منو

لینک وبسایت فراخوان مسابقه بین المللی مجسمه سازی هنرهای عمومی دانشگاه فلوریدا

فراخوان مسابقه بین المللی مجسمه سازی هنرهای عمومی دانشگاه فلوریدا منتشر شد.

■ مهلت: ۹ تیر ۱۳۹۷ ■

■ دانشگاه غرب فلوریدا از هنرمندان درخواست می کند تا نامه علاقمندی و دارابودن شرایط لازم را به همراه رندرهای پروژه جهت بررسی توسط کمیسیون مجسمه های دائمی برای نصب در پردیس دانشگاه ارسال کنند. هنرمندان می توانند یک اثر تک یا مجموعه ای از آثار را پیشنهاد کنند. آثار هنری متعلق به دانشگاه غرب فلوریدا تعلق خواهند داشت.

≡ واجدین شرایط

■ شرکت در این رقابت برای تمام هنرمندان حرفه ای یا تیم های هنرمندان آزاد است.

≡ شرایط مسابقه

■ برای دانلود فایل اطلاعات کامل مسابقه، اینجا کلیک کنید.

≡ موضوع مسابقه

 • تم مفهومی مسابقه «قدرت بخار» است.
 • این دانشگاه تعامل بین دانشگاه ها و رشته ها را بطور فزاینده ای تشویق می کند و مجسمه های سفارش داده شده یک جزء بصری این ابتکار خواهند بود.
 • اهداف کلی پروژه عبارتند از: برجسته کردن پتانسیل همکاری بین رشته ها، ارتباط بصری (یا غیر آن) بین ساختمان های علوم و هنر در پردیس (در سراسر جاده ها آنها) با یکدیگر و برای برانیختن تفکر در کارهای بین رشته ای.
 • مجسمه ها برای عابران پیاده و خودرو ها قابل مشاهده خواهند بود. نقشه ها، عکس ها و توصیفات اضافه در ادامه ارائه می گردد:
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No wordlists for English -> Persian…
  • Create a new wordlist…
 • Copy

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: فراخوان بین المللی, فراخوان رایگان, فراخوان هنری

دیدگاه ها