فراخوان | فستیوارت

منو

اینستاگرام فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی

≡ فراخوان مشارکت در نمایشگاه و فروش آثار هنرهای تجسمی توسط مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش منتشر شد.≡

■ مهلت اول : ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ■
■ مهلت دوم : ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ■
■ مهلت سوم : ۲۰ دی ۱۳۹۶ ■

■ به منظور ارج نهادن به فعالیت ها و حمایت از هنرمندان و افزایش تعامل میان هنرهای تجسمی و فضاهای زیستی و جامعه برنامه ریزی برای سه نمایشگاه و فروش آثارهنرهای تجسمی برای سال ۱۳۹۶ صورت پذیرفته است. لذا از کلیه هنرمندان سراسر ایران جهت حضور در این رویداد فرهنگی دعوت به مشارکت و همکاری میگردد.
گفتنی است این رویداد توسط توسط موسسه «طرح فضا – گروه فرا: در مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش و با حمایت سازمان منطقه آزادکیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار می شود.

  • ≡ دریافت اطلاعات کامل:
  • ■ ایمیل: faratarhefaza@gmail.com
  • ■ اینستاگرام: instagram.com/tarhefaza_fara
  • ■ تلگرام: @fara_tarhefaza

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان رایگان, فراخوان نمایشگاه, فراخوان هنری

دیدگاه ها