جستجو

فراخوان مقاله دومین کنگره تخصصی زنان موفق ایران منتشر شد.

■ مهلت: ۵ اسفند ۱۳۹۶ ■

با یاری پروردگار، دومین کنگره ملی زنان موفق ایران ، اسفند ۹۶ در تهران برگزار می­گردد. در همایش زنان برتر ایران سال ۹۶ ، پنل ­ها، کارگاه­های آموزشی، سخنرانی ­های کلیدی با حضور مقامات ملی ، اساتید فرهیخته داخلی وصاحبنظران عرصه زنان ارائه خواهد شد.

بنده به نمایندگی از کمیته اجرایی دومین کنگره ملی زنان موفق ایران سال ۹۶، خوشنودم که مدیران، صاحبنظران، علاقمندان و متخصصین، اساتید و فرهیختگان در عرصه زنان را برای مشارکت در همایش زنان برتر ایران دعوت نمایم، امیدوارم با حضور شما فرهیختگان در همایش زنان موفق ایران سال ۹۶ ، این کنگره در خور نام بلند مرتبه ایران اسلامی و هم شأن جایگاه والای زنان کشور، با موفقیت و سربلندی برگزار گردد.

امید است کنگره زنان موفق ایران، گام موثر دیگری در راستای ارزش نهادن به توانمندی مدیریتی زنان در کشور و افزایش نقش آفرینی مدیریتی زنان در جامعه همپای با مردان باشد. قطعا کنگره زنان موفق ایران ۹۶ از طریق برقراری حلقه‌های ارتباطی میان سیاست­گذاران و تصمیم­ گیران سازمان­ها و نهاد­ها با هدف تاثیرات مدیریت و مشارکت سیاسی زنان در رده ­های بالای تصمیم گیری، با همکاری نهادها، سازمان­های مدیریتی صاحبنظران، تصمیم گیران به رشد و توسعه این حوزه سرعت بیشتری خواهد بخشید.

به ­منظور دستیابی به اهداف و محوریت­های همایش ملی زنان موفق ایران ۹۶، حضور و حمایت بانوان موفق، متخصص و توانا، صاحبنظران و نخبگان، پشتوانه گرمی جهت برگزاری هرچه­ باشکوه تر این رویداد خواهد بود.

با حضور گرم، مشارکت، نظرات و پیشنهادات ارزنده خود همراهان ارزشمند ستاد برگزاری کنگره زنان موفق ایران باشید.

با سپاس و احترام

≡ محورهای کنگره

 • بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی به عنوان مهمترین موانع مشارکت زنان در تصدی پست ها و مشاغل رده بالای سازمانی
 • شناسایی شاخص های عملیاتی جهت بهبود و ارتقای مشارکت زنان در مناصب مدیریتی و تصمیم گیری دردستگاه های اجرایی و بررسی چالش‌های آن
 • راهکارهای حضور زنان در دستگاه های اجرایی از طریق نهادینه کردن ساختارهای موجود و ارتقای جایگاه سازمانی آنان
 • بازنگری در ساختار اداری، قوانین و مقررات کار در پست های سازمانی
 • بررسی علل پایین بودن نرخ های مشارکت فعالیت و اشتغال زنان دردستگاه های اجرایی
 • راهکارهای تسهیل شرایط حضور زنان در ساختار مدیریتی دستگاه های دولتی و مدیریت اثر بخش زنان
 • بررسی نگاه تطبیقی به وضعیت مدیریتی زنان در ایران و سایر کشورهای اسلامی
 • حقوق و اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
 • بررسی شرایط جهت توسعه حضور زنان مدیر، نخبه و فرهیخته در دستگاه های اجرایی
 • بررسی مفهوم سقف شیشه‌ای در مدیریت، کارآفرینی و اشتغال
 • نقش بانوان در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار
 • چالش های حوزه کارآفرینی زنان در ایران
 • بررسی امنیت اجتماعی زنان و چالش های آن
 • توانمندسازی زنان در جامعه
 • اشتغال زنان و تاثیر آن بر خانواده
 • نقش زنان در آموزش و پرورش
 • آگاهی بانوان از حقوق خود و افزایش امنیت آنان
 • محورهای آزاد

محورهای پیشنهادی بخش تعاون

۱: تعاون _مشارکت اجتماعی_اقتصادی خانواده

۲: تعاون_زنان_توسعه پایدار

۳: تعاون و توانمند سازی زنان

۴: تعاونیهای زنان_توسعه اشتغال و تحکیم خانواده

۵: تعاون های زنان و توسعه اقتصادی

۶: توسعه تعاونیهای زنان در مسیر برنامه ششم توسعه

۷: تعاون_کارآفرینی و اشتغال زنان

محور های پژوهشی کنگره

بررسی شرایط جهت توسعه زنان مدیر، نخبه و فرهیخته

بررسی شرایط تسهیل مسیر جهت حضور فعال زنان در جامعه

فراهم سازی بستر رشد استعداد های بانوان در حوزه های مختلف

شناسایی بانوان مجرب و متعهد جهت بر عهده گرفتن مسئولیت در کشور

بررسی نقشه راه هدفمند در حوزه زنان

بررسی راهکارهای تبدیل تهدید ها به فرصت ها در حوزه زنان

بررسی توانمندی بانوان ایرانی در عرصه های مدیریت، کارآفرینی و اشتغال

نقش زنان در توسعه اقتصادی

رابطه خانواده با موفقیت بانوان

مهارت تعامل با عصر جدید و مدیریت فناوری

بررسی توانمندی بانوان ایرانی در عرصه مدیریت

نقش زنان در توسعه اقتصادی

 

حقوق زن و موقعیت اجتماعی

دیدگاه زنان؛ دیدگاه مشارکتی و توافقی

موقعیت زنان در جامعه دانشگاهی

 

زنان و مدیریت

زنان و مهارت ارتباطات

سبک های رهبری زنان

موفقیت زنان در رهبری

زنان و مدیریت روابط عمومی

ارتقای زنان و پست های مدیریتی

زنان در عرصه مدیریت

تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت

نقش محوری زنان در مسئولیت های مدیریتی

مشکلات شغلی زنان در پست های مدیریتی

مدیریت زنان در جامعه

نقش مدیریت زنان از دیدگاه اسلام

مهارت های مدیریتی

نقش مدیریت زنان در جوامع توسعه یافته

نقش مدیریتی زنان در تعاملات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

انتصاب زنان در پست های مدیریتی و توسعه یافتگی جامعه

 

اشتغال زنان

ویژگیهای اشتغال زنان در ایران

اشتغال زنان و نقش آن در توسعه کشور

دیدگاه اسلام و اشتغال زنان

توسعه اشتغال زنان

نقش اشتغال زنان بر رشد اقتصادی

اشتغال، مدیریت و نقش زنان در کشور

رابطه اشتغال مادران و تربیت فرزندان

زنان در فرایند توسعه

اشتغال زنان در توسعه رضایت شغلی و نوع مشاغل

زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار

نقش زنان در تولیدات کشور

نقش زنان در تامین امنیت غذایی

 

کار آفرینی زنان و توسعه جامعه

نقش زنان کار آفرین در توسعه اقتصادی

عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

کارآفرینی و نقش آفرینی زنان ایرانی

نقش خانواده در توسعه کارآفرینی زنان

 

زنان و تعاملات سیاسی

زنان و تعامل با قدرت

ضرورت افزایش مشارکت سیاسی زنان

نقش زنان در تبیین سیاست

زنان و حاشیه نشینی در سیاست

توسعه مشارکت سیاسی زنان

حضور زنان در جایگاه های تصمیم گیری

توسعه سیاسی اجتماعی زنان

فراکسیون زنان

نقش زنان در انتخابات

مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی اقتصادی ایران

 

زن و جامعه موفق

جایگاه زنان موفق در نظام تربیتی جامعه

نقش زن موفق در سلامت جامعه

زن در منظر اندیشه ترقی

زن، توسعه و آموزش

نقش زنان در توسعه پایدار

نقش زنان در توسعه اجتماعی و فرهنگی

 

زن و معمار تربیت

مدیریت زن در خانواده

نقش زن در خانواده از نظر اسلام

نقش مدیریت زن درخانواده و اجتماع

نقش زن در تربیت دینی فرزند

نقش زن در تربیت فرزند

نقش زن در آموزش اصول زندگی

مدیریت زن در زندگی

تاثیر تحصیلات زن بر تربیت فرزند

نقش زنان در صیانت از بنیان خانواده

 

زنان و مسائل حقوقی

حقوق طبیعی و حقوق زنان

زنان و مسائل حقوقی کار

 

زنان و ورزش

تاثیر ورزش در فیزیولوژی زنان

ضرورت ورزش برای زنان ایرانی

اثرات ورزش بر زنان

زنان و پست های مدیریتی ورزش کشور

اعتماد اجتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری

 

زنان در ایران

نقش زن در تاریخ معاصر ایران

نقش زن در گذر تاریخ

نقش زن در تاریخ قبل اسلام

زنان بزرگ تاریخ

 

زنان و سلامت روان

نقش زنان در سلامت روان جامعه

زنان و برنامه های سلامت در جامعه

نقش زنان در توسعه نظام سلامت جامعه

 

 

زن و اقتصاد

نقش زنان بازرگان و فعالیت های اقتصادی

زن در توسعه و سیاست زنان و محافظه کاران بورس

نقش زنان در اقتصاد کشور

نقش زنان در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور

 

زن و اجتماع

زنان، امنیت و حمل و نقل شهری

امنیت زنان در فضای شهری

سبک زندگی زنان؛ امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی زنان

زنان؛ حفظ محیط زیست

 

زن و امور بین الملل

سیاست‎؛ فعالیت‏های بین‎المللی زنان

توانمندی‎های زنان در مدیریت امور بین‎الملل
مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل

نقش ‌ زنان در فرآیند صلح جهانی

مشارکت زنان ایران در توسعه سیاسی

زنان، سازمان بین المللی زنان

نقش زنان در زندگی سیاسی

زنان، مطالعات بین الملل، روابط بین الملل

جایگاه زنان ایران در عرصه های بین الملل

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه