منو

لینک تلگرام برای ارتباط فراخوان شرکت درنمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی باعنوان «۴عنصر»

فراخوان شرکت درنمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی باعنوان «۴عنصر» توسط گروه هنری طراحان بی مرز منتشر شد.

 • مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸
 • زمان برگزاری: ۲۱ تیر
 • محل برگزاری: گالری انتظامی، تهران، خ شریعتی، بامجوزرسمی ازوزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.

شرایط شرکت در نمایشگاه

 • موضوع:انسان معاصر طبیعت مستند
 • ابعاد و تکنیک آثارآزاداست .
 • ذکرمشخصات اثرو هنرمندالزامی است.
 • بررسی واعلام نتایج پس ازداوری ازطریق تلگرام اعلام می شود.
 • درصورت تآییداثارتوسط داور هرهنرمندمی تواند تا۳ اثربرای شرکت در نمایشگاه ارسال کند.
 • به تمامی هنرمندان راه یافته در نمایشگاه درروز اختتامیه گواهی دوزبانه معتبروزارت ارشادجهت شرکت در نمایشگاه وتراکت اعطاء می گردد.
 • برای ۳ اثربرگزیده ازنگاه داوران جوایزویژه ای درنظرگرفته خواهدشد.
 • اثارتآییدشده درلیست فروش نیرقرارخواهدگرفت.
 • سهم فروش ۷۰ درصد متعلق به هنرمندخواهدبود.
 • اخبارنمایشگاه درخبرگزاریها و آپارات اعلام میشودهنرمندان معرفی و باآنها مصاحبه می شود.

≡هزینه برگزاری نمایشگاه:

 • بعد ازتآیید اثاروباتوجه به تعدادوابعاداثارمشخص می شود.
 • آثاربرگزیده باکیفیت مناسب به نمایشگاه های معتبرخارجی معرفی میشوند.
≡ راه های ارتباطی

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان تصویرسازی, فراخوان غیر رایگان, فراخوان مجسمه و حجم, فراخوان نقاشی, فراخوان نمایشگاه گروهی, فراخوان هنرهای تجسمی, فراخوان هنری

دیدگاه ها