منو

لینک تلگرام برای ارسال اثر فراخوان شرکت در نمایشگاه گروه نقش هنر در گالری بین المللی احسان

فراخوان شرکت در نمایشگاه گروه نقش هنر در گالری بین المللی احسان منتشر شد.

  • مهلت ثبت نام‌: ۳ بهمن ۱۳۹۷
  • رشته ها: تصویرسازی – دیجیتال آرت – عکاسی – مجسمه – نقاشی
  • تاریخ برگزاری: ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
  • محل برگزاری: گالری احسان در نیاوران

≡ این نمایشگاه گروهی از روز جمعه ۱۲ بهمن تا روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ در «گالری احسان» برگزار می شود.

≡ شرایط شرکت در نمایشگاه:

  • تکنیک: آزاد
  • ابعاد: آزاد

≡ هزینه برگزاری نمایشگاه:

  • بستگی به ابعاد و تعداد اثر دارد که بعد از تایید آثار، بابت ورودى گالرى دریافت می شود.
  • گواهی حضور هنرمند در روز اختتامیه نمایشگاه اعطا می شود.
راه های ارتباطی

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان تصویرسازی, فراخوان دیجیتال آرت, فراخوان غیر رایگان, فراخوان مجسمه و حجم, فراخوان نقاشی, فراخوان نمایشگاه گروهی, فراخوان هنری, مسابقه عکاسی

دیدگاه ها