منو

لینک وبسایت فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا

فراخوان مقاله دومین کنگره بین المللی عرفان در کلام مولانا (نمایه شده در ISC)  توسط دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد.

■ مهلت: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ■

مولانا با اثر جاودانه مثنوی خود به عنوان چراغ راه عرفان و تصوف در ادبیات فارسی درخشیده است و همین تأثیر را در ادبیات ترکی هم میتوان به سهولت دریافت. از این رو جایگاه ویژه مولانا و پرداخت از جهات مختلف به شخصیت عملی- ادبی وی و آثارش در زیر ذره بین علمی خواهد توانست افقهای روشن و بی بدیلی را با همراهی عالمان مختلف از کشورهای مدعو برای دانش پژوهان فراهم آورد.  ناگفته پیداست که هر محفل علمی با هدف ارزیابی، تفحص و پژوهش در هر زمینه ای خود ثمره ای ارزشمند را به عنوان ره آورد تلاش علمی به دنیای علم ارزانی می دارد که این کنگره نیز در همین راستا تلاش خواهد کرد.

≡ محورهای کنگره

■ مولانا و افکار عرفانی وی

■ دیدگاه فلسفی در اشعار مولوی

■ شخصیت ادبی و عرفانی مولوی

■ مولوی و مولوی خانه ها

■ نقش مولوی در شکل دهی فرهنگهای مشترک فارسی- ترکی

■ مفاهیم انسان، حقوق انسانی، مثبت اندیشی در مولانا

■ نقش مولوی خانه ها در شکل گیری آثار هنری و فرهنگی

■ دیدگاه مولوی در ادبیات دیوانی دوران عثمانی

■ نقش مولوی در انتقال ایدئولوژی اسلامی به دنیای ترک

■ مقایسه دیدگاه فلسفی و جهان بینی بین گوته و مولانا

■ مولانا و ادبیات مولویه

■ نقش مثنوی معنوی در تثبیت ارزشهای اجتماعی و فرهنگی

■ مولوی و اندیشه های وی

■ مولوی و ادامه دهندگان راه وی

■ نقش خانواده مولوی از دیرباز تا به امروز در توسعه شخصیت ادبی- فکری مولوی

■ صناعت ادبی در مثنوی مولوی

■ علم بیان و علم معنا در آثار مولوی

■ تصوف و مولوی

■ نای و نی در مثنوی و نگاه مولوی

■ نشانه های تأثیر گرفته از اندیشه های مولوی در جهان امروز

■ مولوی و ادبیات معاصر

■ دیدگاه مولوی و چالشهای آن در ادبیات پست مدرن

■ بازشناخت شخصیت زاهد و عارف در دیدگاه مولوی

■ سنت تصوف در دیدگاه مولوی

■ شب عروض و رقص سماع و مفاهیم آن

■ مولویه چهره ای از زیبایی شناسی ادبیات اسلامی

■ مولوی و شمس از دید تأثیر و تأثر

■ میراثداران مولوی

■ شخصیت فلسفی و علم اندیشه

■ وضعیت مولوی خانه ها در جهان امروز

■ نقس یونسکو در جهانی شدن مولوی

■ مولوی پل اندیشه و تفکر میان شرق و غرب

■ مفهوم عشق در مثنوی مولوی

■ مولوی در فرهنگ عامه

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان ادبی, فراخوان مقاله

دیدگاه ها