منو

صفحه فراخوان جشنواره فراخوان مقاله | همایش ملی فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی

فراخوان همایش ملی فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی توسط دانشگاه مازندران منتشر شد.

■مهلت: ۳۰ آذر■

بروز خشونت ها و جنگ های خانمان سوز در جهان، لزوم توجه به مفهوم صلح را بیش از پیش جدی وحیاتی می سازد. صلح پایداربدون نقش فرهنگ در تعاملات میان ملت ها و خشونت زدایی از جهان، غیر قابل حصول خواهد بود. یکی از مفاهیمی که می تواند به دستیابی به صلح پایدار بسیار یاری رساند، تنوع فرهنگی است. گفتمان صلح و تنوع فرهنگی در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی حضوری برجسته دارد و با معانی و مفاهیم ژرف و عمیقی گره خورده است. دین مقدس اسلام در کتاب مقدس ما قرآن، و منابع ارزش مند دیگر خود به تعریف جایگاه مهم تفاوت و تنوع فرهنگی پرداخته است (سوره روم، آیه ۲۲)، و آن را خاستگاه خودآگاهی و غنای انسانی و فرهنگی شمرده است. در منابع پیش ازاسلام فرهنگ و تمدن ایرانی نیز نشانه هایی ارزشمند و والایی وجود دارد، که نشانگر صلح طلبی ایرانیان و احترام آنان به تنوع و تفاو

ت های فرهنگی است. پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران با همراهی برخی مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی دیگر به منظوردستیابی به تعریفی بومی و مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تمدنی به برپایی همایشی با نام فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی اقدام می نمایند. این همایش در اول اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.
از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به این حوزه دعوت می شود با ارائه ی مقالات و شرکت در این همایش در برگزاری باشکوه تر آن سهیم باشند. مجموعه
مقالات همایش منتشر خواهد شد. از اسایتد و محققان ارجمند دعوت می شود تا در نگارش مقالات خود از « شیوه نامه » همایش استفاده نمایند. چکیده مقالات در
۳۰۰ کلمه به همراه حداکثر ۶ واژه کلیدی و اصل مقاله حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه بر اساس روش رفرنس دهی هاروارد می باید ارسال شود.

محورهای همایش

  1. میراث فرهنگی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۲٫ میراث طبیعی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۳٫ گردشگری، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۴٫ هنرهای ملی و بومی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۵٫ تنوع زیستی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۶٫ ادبیات پارسی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۷٫ ایران فرهنگی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۸٫ آموزه های دینی و عرفان اسلامی، فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی؛
۹٫ تبارشناسی تاریخی گفتمان، فرهنگ صلح و تنوع زیستی در ایران
دبیر علمی همایش: دکتر سیدقاسم حسنی
نشانی ایمیل: g.hassani@umz.ac.ir
دبیر اجرایی همایش: دکتر مریم دارا
نشانی ایمیل: maryam_dara@yahoo.com
نشانی دریافت مقالات و چکیده مقالات: solhvatanavoefarhangi@gmail.com

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها