جستجو
پوستر فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار- مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران

فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار: مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء منتشر شد.

■مهلت:

بنیاد خیریه راهبری آلاء در کنار فعالیت در حوزه‌های مختلف امور خیر، هدف اصلی خود را تولید و ترویج دانش و فرهنگ‌سازی در حوزه امر خیر قرار داده است؛ سعی‌ بر آن است با تولید و به‌کارگیری دانش در حوزه امر خیر، منابع محدود خیریه‌ها و خیرین، عالمانه و بهینه هزینه شود و با فرهنگ‌سازی در این حوزه به جای آن که تنها تعداد معدودی از جامعه عنوان خیّر را به دوش کشند، «هر ایرانی یک نیکوکار» باشد؛ تا بتوان مشکلات و معضلات جامعه را بهتر و کارآتر برطرف نمود.

بنیاد خیریه راهبری آلاء در راستای تولید دانش در حوزه امر خیر قصد دارد اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) را در اسفندماه ۱۳۹۵ با همکاری مراکز علمی و اهداف ذیل برگزار نماید.

  • –   تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر
  • –  ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر
  • –  زمینه سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر

اهداف همایش

اهداف درازمدت

تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر و وقف
ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی دست‎اندرکاران، عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر و وقف
زمینه‎سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر و وقف
شناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیت‎های خیریه به امر دانش‎بنیان

* پیامدهای زودهنگام

ترویج پژوهش در حوزه امر خیر و وقف
تولید علم بومی در حوزه امر خیر و وقف
شناسایی پژوهش‎گران حوزه امر خیر و وقف
تبدیل پژوهش‎های علمی به پروژه‎های اجرایی
زمینه‎سازی برای یارگیری و تشکیل اجتماعات علمی
انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژوهشی
تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع

محورهای همایش

۱٫ مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر

–         تحولات مفهومی و گستره امور خیر و نیکوکاری

–         گونه‎شناسی امور خیر و نیکوکاری

–         تشریح و تبیین امور خیر برزمین‎مانده

–         مبانی فقهی، کلامی، فلسفی، اجتماعی، روان‎شناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری

 

–         مفهوم‌شناسی امر خیر در قرآن و روایات

 

–         مبانی، روش‌ها و مدل‌های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات

–         امور خیر به مثابه امور شرعی و عرفی

–         امور خیر به مثابه امر اجتماعی

–         مفهوم تعاون، دوستی، دیگری و یاری‌گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
۲٫ آموزش و امور خیر

–         وضعیت آموزش در حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         آسیب‎شناسی الگوهای آموزش در امور خیر و نیکوکاری

–         امور خیر در برنامه‎های درسی آموزش و پرورش رسمی ایران

–         آثار فعالیت‎های آموزشی بر جهت‎گیری‎ها و اقدامات حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات

–         آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر

–         قلمروهای نوین حوزه امر خیر و آموزش (موضوع‌های برزمین مانده)

–         خیریه‎های دانش‎بنیان و دانش مددرسان خیریه و نیکوکاری

–         جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)

–         جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)

 

۳٫ اقتصاد و امور خیر

–         آسیب‎شناسی اقتصاد امور خیر و نیکوکاری

–         گردش مالی در حوزه امور خیر در ایران

–         الگوهای سرمایه‎گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         موضوعات برزمین‌مانده اقتصادی در حوزه امور خیر

–         بررسی روند درآمدهای خیریه‌ها

–         نهادهای اقتصادی و امور خیر و نیکوکاری

–         کارایی الگوهای مالی جذب مشارکت مردمی در ایران

–         زمینه‎های عمل خیریه‎ها در اقتصاد و اشتغال

–         خیریه و وقف و بازار بورس و اوراق بهادار

–         نقش خیریه ها در کارآفرینی

–         الگوهای نوین امور خیر و نیکوکاری

 

–         امور خیر و نظام مالیاتی کشور؛ ضرورتها و چالشها

–         قلمروهای نوین فعالیت اقتصادی خیریه‌ها

۴٫ مدیریت و امور خیر

–         بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         آسیب‎شناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچه‎سازی و هماهنگی امور خیر

–         الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب

–         الگوهای مناسب برای شبکه‎سازی و مشارکت همگانی در امور خیر و نیکوکاری

–         بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه

–         آینده‎نگری امور خیریه و وقف در ایران

–         مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران

–         وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر

–         بررسی شیوه‌های بین‎المللی‎سازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور

–         قلمروهای نوین مباحث مدیریت خیریه‌ها (موضوع‌های برزمین مانده)

 

۵٫ جامعه و امور خیر

–         وضعیت امور خیر و نیکوکاری در جامعه ایرانیان

–         آسیب‎شناسی امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         آثار اجتماعی امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

–         اعتماد اجتماعی به خیریه و نیکوکاری

–         امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران

–        گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران

–         زنان و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران

–         سالمندان و جوانان و امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         امور خیریه در فضای مجازی

–         نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی

–         نهادهای اجتماعی و فعالیت‎های خیریه در ایران

–         نظریه اجتماعی امور خیریه

–         تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایران
۶٫ فرهنگ و امور خیر

–         نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه

–         نقش فرهنگ در توسعه امور خیر

–         فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده

–         مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر

–         سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر

–         نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر

–         نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر

–         نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر

–         اقتضائات محیطی و آینده‎نگاری در توسعه فرهنگ امر خیر و نیکوکاری

–         بازنمایی امور خیر و نیکوکاری در ادبیات فارسی، هنر و رسانه
۷٫ حقوق و فقه و امر خیر

–         فقه امور خیر، تعاون و نیکوکاری

–         حقوق امور خیر، تعاون و نیکوکاری

–         آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف امور خیر، تعاون و نیکوکاری

–         مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران

–         احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری

–         قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف

–         نهادهای قانونی حوزه امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         زمینه‎ها و موضوعات نیازمند قانون‎گذاری در حوزه امر خیر و نیکوکاری

–         جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

–         قلمروهای نوین مباحث فقه و حقوق امور خیریه و نیکوکاری (موضوع‌های برزمین مانده)
۸٫ ایده های نو و تجربه های موفق

–        «ایده های نو و تجربه های موفق» در عرصه امور خیر و نیکوکاری با تمرکز بر محورهای مطرح شده

ثبت نام در همایش

از این لینک استفاده کنید.

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه