جستجو

فراخوان مسابقه ایده ای برای بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف منتشر شد.

■ مهلت: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ■

اصفهان در دو دهه ابتدایی ۱۳۲۲ شمسی تعداد زیادی کارخانه را در خود دیده است که چهره یک شهر صنعتی را برای آن ساختند. مجموعه کارخانه‌های اصفهان در این دوران دارای سبک خاصی در معماری و تزیینات هستند که آنها رامنحصربه‌فرد و شناسنامه‌دار نموده است. کارخانه ریسباف اصفهان یکی از آخرین آثار ارزشمند بازمانده از این دوران در تاریخ معاصراین شهر است که در نقطه مهمی از شهر قرارگرفته است.
وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و اداره کل راه و شهرسازی اصفهان پس از تملک این مجموعه صنعتی زیبا و ارزشمند که در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است، در نظر دارد این مجموعه را به زندگی شهری اصفهان بازگردانده و تبدیل به مرکزی فعال، پویا و سرزنده برای اهالی شهر اصفهان و گردشگران این شهر نماید. کارخانه ریسباف مجموعه‌ای هفت هکتاری با ساختمانهایی شامل سوله‌های تولید و تکمیل کارخانه و انبارها است که دو سبک معماری سنتی ایرانی و معماری وارداتی غربی در ابتدای قرن حاضر در آن دیده میشود. درعین‌حال این مجموعه وسیع عرصه‌های باز زیادی را نیزدر خود دارد.
هدف این مسابقه دستیابی به ایده‌ها و سناریوهایی خالقانه، تأثیرگذار، خاطره‌انگیز، کارا و در عین احترام به ارزشهای تاریخی-فرهنگی موجود مجموعه جهت دستیابی به فضایی سرزنده و جذاب در این نقطه از شهر اصفهان است. ایده‌های ارسالی برای شرکت در این مسابقه باید هر دو حوزه کاربری جدید و کالبدی مجموعه میراث صنعتی ریسباف را پوشش دهد.

محصول مسابقه:

محصول مسابقه ایدهای برای بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف باید در زمان مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود. این محصول باید در قالب زیر به دست دبیرخانه برسد:
۱- مدارک ارسالی باید شامل یک الی پنج شیت (به دلخواه) ۵۲* ۷۲ سانتیمتر باشد. این مدارک میتواند حاوی هرگونه متن، تصویر، نقشه، ماکت، تصاویر سه‌بعدی، دیاگرام، اسکیس و … باشد.
تبصره ۱: شیت های ارسالی میتواند شامل یک یا ترکیبی از ساختارهای باال باشد.
تبصره ۲: بدیهی است مدارک ارسالی باید گویای ایده و طرح به‌صورت خوانا و واضح باشد.
تبصره ۳: در صورت وجود ماکت در مدارک ارسالی هر ماکت به ازای یک شیت محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴: کلیه مدارک ارسالی باید به دو صورت فیزیکی (شیتهای ۵۲ * ۷۲ سانتیمتری) و فایل دیجیتالی بر روی لوح فشرده نیز تحویل داده شود.
تبصره ۵: فایلهای دیجیتالی آثار ارسالی اعم از عکس، نقشه، مدل سازیها و… باید با کیفیت و خوانایی مناسب برای ابعاد تعیین شده در مسابقه (شیتهای ۵۲ * ۷۲ سانتیمتری) تنظیم شده باشند.
۲- مدارک ارسالی برای دبیرخانه، باید دارای مشخصات فرد و یا گروه شرکت‌کننده باشد؛ این مشخصات شامل:
نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تلفن تماس ثابت و همراه همه افراد گروه و یک آدرس پستی و پست الکترونیکی جهت مکاتبه است.
تبصره ۱: مشخصات فرد یا گروه شرکت‌کننده نباید بر روی شیتهای ارسالی درج شده باشد. این مشخصات باید به طور جداگانه در بسته ارسالی قرار گرفته و در فایلهای دیجیتالی ارسالی نیز درج شده باشد.
توجه: بدیهی است مدارکی که هریک از شرایط فوق را نداشته باشند در مسابقه شرکت داده نخواهند شد.

نحوه ارسال آثار:

شرکت کنندگان آثار خود را به نشانی؛ اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان آزادی، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، اداره عمران و بهسازی شهری ارسال نمایند.

اصول موردنظر کارفرما در انتخاب ایده برتر:
– توجه به ارزش‌های تاریخی در میراث صنعتی ریسباف، اعم از میراث منقول و غیرمنقول.
– در نظر داشتن ارزشهای میراث معنوی مجموعه، به‌گونه‌ای که یادآور گذشته مجموعه و حافظه شهری باشد.
– نقش و اثرگذاری مجموعه میراث صنعتی ریسباف در بافت پیرامون، همسایگی‌ها و شهر اصفهان.
– نو و بدیع بودن ایده و خالقیت در ایده‌پردازی.‌

ارکان مسابقه:
۱- کارفرمای مسابقه: «شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»
۲- برگزارکننده مسابقه: «اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان»
۳- مدیر مسابقه: آقای مهندس رضا فیضی
۴- هیئت داوران:
اعضای هیئت داوری شامل ۵نفر اعضای اصلی و یک نفر عضو علی البدل از خبرگان حوزهی معماری و شهرسازی کشور به شرح ذیل است:
۱- آقای دکتر محمدسعید ایزدی
۲- آقای دکتر رامین مدنی
۳- آقای دکتر اسکندر مختاری
۴- آقای دکتر مصطفی کیانی
۵- آقای دکتر محمدرضا قانعی
۶- آقای دکتر همایون نورایی (عضو علی البدل)
نوع مسابقه: «مسابقه طراحی اجمالی» با دامنه شرکت کنندگان «آزاد ملی» و «یک مرحله ای»

جامعه مخاطب:
در سطح ملی: کلیه شهروندان، هنرمندان، معماران، شهر سازان، دانشجویان و عموم مردم، جامعه شرکت کنندگان را تشکیل میدهند.
تبصره۱: شرکت کنندگان میتوانند به صورت فردی یا گروهی در مسابقه شرکت کنند.
تبصره۲: جوایز، صرفنظر از فردی یا گروهی بودن پروژه‌ها، به ایده‌ها و پروژه‌های برتر به انتخاب هیئت‌داوران تعلق خواهد گرفت.
تبصره۳: افرادی که به صورت گروهی در مسابقه شرکت می کنند الزاما باید یک نفر را به عنوان سرگروه معرفی کنند که تمامی مکاتبات و در صورت برنده شدن، تحویل جایزه، به ایشان صورت پذیرد.

تعهدات کارفرما:
۱- بر اساس نتایج داوری مسابقه به ۵ ایده برتر جوایزی تقدیم میگردد و مابقی کارهای ارسال‌شده در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱: مالکیت کلیه حقوق مادی و معنوی ایده‌ها و طرحهای ارسالی پس از برگزاری مسابقه طبق قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.
۲- در صورت استفاده از ایده هر یک از شرکت‌کنندگان، نام فرد یا افراد به‌عنوان صاحب ایده درج خواهد شد و بسته به میزان توانایی ممکن است در تیم مشاور طراح پروژه نقش داشته باشد.
۳- کارفرما متعهد می شود در صورت دریافت شکایات در مورد داوری آثار در بازه زمانی تعیین شده، طبق آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی به آن رسیدگی کند.
مرجع رسیدگی به اختالافات
مرجع اولیه شکایات احتمالی دبیرخانه مسابقه و مرجع نهایی رسیدگی به اختالفات و شکایات، هیات رسیدگی به اختالفات دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی می باشد.
تعهدات شرکت کنندگان:
۱- شرکت کنندگان متعهد می شوند آثار ارسالی ایشان دارای اصالت و محصول خالقیت و ایده پردازی خود ایشان است و در صورت تشخیص کپی بودن اثر در هر مرحله ای از مسابقه حذف خواهد شد.
تبصره: مرجع رسیدگی و تشخیص درباره اصالت محصوالت، هیات داوری مسابقه می باشد.
۲- شرکت کنندگان موظف هستند آثار خود را در بازه زمانی تعیین شده ارسال نمایند. بدیهی است آثاری که بعد از زمان تعیین شده به دبیرخانه برسد در مسابقه شرکت داده نمی شوند.
۳- شرکت کنندگان موظف هستند آثار خود را در فرمت مشخص شده تنظیم و ارسال نمایند.
۴- شرکت در مسابقه به منزله پذیرش تمام شرایط مندرج در این فراخوان و آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی کشور می باشد.
توجه: برنامه این مسابقه برر اسراس آیرین نامره جرامع برگرزاری مسرابقات معمراری و شهرسرازی مصروب پانصد و سیزدهمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۶ تنظیم شده و بدیهی است که این آیین نامه مالک عمل خواهد بود.

≡ لینک ها و دانلود ها

  • پروپوزال مسابقه «ایده ای برای بازآفرینی صنعتی ریسباف اصفهان»
  • سایت پلان و نما

≡ جوایز مسابقه:

به رتبه‌های اول تا پنجم جوایزی به شرح ذیل پرداخت میگردد:
– رتبه اول: دویست و پنجاه میلیون ریال
– رتبه دوم: دویست میلیون ریال
– رتبه سوم: صدوپنجاه میلیون ریال
– رتبه چهارم: یکصد میلیون ریال
– رتبه پنجم: پنجاه میلیون ریال
تبصره ۱: از تعدادی از کارهای برتر به انتخاب دبیرخانه برگزاری مسابقه، نمایشگاهی در مجموعه کارخانه ریسباف برگزار خواهد شد.
برنامه زمانبندی برگزاری مسابقه:
– ارسال دعوتنامه هیئت داوری: ۱۵ اسفندماه ۹۶
– اعلام فراخوان برگزاری مسابقه: ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۷
– دریافت مدارک: ۲۶ فروردین‌ماه الی ۲۶ اریبهشت‌ماه ۱۳۹۷
– داوری آثار به‌منظور انتخاب ۲۰ ایده منتخب: ۵ خردادماه ۱۳۹۷
– اعلام نتایج برگزیدگان:‌ ۸ خردادماه ۱۳۹۷
– مهلت ارسال شکایات: ۱۵ خردادماه ۱۳۹۷

منبع خبر: معماری آنلاین

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه