منو

صفحه فراخوان فراخوان مقاله|نخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون

فراخوان نخستین همایش تاریخ پژوهش و نقد متون توسط گروه تخصصی تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی منتشر شد.

■مهلت: ۱ بهمن■

گروه تخصصی تاریخ شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و پژوهشکده تاریخ نخستین همایش تاریخ ، پژوهش و نقد متون را در ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ برگزار می کند.

محورهای همایش:

 • نقد و رهیافت انتقادی در پژوهش های تاریخی
 • نقد در تاریخ، مفهوم و ماهیت
 • نقد پژوهش های تاریخی، ضرورت ها و ملاحظات
 • نقد پژوهش های تاریخی از اندیشه تا عمل
 • نقدشناسی متون ترجمه ای تاریخ
 • نقد پژوهش ها تاریخی رهیافت های اخلاقی نقد
 • نقد پژوهش های تاریخی رهیافتهای روش شناسانه
 • نقد متون آموزشی دانشگاهی در حوره تاریخ
 • آسیب شناسی تواید متون آموزشی تاریخ در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
 • ارزیابی تاثیر متون آموزشی رشته های تاریخ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 • بایسته ها و قواعد تدوین متون آموزشی در رشته های تاریخ
 • متون آموزشی میان رشته ای و ارتقای کیفی آموزش تاریخ در دانشگاه ها
 • تجربیات جهانی در حوزه آموزش تاریخ
 • قواعد و الزامات تولید محتوای الکترونیکی در آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت تاریخ
 • ارزشیابی و روش شناسی نقد متون آموزشی در رشته های تاریخ
 • سرقت ادبی و انتحال در تولید متون آموزشی

ایمیل ارسال مقاله: hamayesh.gorouhtarikh95@gmail.com

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها