منو

وبسایت فراخوان مقاله|اولین همایش ملی خیر ماندگار: مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران

فراخوان اولین همایش ملی خیر ماندگار: مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء منتشر شد.

■مهلت:

بنیاد خیریه راهبری آلاء در کنار فعالیت در حوزه‌های مختلف امور خیر، هدف اصلی خود را تولید و ترویج دانش و فرهنگ‌سازی در حوزه امر خیر قرار داده است؛ سعی‌ بر آن است با تولید و به‌کارگیری دانش در حوزه امر خیر، منابع محدود خیریه‌ها و خیرین، عالمانه و بهینه هزینه شود و با فرهنگ‌سازی در این حوزه به جای آن که تنها تعداد معدودی از جامعه عنوان خیّر را به دوش کشند، «هر ایرانی یک نیکوکار» باشد؛ تا بتوان مشکلات و معضلات جامعه را بهتر و کارآتر برطرف نمود.

بنیاد خیریه راهبری آلاء در راستای تولید دانش در حوزه امر خیر قصد دارد اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) را در اسفندماه ۱۳۹۵ با همکاری مراکز علمی و اهداف ذیل برگزار نماید.

  • –   تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر
  • –  ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر
  • –  زمینه سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر

اهداف همایش

اهداف درازمدت

تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر و وقف
ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی دست‎اندرکاران، عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر و وقف
زمینه‎سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر و وقف
شناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیت‎های خیریه به امر دانش‎بنیان

* پیامدهای زودهنگام

ترویج پژوهش در حوزه امر خیر و وقف
تولید علم بومی در حوزه امر خیر و وقف
شناسایی پژوهش‎گران حوزه امر خیر و وقف
تبدیل پژوهش‎های علمی به پروژه‎های اجرایی
زمینه‎سازی برای یارگیری و تشکیل اجتماعات علمی
انتشار آثار، تولیدات علمی و مستندات پژوهشی
تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع

محورهای همایش

۱٫ مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر

–         تحولات مفهومی و گستره امور خیر و نیکوکاری

–         گونه‎شناسی امور خیر و نیکوکاری

–         تشریح و تبیین امور خیر برزمین‎مانده

–         مبانی فقهی، کلامی، فلسفی، اجتماعی، روان‎شناختی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امور خیر و نیکوکاری

 

–         مفهوم‌شناسی امر خیر در قرآن و روایات

 

–         مبانی، روش‌ها و مدل‌های احسان و نیکوکاری در قرآن و روایات

–         امور خیر به مثابه امور شرعی و عرفی

–         امور خیر به مثابه امر اجتماعی

–         مفهوم تعاون، دوستی، دیگری و یاری‌گری در حوزه امور خیر و نیکوکاری
۲٫ آموزش و امور خیر

–         وضعیت آموزش در حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         آسیب‎شناسی الگوهای آموزش در امور خیر و نیکوکاری

–         امور خیر در برنامه‎های درسی آموزش و پرورش رسمی ایران

–         آثار فعالیت‎های آموزشی بر جهت‎گیری‎ها و اقدامات حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         کارایی الگوهای بهره‎گیری نهادهای آموزشی ایران از خیریه و موقوفات

–         آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران حوزه امور خیر

–         قلمروهای نوین حوزه امر خیر و آموزش (موضوع‌های برزمین مانده)

–         خیریه‎های دانش‎بنیان و دانش مددرسان خیریه و نیکوکاری

–         جایگاه امور خیر در آموزش‌های غیر رسمی (خانواده و نهادهای اجتماعی)

–         جایگاه امور خیر در آموزش‌های رسمی (مدرسه‌ای و دانشگاهی)

 

۳٫ اقتصاد و امور خیر

–         آسیب‎شناسی اقتصاد امور خیر و نیکوکاری

–         گردش مالی در حوزه امور خیر در ایران

–         الگوهای سرمایه‎گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         موضوعات برزمین‌مانده اقتصادی در حوزه امور خیر

–         بررسی روند درآمدهای خیریه‌ها

–         نهادهای اقتصادی و امور خیر و نیکوکاری

–         کارایی الگوهای مالی جذب مشارکت مردمی در ایران

–         زمینه‎های عمل خیریه‎ها در اقتصاد و اشتغال

–         خیریه و وقف و بازار بورس و اوراق بهادار

–         نقش خیریه ها در کارآفرینی

–         الگوهای نوین امور خیر و نیکوکاری

 

–         امور خیر و نظام مالیاتی کشور؛ ضرورتها و چالشها

–         قلمروهای نوین فعالیت اقتصادی خیریه‌ها

۴٫ مدیریت و امور خیر

–         بررسی وضیعت سیاستگذاری و خط مشی‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

–         آسیب‎شناسی نظام تقسیم کار ملی و نحوه یکپارچه‎سازی و هماهنگی امور خیر

–         الگوهای جذب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب

–         الگوهای مناسب برای شبکه‎سازی و مشارکت همگانی در امور خیر و نیکوکاری

–         بررسی شیوه‌های پایش و نظارت کارآمد بر نهادها و فعالیت‌های خیریه

–         آینده‎نگری امور خیریه و وقف در ایران

–         مطالعه تطبیقی الگوهای موفق خیریه و اوقاف در ایران

–         وضعیت نهادسازی و ارائه الگوهای بهینه امور خیر

–         بررسی شیوه‌های بین‎المللی‎سازی نهادهای خیریه و جلب مشارکت ایرانیان خارج از کشور

–         قلمروهای نوین مباحث مدیریت خیریه‌ها (موضوع‌های برزمین مانده)

 

۵٫ جامعه و امور خیر

–         وضعیت امور خیر و نیکوکاری در جامعه ایرانیان

–         آسیب‎شناسی امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         آثار اجتماعی امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         امور خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی

–         اعتماد اجتماعی به خیریه و نیکوکاری

–         امور خیریه و فعالیت‌های داوطلبانگی و نیکوکاری در ایران

–        گروه‌های قومی، مذهبی و جمعیتی و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران

–         زنان و فعالیت‎های خیریه و نیکوکاری در ایران

–         سالمندان و جوانان و امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         امور خیریه در فضای مجازی

–         نقش امور خیر و داوطلبانگی بر فرایندهای اجتماعی

–         نهادهای اجتماعی و فعالیت‎های خیریه در ایران

–         نظریه اجتماعی امور خیریه

–         تحولات اجتماعی نیکوکاری در ایران
۶٫ فرهنگ و امور خیر

–         نقش امور خیر در ارتقاء فرهنگ جامعه

–         نقش فرهنگ در توسعه امور خیر

–         فرهنگ امر خیر در گذشته، حال و آینده

–         مسئولیت دولت‌ها در گسترش فرهنگ امر خیر

–         سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدام در گسترش فرهنگ امر خیر

–         نقش نهادهای مردمی در گسترش فرهنگ امر خیر

–         نظام ایده‌پردازی برای گسترش فرهنگ امر خیر

–         نقش فطرت، دین و قوانین در گسترش فرهنگ امر خیر

–         اقتضائات محیطی و آینده‎نگاری در توسعه فرهنگ امر خیر و نیکوکاری

–         بازنمایی امور خیر و نیکوکاری در ادبیات فارسی، هنر و رسانه
۷٫ حقوق و فقه و امر خیر

–         فقه امور خیر، تعاون و نیکوکاری

–         حقوق امور خیر، تعاون و نیکوکاری

–         آسیب‏شناسی حقوق و فقه امور خیریه و وقف امور خیر، تعاون و نیکوکاری

–         مشکلات قانونی خیریه و اوقاف و موسسات مردم نهاد در ایران

–         احکام شرعی امور خیریه، وقف و نیکوکاری

–         قوانین و مقررات حامی فعالیت‏های خیر و وقف

–         نهادهای قانونی حوزه امور خیر و نیکوکاری در ایران

–         زمینه‎ها و موضوعات نیازمند قانون‎گذاری در حوزه امر خیر و نیکوکاری

–         جایگاه امر خیر و وقف در حقوق ایران

–         قلمروهای نوین مباحث فقه و حقوق امور خیریه و نیکوکاری (موضوع‌های برزمین مانده)
۸٫ ایده های نو و تجربه های موفق

–        «ایده های نو و تجربه های موفق» در عرصه امور خیر و نیکوکاری با تمرکز بر محورهای مطرح شده

ثبت نام در همایش

از این لینک استفاده کنید.

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها