منو

فراخوان مقاله|کنگره تاریخ معماری و شهرسازی – استان مازندران

فراخوان مقاله کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان مازندران منتشر شد.

نشست شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی مازندران برگزار شد.
در این نشست مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: با توجه به وجود آثار و ابنیه تاریخی و خاستگاه سبک‌های مختلف معماری و بافت‌های ارزشمند در مازندران برگزاری این کنگره از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازخوانی و باز اندیشی حوزه های فرهنگی-طبیعی ، شهرها و روستاهای تاریخی، مناظر فرهنگی ، شهری، باستان شناسی، معماری و شهرسازی، میراث معماری و شهرسازی معاصر و همچنین پژوهش در باب میراث آب و کشاورزی، میراث فرهنگی ناملموس و راه های فرهنگی و تجاری استان سلسله موضوعات اصلی کنگره را تشکیل می دهند.
دلاور بزرگ نیا افزود:برای اولین بار در برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران تصمیم گرفته شد که همه استان‌های کشور به‌صورت ادواری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خود را برگزار نمایند تا این رویکرد در استان‌ها به جریان فرهنگی دائمی برای حفاظت از میراث فرهنگی تبدیل شود.
رئیس کنگره تاریخ معماری و شهرسازی مازندران همچنین بیان داشت: اعضای هیئت علمی کنگره از میان اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه معماری و شهرسازی برگزیده شده اند و انتظار می رود مقالات ارزشمندی برای ارائه در کنگره ارسال شود.
وی افزود: تلاش می شود تمامی نهادهای پژوهشی و آموزشی و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع کنگره،مشارکت فعال داشته باشند.با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی برنامه ریزی شده است که مقالات دریافتی کنگره در سطح علمی و ترویجی در نشریه تخصصی اثر انتشار یابند.
وی ضمن دعوت  از عموم پژوهشگران و دانشجویان برای همراهی با این رویداد، ابراز امیدواری کرد کنگره تاریخ معماری و شهرسازی به اقدامی موثر در تاریخ پژوهشی معماری و شهرسازی استان بیانجامد.
چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان مازندران  ۶و ۷ بهمن ماه  برگزار می‌شود.

دسته بندی ها: فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها