منو

لینک منبع خبر فراخوان مقاله بین المللی «نشریه تئاتر»

فراخوان مقاله بین المللی «نشریه تئاتر | Theatre Journal» منتشر شد.

  • ■ نشریه بین المللی تئاتر «Theatre Journal» فراخوان دریافت مقاله خود را برای دو شماره ویژه سپتامبر و دسامبر ۲۰۱۸ منتشر کرد.
  • ≡ موضوع مجله شماره ویژه ماه سپتامبر ۲۰۱۸: «Directions»
  • ■ مهلت ارسال مقاله: ۱۶ دی ۱۳۹۶ ■
  • ≡ موضوع مجله شماره ویژه ماه دسامبر ۲۰۱۸: «Post-fact Performance»
  • ■ مهلت ارسال مقاله: ۹ اسفند ۱۳۹۶ ■

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان بین المللی, فراخوان مقاله

دیدگاه ها