منو

لینک اینستاگرام فراخوان شرکت در کلاس طراحی نقاشی هایپررئال در شمالغرب تهران

≡ فراخوان شرکت در کلاس طراحی نقاشی در شمالغرب تهران منتشر شد.≡

■ زیر نظر استاد مهدی رعیتی نقاش هایپررئالیست ■
■ آموزش طراحی فیگور و پرتره ■
■ آموزش رنگ روغن هایپررئال پرتره ■
■ آموزش تضمینی تکنیک ها در ٣ تا ٨ ماه ■

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان کلاس هنر

دیدگاه ها