فراخوان | فستیوارت

منو

وبسایت فراخوان فیلم|جشنواره سینمایی IBIZACINEFEST اسپانیا

فراخوان جشنواره سینمایی IBIZACINEFEST اسپانیا منتشر شد.

■مهلت: ۱۱ دی ■

قوانین جشنواره فیلم IBIZACINEFEST  که در کشور اسپانیا برگزار می شود به این شرح است:تولیدات باید مربوط به بعد از سال ۲۰۱۴ باشند، فیلم های کوتاه باید حداکثر ۲۰ دقیقه ، مستند ۴۵ دقیقه و فیلم های تجربی ۲۰ دقیقه زمان داشته باشندماهانه سه برنده اعلام خواهند شد که در نهایت به مسابقه سینمایی راه پیدا خواهند کرد.

جوایز به این شرح هستنذ:
بهترین فیلم کوتاه: تندیس جشنواره + ۵۰۰ یورو + اقامت و هزینه سفر ۲ نفر
بهترین مستند: تندیس جشنواره + ۵۰۰ یورو + اقامت و هزینه سفر ۲ نفر
بهترین فیلم تجربی: تندیس جشنواره + ۵۰۰ یورو + اقامت و هزینه سفر ۲ نفر

منبع خبر: وبسایت دریچه سینما

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان بین المللی, فراخوان هنری

دیدگاه ها