منو

لینک وبسایت فراخوان مقاله مقاله دومین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

فراخوان مقاله مقاله دومین همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی منتشر شد.

■ مهلت: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ■

≡ محور های کنفرانس

علوم انسانی:

  • الهیات و معارف اسلامی
  • الگوهای ایرانی اسلامی
  • علوم اقتصادی و توسعه
  • زبان شناسی و آموزش
  • جغرافیا و برنامه ریزی
  • زبان و ادبیات فارسی
  • علوم قرآن و حدیث
  • آموزش و پرورش
  • مشاور و راهنمایی
  • علوم حسابداری
  • علوم روانشناسی
  • علوم اجتماعی
  • تاریخ و تمدن
  • علوم مدیریت
  • علوم رفتاری
  • علوم سیاسی
  • فقه و حقوق
  • علوم تربیتی
  • انسان و هنر
  • سایر مباحث مرتبط

مطالعات فرهنگی:

  • توسعه و ترویج فرهنگ صحیح در جامعه
  • مددکاری اجتماعی و سلامت روان
  • موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
  • مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  • جامعه شناسی مسائل اجتماعی
  • ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
  • تربیت اخلاقی و شهروندی
  • فرهنگ کار و کارآفرینی
  • تربیت اخلاقی و فرهنگی
  • الگوهای فرهنگی پایدار
  • فرهنگ اقتصاد مقاومتی
  • فرهنگ و اندیشه دینی
  • تعلیم و تربیت اسلامی
  • جامعه شناسی فرهنگی
  • مطالعات زنان و خانواده
  • پژوهش علوم اجتماعی
  • سبک زندگی اسلامی
  • زیست اخلاق اسلامی
  • هنجارهای اجتماعی
  • مطالعات جوانان
  • سایر مباحث مرتبط

 

مطالعات اجتماعی:

  • علوم اجتماعی
  • پژوهشگری اجتماعی
  • جامعه شناسی
  • جامعه شناسی دینی
  • جزا و جرم شناسی
  • علوم ارتباطات اجتماعی
  • مطالعات زنان و خانواده
  • جامعه شناسی اعتیاد
  • جنسیت و خانواده
  • مردم شناسی
  • جمعیت شناسی
  • مددکاری اجتماعی
  • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
  • مددکاری اجتماعی و سلامت روان
  • جامعه شناسی مسائل اجتماعی
  • تربیت اخلاقی و شهروندی
  • مدیریت خدمات اجتماعی
  • علوم ارتباطات اجتماعی
  • فلسفه علوم اجتماعی
  • هنجارهای اجتماعی
  • مطالعات جوانان
  • روش شناسی علوم اجتماعی
  • روش­های پژوهش جامعه شناسی
  • تامین اجتماعی
  • رفاه اجتماعی
  • تعاون
  • سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
  • رفاه اجتماعی در جهان امروز
  • تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی
  • جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­ های آمایش سرزمین
  • آسیب شناسی اجتماعی
  • هنجارهای اجتماعی
  • سایر مباحث مرتبط

 

محورهای ویژه:

  • راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جامعه
  • سبک زندگی سالم
  • راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
  • اخلاق و فرهنگ در پژوهش
  • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
  • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • رفتار در مدیریت
  • سایر مباحث مرتبط

 

بخش آزاد:

  • پژوهش های مستخرج از پایان نامه مرتبط با محورهای همایش

 

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها