منو

لینک وبسایت فراخوان شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری

فراخوان شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری توسط شهرداری تهران منتشر شد.

■ مهلت: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ■

■ بدینوسیله به اطلاع شرکت های مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری می رساند سازمان زیباسازی شهر تهران درنظر دارد نسبت به ارزیابی شرکت های فعال در این زمینه اقدام نماید.
■ متقاضیان محترم می توانند از تاریخ ۲۱/۵/۹۶ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۳/۵/۹۶ جهت تسلیم درخواست خویش و دریافت مدارک شرکت در ارزیابی به واحد ارزیابی پیمانکاران سازمان زیباسازی به نشانی تهران، میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبی، نبش کوچه شیرودی، پلاک ۲ مراجعه نمایند.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان رایگان, فرصت شغلی

دیدگاه ها