارزیابی و انتخاب جشنواره خواهد بود.
 • در بخش صحنه‌ای هر کارگردان می¬تواند صرفاً متقاضی حضور در یکی از بخش‌های مسابقه‌ی تئاتر ایران- یک، مسابقه‌ی تئاتر ایران- دو و مسابقه‌ی بین‌الملل باشد.
 • *نمایشهای برگزیده‌ی سه مسابقه‌‌ی بخش صحنه‌ای تا تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ اعلام خواهند شد.

مدارک مورد نیاز:

 • *شش نسخه دی‌وی‌دی اجرا و یک نسخه سی‌دی حاوی چند عکسِ با کیفیت از اجرا می‌بایست پیش از تکمیل فرم درخواست، برای ارسال به دبیرخانه جشنواره، به پست تحویل گردد و سپس شناسه‌ی رهگیری پستی در فرم درخواست ثبت شود.
 • *تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره.
گاه شمار:
 • ۳۰ مردادماه ۱۳۹۷: آخرین مهلت دریافت آثار بخش صحنه‌ای (آثاری که در فاصله‌ی زمانیِ اول مهرماه ۱۳۹۶ تا پایان تیر ماه ۱۳۹۷ به‌روی صحنه رفته باشند)
 • ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷: آخرین مهلت دریافت  آثار بخش صحنه ای (آثاری که در فاصله‌ی زمانی اول مردادماه ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه ۱۳۹۷به‌روی صحنه می‌روند)
 • ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷:  آخرین مهلت دریافت پایان‌نامه‌های عملی
 • ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷: اعلام آثارراه یافته به جشنواره (اعلام اسامی نمایش‌های ایرانیِ راه‌یافته به مسابقه‌ی تئاتر ایران- یک، تئاتر ایران- دو و تئاتر بین الملل)

۱-۱٫ مسابقه‌ی تئاتر بین‌الملل

ظرفیت  پذیرش : حداکثر ۸ نمایش غیرایرانی و ۱۵ نمایش ایرانی

شرایط:

* پذیرش آثار به کیفیت، تنوع و نوآوری بستگی تام دارد.

*طرح اندیشه‌های جهان شمول با تکیه بر هویت ملی و بومی از مهم‌ترین شاخصه‌های انتخاب آثار خواهد بود.

*گروه‌های ایرانیِ پذیرفته شده در مسابقه‌ی تئاتر بین‌الملل، می‌بایست متن نمایشنامه‌ی خود را به زبان انگلیسی ترجمه و در فرمت پاورپوینت تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ به دبیرخانه ارائه کنند

*گروه‌های ایرانیِ پذیرفته شده در مسابقه‌ی بین الملل، می‌بایست خلاصه‌ای از نمایش را به زبان انگلیسی برای درج در راهنمای داوران و تماشاگران غیرایرانی ارائه دهند.

*گروه¬های راه یافته به این مسابقه با توجه به ویژگی¬های اجرایی نمایش و مشاوره‌ی گروه ارزیابی و انتخاب، بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، حداقل هفتادمیلیون ریال و حداکثر دویست‌میلیون ریال کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

رتبه‌بندی و جوایز مسابقه‌ی بین‌المل

–              جایزه‌‌‌ی بزرگ

–              جایزه‌ی ویژه‌ی داوران

–              رتبه‌های برگزیده

یک نمایشنامه‌نویس، یک کارگردان، یک بازیگر زن، یک بازیگر مرد، یک طراح صحنه، یک آهنگساز، یک طراح لباس، یک طراح گریم، یک طراح حرکت، یک طراح نور، یک طراح آرایه‌های صوتی.

*تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آنها به تشخیص گروه داوران خواهد بود

مسابقه‌ی تئاتر ایران

مسابقه‌ی تئاتر ایران جشنواره‌ی سی‌وهفتم در دو بخش برگزار می‌شود: مسابقه‌ی تئاتر ایران- یک و مسابقه‌ی تئاتر ایران- دو. این تقسیم‌بندی به جهت کثرت متقاضیان حضور در بخش مسابقه تئاتر ایران و مدیریت فرآیند داوری متناسب با فضای موجود در جدول جشنواره پیش‌بینی شده است.

۱-۲٫ مسابقه‌ی تئاتر ایران- یک

 این بخش برای معرفی هنرمندان خلاقی در نظرگرفته شده است که تاکنون مجال کمتری برای ارایه‌ی توانایی‌های خود به جامعه‌ی تئاتر داشته‌اند و جشنواره را محمل مناسبی برای معرفی و نمایش توانمندی‌های خود می‌دانند.

ظرفیت پذیرش:                           

گروه ارزیابی و انتخاب از میان درخواست‌ها حداکثر۳۰ اثر را برای حضور دراین رقابت برمی‌گزیند.

شرایط:

*پذیرش در این بخش با توجه به محورها و اولویت‌های جشنواره به کیفیت، خلاقیت و نو آوری نمایش‌ها بستگی دارد.

*گروه¬‌های راه‌یافته به جشنواره در این بخش با توجه به ویژگی¬های اجرایی نمایش و مشاوره‌ی گروه ارزیابی و انتخاب، بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، حداقل هفتادمیلیون ریال و حداکثر دویست‌میلیون ریال کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

جوایز:

رتبه‌های برگزیده و برتر برای:

نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری زن، بازیگری مرد، طراحی‌صحنه، طراحی لباس، آهنگسازی، طراحی گریم،   طراحی حرکت، طراحی نور، طراحی آرایه‌های صوتی

*تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آنها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.

*گروه داوری از دو گروه برگزیده با پرداخت مبلغ صدمیلیون ریال تقدیر به عمل خواهد آورد.

۱-۳٫ مسابقه‌ی تئاتر ایران- دو

این بخش برای حضور هنرمندان با تجربه و شناخته شده‌ای است که تمایل دارند مهارت و دستاوردهای فکری و هنری جدید خود را در عرصه‌ی رقابت به محک داوری بسپارند.

ظرفیت پذیرش: گروه ارزیابی وانتخاب از میان درخواست‌ها حداکثر ۲۵ اثر را برای حضور در این رقابت برمی‌گزیند.

شرایط:

*پذیرش در این بخش  با توجه به محورها و اولویت‌های جشنواره، به کیفیت، خلاقیت و نوآوری نمایش‌ها بستگی دارد.

*گروه¬های راه‌یافته به جشنواره در این بخش با توجه به ویژگی¬های اجرایی نمایش و مشاوره‌ی گروه ارزیابی و انتخاب، بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، حداقل هفتادمیلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

جوایز:

رتبه‌های برگزیده و برتر برای:

نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری زن، بازیگری مرد، طراحی صحنه، طراحی لباس، آهنگسازی، طراحی گریم، طراحی حرکت، طراحی نور، طراحی آرایه‌های صوتی

*تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آنها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.

۱- ۴٫ میهمان:

نمایش های میهمان از میان تمام گونه های نمایشی و به انتخاب دبیر در جشنواره حضور خواهند یافت.

*ظرفیت پذیرش در این بخش حداکثر ۱۵ اثر خواهد بود .     

از میان آثار بخش میهمان حداکثر ۵ اثر با مشاوره ی گروه های ارزیابی و انتخاب و تائید دبیر جشنواره به یکی از سه بخش مسابقه‌ی تئاتر بین الملل، ایران ـ یک، یا ایران ـ دو معرفی خواهند شد.

*کمک هزینه‌ی گروه‌های راه یافته در این بخش بر اساس شرایط نمایش و توافق دبیرخانه و کارگردان متغیر خواهد بود.

۲٫ بخش تئاتر خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی

۲-۱: تئاتر خیابانی

ظرفیت پذیرش: حداکثر  ۲۲ اثر

تئاتر خیابانی بخشی پررونق و جدایی‌ناپذیر از جشنواره‌ی تئاتر فجر است. با گسترش دیگر گونه‌های اجرایی مانند تئاتر محیطی، تئاتر کاربردی و هنرهای اجرایی بینارشته‌ای، جشنواره سی‌وهفتم علاوه بر آثار خیابانی پذیرای تعدادی از این گونه‌های اجرایی نیز خواهد بود. با این رویکرد انتظار می‌رود هنرمندان این عرصه شیوه‌ها وگونه‌های متنوع‌تری را تجربه کنند. اجراهایی که ورای تماشاخانه‌ها و قراردادهای معمول صحنه‌ی تئاتر رخ می دهند.

آثار بخش خیابانی شامل دو گروه زیر خواهند بود:

۲-۱-۱٫ تولیدات تازه

*آثار متقاضی حضور در این بخش می‌بایست صرفاً برای اجرا در جشنواره‌ی سی‌وهفتم تولید شده باشند و پیش از این هیچ اجرای عمومی یا جشنواره‌ای نداشته باشند. در صورت مغایرت در هر مرحله‌ای از حضور اثر در جشنواره جلو گیری خواهد شد.

*دبیرخانه‌ی جشنواره صرفاً پذیرای نسخه‌ی تصویری از اجرای اثر خواهد بود.

۲-۱-۲٫ برگزیدگان جشنواره ها

*دبیرخانه‌ی جشنواره در این بخش پذیرای برگزیدگان جشنواره‌هایی خواهد بود که در بازه‌ی زمانیِ اول مهرماه ۱۳۹۶ تا اول آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار شده باشند.

*تقاضای حضور آثار در این بخش منوط به معرفی از سوی دبیرجشنواره‌ی مربوطه به همراه  نسخه‌ی تصویری اجراست.

*معرفی آثار از سوی جشنواره‌ها به معنای قطعیت حضور در جشنواره‌ی تئاتر فجر نبوده و این امر مستلزم نظر گروه ارزیابی و انتخاب جشنواره‌ی تئاتر فجر است.

*از میان آثار پذیرفته‌شده برای حضور در بخش تئاتر خیابانی با نظر گروه ارزیابی و انتخاب تعدادی از آثار برای حضور در «مسابقه‌ی تئاتر خیابانی» پذیرفته و معرفی خواهند شد.

گروه¬های راه‌یافته به جشنواره با توجه به ویژگی¬های اجرایی، مشاوره‌ی گروه ارزیابی و انتخاب، و بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، حداقل چهل میلیون ریال و حداکثر هشتاد میلیون ریال کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

جوایز :

رتبه های برگزیده و برتر برای:

کارگردانی، طرح و ایده‌پردازی، بازیگری زن، بازیگری مرد، طراحی فضا و ابزار نمایشی، آهنگسازی

*تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آنها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.

مدارک:

*ارسال شش نسخه دی‌وی‌دی اجرا و یک نسخه سی‌دی حاوی چند عکس با کیفیتِ اجرا از طریق پست به دبیرخانه‌ی جشنواره و اخذ و اخذ شناسه‌ی رهگیری پستی برای ثبت در فرم درخواست.

*تکمیل فرم در خواست در سایت جشنواره.

گاه شمار:

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷: آخرین مهلت ارسال آثار (تولیدات تازه/ برگزیدگان جشنواره ها)

۲۵ آذرماه ۱۳۹۷: اعلام آثار راه یافته به جشنواره.

۲-۲: دیگر گونه‌های اجرایی

ظرفیت پذیرش: حداکثر ۱۴ اثر

*این بخش شامل هر گونه هنرهای اجراییِ بینارشته‌ای و اجرا در فضاهای غیرآشنای تئاتری می‌شود که با رویکرد تغییر در قراردادهای اجرایی، مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب رخ می‌دهند.

آثار بخش دیگر گونه‌های اجرایی شامل دو گروه زیر خواهند بود:

۲-۲-۱٫ تولیدات تازه

*آثار متقاضی حضور در این بخش می‌بایست صرفاً برای اجرا در جشنواره‌ی سی‌وهفتم تولید شده باشند و پیش از این هیچ اجرای عمومی یا جشنواره‌ای نداشته باشند. در صورت مغایرت، در هر مرحله‌ای از حضور اثر در جشنواره جلوگیری خواهد شد.

*دبیر خانه‌ی جشنواره در این گروه پذیرای نسخه‌ی تصویری از اجرا یا پروپوزال اجرایی خواهد بود.

متقاضیانی که از طریق ارائه‌ی پروپوزال اجرایی مایل به حضور در جشنواره هستند ضروری است تا تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۹۷ نسبت به بارگذاری فایل پروپوزال در سایت جشنواره اقدام کنند. دبیرخانه‌ی جشنواره از تاریخ ۲۰ شهر یور ماه ۱۳۹۷ بر اساس جدول زمان‌بندی از این متقاضیان برای تشریح و دفاع از پروپوزال دعوت خواهد کرد.

*در صورت پذیرش پروپوزال‌، ضروری است متقاضیان فیلم اثر خود را تا اول آبان ماه ۱۳۹۷ به دبیر خانه ارائه کنند.

تبصره: در صورت تشخیص گروه ارزیابی و انتخاب، آثاری که امکان ارائه‌ی آنها به صورت فیلم در این مرحله وجود نداشته باشد از اجرای بند فوق مستثنی هستند.

*متقاضیان حضور در گروه تولیدات تازه‌ی دیگر گونه‌های اجرایی که از طریق ارائه‌ی فیلم اجرا تمایل به حضور در جشنواره دارند ضروری است تا تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۷ فیلم اثر را به دبیر خانه ارسال کنند.

۲-۲-۲٫ آثار اجرا شده

*دبیر خانه‌ی جشنواره در این گروه پذیرای نسخه‌ی تصویری اجرا خواهد بود.

*آثاری که در بازه‌ی زمانیِ اول مهر ماه ۱۳۹۶ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ اجرا شده باشند می‌توانند متقاضی حضور در این گروه باشند.

*ارائه‌ی مستندات اجرا با قید زمان و مکان مشخص الزامی است.

*از میان آثار پذیرفته شده برای حضور در بخش دیگر گونه‌های اجرایی، با نظر گروه ارزیابی و انتخاب، تعدادی از آثار برای حضور در «مسابقه‌ی دیگر گونه های اجرایی» پذیرفته و معرفی خواهند شد.

*هماهنگی و اخذ موافقت برای بهره‌گیری از مکان‌ها و محیط‌های اجرایی اعم از گالری‌ها، موزه‌ها و دیگر اماکن مورد نظر به عهده‌ی گروه اجرایی خواهد بود و دبیرخانه‌ی جشنواره تنها معرفی نامه‌های رسمی جهت ارتباط با مراجع مربوطه را صادر و به گروه‌ها ارائه خواهد کرد.

*گروه¬های راه یافته به جشنواره در این بخش با توجه به ویژگی¬های اجرایی و مشاوره‌ی گروه ارزیابی و انتخاب، بر اساس ضوابط اعطای کمک مالی جشنواره، حداقل چهل‌میلیون ریال و حداکثر هشتادمیلیون ریال کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

جوایز:

*به چهارگروه برتر این بخش تندیس جشنواره و جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

*بنا بر ماهیت اصلاح گرایانه‌ی تئاتر شورایی و کاربردی، این گونه آثار مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند، اما جهت تشویق و تداوم فعالیت این گونه‌ی اجرایی،کمک هزینه‌ای ویژه به گروه‌های شاخص حاضر در این بخش تعلق خواهد گرفت.

*بنا به تشخیص گروه داوری، امکان اهدای جوایز دیگری نیز وجود دارد.

مدارک:

* ارسال شش نسخه دی‌وی‌دی اجرا و یک نسخه سی‌دی حاوی چند عکس با کیفیتِ اجرا از طریق پست به دبیرخانه‌ و اخذ شناسه‌ی رهگیری پستی برای ثبت در فرم درخواست.

*تکمیل فرم در خواست در سایت جشنواره

گاه شمار:

۱ شهریور ماه ۱۳۹۷: آخرین مهلت بارگذاری پروپوزال اجرایی برای حضور در گروه تولیدات تازه

۲۰ شهر یور ماه ۱۳۹۷: آغاز جلسات بررسی پروپوزال اجرایی تولیدات تازه

۱ آبان ماه ۱۳۹۷: آخرین مهلت دریافت نسخه‌ی تصویری پروپوزال اجرایی تائید شده

۱ آبان ماه ۱۳۹۷: آخرین مهلت دریافت نسخه‌ی تصویری آثار برای حضور در گروه تولیدات تازه (از طریق فیلم) و آثار اجرا شده.

۳٫ تئاتر ملل

بخش تئاتر ملل با هدف ایجاد فرصتی برای معرفی آثار دیگر ملل جهان و زمینهسازی برای تعاملات فرهنگی برگزار می‌شود. در این بخش آثاری از گروه¬های نمایشیِ غیرایرانی شرکت خواهند داشت تا علاوه بر تعاملات فرهنگی ذکر شده، مخاطبان و هنرمندان تئاتر ایران با خصلت¬ها و ویژگی¬های تئاتر سایر ملل بیشتر آشنا شوند.

شرایط:

*شرایط حضور نمایش‌های این بخش و رویکرد جشنواره در فراخوان بین‌المللی جشنواره ارائه شده است.

* از میان آثار حاضر در بخش تئاتر ملل، حداکثر ۸ اثر برای حضور در مسابقه‌ی تئاتر بین‌الملل معرفی خواهد شد.

*آثار حاضر در این بخش می‌توانند شامل اجراهای صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی باشند.

تبصره: همکاری گروه‌های ایرانی با کمپانی‌ها و گروه‌های تئاتری غیرایرانی، تنها مشروط به ارائه‌ی درخواست از سوی گروه یا کمپانی غیرایرانی به امور بین‌الملل جشنواره، به عنوان نمایش متقاضی شرکت در بخش تئاتر ملل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است تشخیص این امر مبتنی بر هویت گروه یا کمپانی پیشنهاد دهنده بر مبنای اطلاعات و اسناد ارائه شده توسط ستاد جشنواره خواهد بود.

۴٫ فجر استانی

سی‌وهفتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر با هدف گسترش فعالیت‌های نمایشی در استان‌ها با همکاری و هماهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه‌ای جامع را در برخی از استان‌ها برگزار می‌کند. این برنامه شامل اجرای عمومی آثار برگزیده‌ی استانی (مشخصاً گروه‌های برگزیده‌ی استانیِ دوره‌های ۳۶ و ۳۷ جشنواره ی تئاتر فجر) کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه عکس، پوستر و کتاب تئاتر میباشد. این بخش در نیمه‌ی دوم دی ماه در استان‌های میزبان برگزار می شود.

۵٫چهل‌سالگی انقلاب اسلامی

دبیر خانه‌ی جشنواره‌ی سی‌وهفتم در نظر دارد  به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، برنامه‌های  ویژه‌ای را  برگزار کند.

*رادیو تئاتر

 + فراخوان این بخش با هماهنگی مسئولین رادیو متعاقبا اعلام می شود.

*حمایت از تولید چند اثر  صحنه‌ای و محیطی

*برگزاری نمایشگاه پوستر، عکس تئاتر بعد از انقلاب

*سمینار بررسی تئاتر بعد از انقلاب اسلامی

 + فراخوان سمینار متعاقبا اعلام خواهد شد

۶٫  مسابقه‌ی  نمایشنامه‌نویسی

این بخش با هدف تولید نمایشنامههای ایرانیِ برگرفته از مضامین و بنیان¬های فرهنگی و اجتماعی کشور برگزار میشود. پرداختن به میراث گران‌بهای تاریخی، فرهنگی و ادبی و دینی ایران (افسانه ¬ها، اشعار، داستان¬ها، حماسه، رسوم و سنن بومی، محلی) و همچنین محورهای موضوعی مورد تأکید و مذکور در فراخوان این جشنواره در اولویت خواهد بود.

شرایط:

*در این بخش نمایشنامه‌های ایرانی که تا به حال در هیچ مسابقه‌ی نمایشنامه‌نویسی حائز رتبه نشده و به چاپ نرسیده باشند پذیرفته می‌شوند.

*هر نمایشنامه‌نویسی می‌تواند با ارائه‌ی حداکثر دو اثر، متقاضی حضور در این مسابقه باشد.

*مهلت بارگذاری نمایشنامه (پی‌دی‌اف و با فونت زر شماره‌ی ۱۴) و ثبت‌نام الکترونیکی تا تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۷خواهد بود.

*تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره

*پس از بررسی مرحله‌ی نخستینِ آثار، ۷ نامزد دریافت جایزه در این بخش تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ اعلام خواهد شد. این هفت اثر بر اساس برنامه‌ی ارائه‌شده از سوی دبیرخانه، در دی‌ماه  سال جاری توسط نویسنده‌ نمایشنامه‌خوانی، و نقد و بررسی خواهند شد.

*به نویسنده‌ی هر یک از هفت نمایشنامه که برای نمایشنامه‌خوانی دعوت می‌شوند مبلغ ده‌میلیون ریال به عنوان کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

*سه اثر برگزیده‌ی نهایی مسابقه، بر اساس نظر گروه داوران، جوایزی را به شرح زیر در اختتامیه‌ی جشنواره‌ی سی‌وهفتم دریافت خواهند کرد:

 + رتبه‌ی نخست   صدمیلیون ریال

 + رتبه دوم   هشتادمیلیون ریال

 + رتبه سوم   شصت میلیون ریال

*سه نمایشنامه‌‌‌‌ی برگزیده پس از طی مراحل لازم، از سوی انتشارات نمایش به چاپ خواهند رسید.

گاه شمار:

۱ مهرماه ۱۳۹۷: آخرین مهلت بارگذاری نمایشنامه (پی‌دی‌اف و با فونت زر شماره‌ی ۱۴)

۱۵آذر ماه ۱۳۹۷: اعلام  هفت نامزد دریافت جایزه

دی ماه ۱۳۹۷: برگزاری جلسات نمایشنامه‌خوانی

۴ اسفند ماه ۱۳۹۷: اعلام سه اثر برگزیده در اختتامیه‌ی جشنواره.

۷٫ مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر

تداوم برگزاری مسابقه و نمایشگاه عکس در سال¬های گذشته منجر به ارتقای جایگاه عکس و عکاسان تئاتر در حوزه‌ی تبلیغ و معرفی تئاتر شده است. در این دوره نیز مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر برگزار میشود.

*دبیرخانه‌ی جشنواره تنها پذیرای عکس نمایش‌هایی خواهد بود که اجرای آن‌ها (عمومی و جشنواره‌ای) در بازه‌ی زمانی اول مهرماه ۱۳۹۶ تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ بوده باشد.

* فراخوان اختصاصی این بخش متعاقبا اعلام خواهد شد.

۸٫مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر

همچون مسابقه و نمایشگاه عکس، تداوم برگزاری مسابقه‌ی پوستر تئاتر، جایگاه طراحی پوستر را برای هنرمندان گرافیست و گروه‌های نمایشی گوناگون، در اقصی نقاط کشور ارتقا داده است. در جشنواره‌ی سی‌وهفتم نیز به منظور تعالی این امر و شناخت بهتر و بیشتر تأثیر متقابل هنر نمایش و هنرهای تجسمی مسابقه ونمایشگاه پوستر برگزار خواهد شد.

*محدوده‌ی زمانیِ مد نظر برای آثار متقاضی مربوط به نمایشها و رویدادهایی است که در فاصله اول مهرماه ۱۳۹۶ تا پایان مهر ۱۳۹۷ اجرا یا برگزار شده باشند.

*فراخوان اختصاصی این بخش متعاقباً از طریق سایت جشنواره اعلام خواهد شد.

۹٫کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی

 کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی جهت آشنایی هنرمندان تئاتر ایران با آخرین دستاوردهای علمی تئاتر جهان برگزار خواهد شد. این کارگاه‌ها با مشارکت گروه‌ها و مدیران تئاتر و کمپانی‌های ایرانی و خارجی برگزار می‌شود. جزئیات برنامه و چگونگی ثبت‌نام متقاضیان متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۰٫ همایش برگزیدگان جشنواره‌های تئاتر استانی

   این همایش مختص شرکت‌کنندگان و برگزیدگان جشنواره‌های استانی است و پیش از جشنواره برگزار خواهد شد. جزئیات و برنامه‌های تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

۱۱٫ به علاوه‌ی فجر

 تجربه‌ی قرار گرفتن بخش «به علاوه‌ی فجر» در ساختار چند دوره‌ی اخیر جشنواره، ضرورت تداوم برنامه‌ریزی شده‌ی حضور این بخش را در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نشان می‌دهد. این بخش در دوره‌ی سی‌وهفتم نیز با تغییرات و شرایطی جدید برگزار خواهد شد.

*متعاقبا شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی این بخش متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

شرایط عمومی

*درخواســت شــرکت در سی‌وهفتمین جشــنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر صرفاً از طریق تکمیل فرم ثبت نام در سایت جشــنواره پذیرفته خواهد شد.

*ثبت درخواست در سایت جشنواره به طور خودکار پس از تاریخ‌های مشخص شده امکان پذیر نخواهد بود .

*بارگذاری اجازه‌نامه‌ی کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت اثر در تمامی بخش ها ضروری است.

*آثاری که پیش از این در جشنواره‌‌ی تئاتر فجر حضور داشته‌اند تنها در صورت تغییر کارگردان و گروه اجرایی می‌توانند در این دوره از جشنواره نیز حضور داشته باشند .

*درتمام بخش‌های اجرایی اعم از اجراهای صحنه¬ای، تئاتر خیابانی و دیگر گونه های اجرایی هر کارگردان تنها با یک اثر می تواند درمرحله‌ی نهایی جشنواره حضور داشته باشد.

*ستاد برگزاری جشنواره با توجه به مشکلات پیش‌بینی نشده درباره‌ی برنامه‌ریزی و تنظیم جدول اجراهای جشنواره صرفاً متعهد به هماهنگی حضور هر بازیگر در دو  نمایش‌ خواهد بود.

* بارگذاری تأییدیه‌ی اجرای عمومی برای آثار صحنه‌ای با قید تعداد اجرا، سالن اجرا و زمان آن ضروی است.

در بخش صحنه‌ای تائیدیه اجرا در تهران با مهر تماشاخانه و شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش ودر شهرستان‌ها با تائیدیه‌ی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و درج لینک خبر پرتال استانی ایران تئاتر قابل پذیرش خواهد بود.  

*اخذ مجوز شورای ارزشیابی و نظارت (مشخصاً جهت اجرای جشنواره ) برای کلیه‌ی آثار الزامی است.

*گروه‌های پذیرفته‌شده در تمامی بخش‌ها به منظور آسانی انتخاب تماشاگران و هویت بخشی به اجراها می‌بایست نمایش خود را بر اساس گونه‌ها و ویژگی‌های اجرایی تعریف و نشانه(آیکون)گذاری‌کنند. این نشانه‌گذاری در جدول، بروشورهای اجرا و کاتالوگ جشنواره آورده خواهد شد. تعاریف از طریق  سایت جشنواره در دسترس است.

*نسخه¬ی تصویری (فیلم) ارسالی از نمایش¬های متقاضی می‌باید از کیفیت مناسب برای ارزیابی برخوردار باشد. در صورت هرگونه نقص و نامناسب بودن کیفیت صوتی و تصویری نسخه‌ی ارائه‌شده، مسئولیتی به عهده‌¬ی دبیرخانه جشنواره نخواهد بود. همچنین دبیرخانه‌ی جشنواره محدودیت ویژه‌ای را برای بهره بردن از چند دوربین و زاویه در تصویربرداری نمایش‌ها لحاظ نمی‌کند، اما توصیه می‌شود برای تهیه‌ی نسخه‌ی تصویری نمایش، متقاضیان گرامی به شرایطی که بتواند خصلت‌های تئاتری اثر را بیشتر نشان دهد توجه فرمایند. نسخه‌ی تصویری نمایش می‌تواند از اجرای عمومی و یا اجرای در جشنواره، یا اجرایی ویژه برای تصویر‌برداری با کیفیت‌تر ضبط شده باشد.در ضمن کارگردان اثر می‌تواند تأکیدها و توضیحات لازم و راهگشا را برای بهتر دیده شدن نمایش به صورت تصویری تهیه کند و در ابتدای نسخه‌ی اثر قرار دهد.

*تعیین زمان، مکان و تعداد اجرای نمایش‌ها بر عهده‌ی ستاد برگزاری جشنواره و بر اساس امکانات موجود خواهد بود.

*اسکان و پذیرایی گروه‌های استانی پذیرفته‌شده بر عهده‌ی دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

*ستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس، تامین سیستم صوتی و چاپ اقلام تبلیغی نمایش‌ها نخواهد داشت و صرفاً خدمات معمول نصب دکور و آماده‌سازی صحنه را خواهد داد.

*مدارک، عکس ها، پوسترها، نمایشنامه‌ها و فیلم‌های ارسال شده (اعم از پذیرفته‌شده و پذیرفته نشده) مسترد نخواهد شد.

*دبیرخانه‌‌ی جشنواره با مشاوره‌ی گروه ارزیابی انتخاب هر بخش، کمک هزینه‌ی گروه‌های راه‌یافته را با توجه به موارد زیر مشخص می کند:

 + نیازهای ضروری صحنه شامل دکور، لباس، موسیقی و

 + تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تأمین نیازهای ایاب و ذهاب

 + سطح کیفی آثار و تعداد اجراها در جشنواره

*شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف جشنواره با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش ضوابط و سیاست‌گذاری‌های جشنواره هستند. عدم رعایت این ضوابط خصوصاً زمان‌بندی مصوب جشنواره موجب حذف آثار خواهد شد.

*چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده باشد، موضوع از طریق استعلام علاقه‌مندان حضور در جشنواره و تصمیم ستاد برگزاری جشنواره اعلام و اجرا خواهد شد.

*مهلت ارائه‌ی آثار بر اساس زمان‌بندی یاد شده از سوی دبیرخانه‌ی جشنواره به هیچ‌وجه تغییر نخواهد کرد و تمدید نخواهد شد.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، خیابان هانری کربن. شماره ۱۸٫ طبقه‌ی سوم، دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی بین¬المللی تئاتر فجر

تلفن: / ۶۶۷۴۸۰۴۵ / ۶۶۷۴۷۹۷۶  – ۶۶۷۰۲۲۰۶نمابر: ۶۶۷۴۷۹۶۹   – کد پستی:  ۱۱۳۳۷۳۴۹۱۳

نشانی اینترنتی  www.fitf.theater.ir

 

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه