جستجو

فراخوان مقاله پنجمین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان منتشر شد.

 • مهلت: ۲۰ مهر ۱۳۹۷

افتخار داریم که آغاز “پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان” را اعلام نمائیم. در طی چهار دوره گذشته شاهد حضور و حمایت اقشار مختلف علمی، تخصصی و مدیریتی کشور از این همایش بودیم. مطمعنا اینبار هم حمایت و حضور همه جانبه اقشار مختلف علمی را از اقصاء نقاط کشور خواهیم بود. دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، با برگذاری سالانه این همایش توانسته است در سطح کشور و خیلی از کشورهای مختلف جهان توجه اساتید، محققین و دانشجویان را بخود جلب نماید. در این چهار دوره گذشته هر ساله شاهد دریافت چند صد مقاله علمی و تحقیقاتی بوده ایم که با کمک حامیان مالی و معنوی توانسته ایم لوح فشرده و کتابچه چکیده مقالات را از طریق انتشارات دانشگاه به چاپ برسانیم.

اینبار هم همانند سالهای گذشته امیدواریم و همینطور منتظر حضور پر رنگ و فعال اساتید، محقیقین و بخصوص دانشجویان عزیز هستیم تا با حضور فعال و گرم خود ما را یاری کنند تا پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان را هر چه با شگوه تر برگزار کنیم.

اهداف کنفرانس

پیرو سلسله همایشهای سالیانه “همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان”، هدف این سلسله همایشها ارتقاء سطح علمی اساتید دانشگاهها، محقیق حوزه های مختلف سازمانی، علمی و حرفه ای و دانشجویان دانشگاههای کشور و همینطور بررسی مشکلات موجود در مسیر توسعه و رشد همه جانبه کشور می باشد. در این همایش همانند چهار همایش دیگر به بررسی و مطالعه امور علمی، فرهنگی و تخصصی کشور ولی اینبار از نگاه کلان مدیریتی و ساماندهی پرداخته ایم. به همین منظور با انتخاب این موضوع همایش سعی مار براین بوده است که از همه تخصصها و رشته های موجود در کشور برای شرکت در همایش دعوت بعمل آوریم. لذا باید یادآوری کنیم که این همایش به همه علوم اختصاص داشته و هر تخصص و رشته علمی می تواند در این همایش شرکت کرده و مقاله و حضور خود را به این همایش اعلام نماید.

بحث”علوم محیطی”  و ارتباط آن با “آمایش سرزمین” و یا بهتر بگوئیم با “مدیریت کلان کشوری” امریست که دهها سال پیش بصورت علمی در دانشگاههای جهان مطرح و سپس در سیاست کلان مدیریتی کشور، اولین بار در فرانسه، در دستور کار دولت قرار گرفت. باید به پذیریم که “آمایش سرزمین” یک علم و یا یک تخصص نیست بلکه یک “هنر مدیریت با بهره گیری از علوم مختلف” در جهان حاضر برای مدیریت صحیح و توزیع بهینه امکانات در سطح کشور و یا حتی در سطح جهان می باشد.

هنر ارتباط “انسان“، “فضا” و “فعالیت” سه مقوله مهم آمایشگران جهان می باشد. امروزه علوم محیطی سعی دارد فعالیت خود را بصورت فردی و مستقل در خدمات رسانی به انسان بکار گیرد و در برخی از موارد خیلی شتابان و حتی بیش از توان خود در این راستا از خود گذشتگی نشان می دهد. این فعالیت بدون داشتن یک چشم انداز و یک هدف کلان تحت یک مدیریت همه جانبه امکان پذیر نخواهد بود. در این همایش هدف بیان ارتباط مهم و غیر قابل انکار این رابطه ها تحت یک سیاست مدیریتی کلان می باشد.

علوم محیطی که شامل تمامی علوم و تخصصهای موجود در جهان می باشد، بنوعی در اهداف خود سه مقوله مهم جهان امروز را در بر می گیرد: “انسان”، “فضا” و “فعالیت”. دقیقا همان چیزی که آمایش سرزمین از همان ابتداء در دستور کار خود قرارداده است. لذا شناخت ارتباط این علوم در رابطه با اهداف آمایش سرزمین میتواند راهگشای مسیر آینده هر کشوری باشد. با توجه به بحرانهای متعددی که امروزه کشور ما را تهدید می نماید، بررسی و مطالعه آنها و همینطور شناحت برون رفت از این بحرانها می تواند از جمله مسائلی باشد که این همایش در اهداف خود قرارداده است.

محورهای کنفرانس

محورهای پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان

سرزمین، شهر، بنا

(نظری بر ملاحظات علوم محیطی در آمایش سرزمین)

 • ظرفیتها و قابلیتهای توسعه استان قزوین
 • آمایش و برنامه های راهبردی توسعه استان
 • اشتغال پایدار و مولد
 • تجارت خارجی و توسعه
 •     محیط زیست استان، مشکلات و راهکارها
 • آسیب های اجتماعی و راهکارها
 • اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و توسعه پایدار
 • تحلیل وضعیت ساختار مدیریت و منابع انسانی
 • آسیب شناسی کلی مقوله آمایش سرزمین درنظام تصمیم گیری وتصمیم سازی
 • آمایش سرزمین وتوسعه متوازن منطقه ای
 • راهکارهای اقتصادی وتامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایش
 • چالش های تهیه مطالعات آمایش استان های کشور
 • مدیریت توسعه سرزمینی باتاکیدبرتعاملات استان های همجوار
 • وجوه تشابه، افتراق، آمایش سرزمین در رویکردهای نوین مدیریت شهرها(راهبردتوسعه شهرها)
 • راهکارهای اجرا وساماندهی طرح های آمایش استان ها
 • مدیریت بحران آب در دوره خشکسالی از دیدگاه آمایش سرزمین
 • نقش مدیریت، فرهنگ وتوسعه انسانی درآمایش سرزمین
 • کاربرد آمار و  سیستم های اطلاعات جغرافیایی در اجرای مطالعات آمایش سرزمین
 • آسیب شناسی و روش شناسی اجرای طرح های آمایش:
  • الزامات و کاستی های جایگاه قانونی آمایش سرزمین در ایران
  • راهکارهای اجرا و سازماندهی طرح های آمایش استان ها
  • چالش های تهیه مطالعات آمایش استان های کشور
  • راهکارهای افزایش تعاملات بخشی در رویکردهای نوین آمایش سرزمین
  • راهکارهای اقتصادی و تامین منابع مالی اجرای مطالعات آمایشی
  • موزاییک بندی مناطق مختلف کشور در مطالعات سند آمایش
  • کاربردها و افق های نوین در آمایش سرزمین:
   • پارادایم های نوین آینده پژوهی آمایش سرزمینی
   • نقش مدیریت و توسعه انسانی در افق های نوین آمایش سرزمین
   • آمایش سرزمین و توسعه متعادل و متوازن منطقه ای
   • نقش آمایش سرزمین در تحولات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی
   • نقش طرح آمایش در پایداری و انعطاف پذیری اقتصاد منطقه
   • برنامه ریزی فضایی کلان شهرها بر مبنای طرح آمایش

 • توسعه شهری:
 • مهندسی شهرسازی
 • شهرسازی ایرانی اسلامی
 • شهرسازی و توسعه پایدار
 • شهرسازی و محیط زیست شهری
 • شهرهای خلاق و گسترش های نوین شهری
 • تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
 • فرهنگ، جامعه شناسی و روان شناسی شهری
 • بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
 • کاربرد فن‌آوری‌های نوین در شهرسازی
 • حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

 • برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری:
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • برنامه ریزی کالبدی شهری
 • برنامه ریزی شهرهای معاصر
 • حقوق شهری
 • مدیریت شهری
 • طراحی شهری
 • مدیریت پروژه های شهری
 • کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 • مشارکت در امور شهری
 • مدیریت بحران
 • نماهای شهری
 • گردشگری شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 • برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • گرافیک شهری و معماری خیابانی
 • حقوق و قوانین شهری
 • توسعه شهری و تأثیر‌ها اقتصادی و اجتماعی طرح‌ها
 • مدیریت ساخت و ساز شهری
 • مدیریت شهری در شرایط بحران
 • طرح‌های گسترش شهری و منطقه ای
 • مقاوم سازی ساختارهای شهری
 • زیر ساخت‌های شهری
 • حمل و نقل شهری
 • نقشه برداری
 • الگوهای معماری بومی
 • بافت های تاریخی
 • مدیریت و فرهنگ شهری

منظر شهری

تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
عناصر سازنده سیما و منظر شهری
آسیب‌شناسی منظرشهری
منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
منظر شهری بافت های نوساز
ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری
فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری

شهروند و حقوق شهروندی
فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
فرهنگ های بومی و شهر
روانشناسی محیطی
تعامل فرهنگی و کالبد شهری
فرهنگ و توسعه شهری
پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
فرهنگ و حمل و نقل شهری
فرهنگ و جغرافیای شهری
مدیریت و فرهنگ شهری
تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
فرهنگ، هویت و منظر شهری

معماری:

معماری، هویت و فرهنگ
معماری و دین
معماری و سنت
پایداری درمعماری و اقلیم
روش ها و فن آوری های نوین در معماری
مقاوم سازی و بهسازی در معماری
بررسی ویژگیهای معماری اسلامی
تزئینات در معماری ایران
مفهوم شناسی و معناگرایی در معماری
گرافیک شهری
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری و ساختمان آینده
معماری و سازه
معماری و شهرسازی
معماری داخلی و دکوراسیون
تازه های معماری
معماری و هنر
معماری و اقتصاد
معماری و هوشمند سازی
معماری و هویت شهری
گرافیک شهری و معماری خیابانی
الگوهای معماری بومی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری
معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
روان شناسی در معماری
معماری و محیط زیست
معماری و توسعه پایدار
مهندسی معماری و مدیریت شهری
معماری و فرهنگ
آینده معماری
طراحی شهری
معماری پایدار
روشها و فناوریهای نو در در معماری
انرژی های نو در معماری
سبک شناسی معماری
معماری خیابانی
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
الگوهای معماری بومی

مهندسی عمران

مهندسی ساختمان
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی مدیریت ساخت
مهندسی آب و مدیریت منابع آب
مهندسی راه و ترابری
مهندسی عمران و آبادانی
مهندسی زلزله

اثر زلزله بر سازه‌های فضاکار، سازه‌های بنایی و سازه‌های ویژه
دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه‌ای
کاربرد فناوری‌های نوین (جداگر‌های لرزه‌ای ، میراگرها و …) در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
عیب یابی لرزه‌ای سازه‌ها و روش‌های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر آتش و بیان رویکردهای معماری
مهندسی آب و فاضلاب
مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
مهندسی سازه های بتنی و فولادی
مهندسی نقشه برداری
مهندسی مکانیک خاک وپی
مهندسی سنجش از دور
صنعت ساختمان و توسعه پایدار
مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه ها
فناوریهای نوین در ساخت و ساز
اقلیم، و بهینه سازی مصرف انرژی
تاسیسات برقی و مکانیکی در مهندسی عمران
مهندسی تخریب
اقتصاد مهندسی
مقررات ملی در صنعت ساختمان
سازه ژئوتکنیک
روسازی و زیرسازی راه
حمل و نقل و ترافیک
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
ابنیه فنی و تاسیسات شهری
روسازی (راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
طراحی هندسی معابر
سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
حمل و نقل غیر موتوری
سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
مدیریت ساخت
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
اخلاق، چالش‌ها و ارزش‌ها در مهندسی عمران
فناوری‌های مواد و مصالح ساختمانی
نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
فناوری های نوین در صنعتی سازی سازه ها با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل
سیستم های هوشمند در مصون سازی ساختمان ها و زیرساخت ها
مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
تولید و کاربرد بتن های توانمند و فوق توانمند
مصالح نوین ساختمانی از دیدگاه پدافند غیرعامل
مدیریت ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل
ارزیابی آسیب پذیری و روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها در برابر ضربه ، نفوذ و انفجار
مهندسی منابع آب و سازه های هیدرولیکی با رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل
حمل و نقل و ترافیک با رویکرد پدافند غیرعامل
تاسیسات مکانیکی و برقی در سازه های امن
مهندسی معماری و شهرسازی
برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل
شهرسازی و توسعه شهری پایدار و تاب آور
سبک شناسی معماری با رویکرد پدافند غیرعامل
معماری ایرانی و اسلامی از دیدگاه پدافند غیرعامل
معماری فضاهای امن سطحی و زیر زمینی
طراحی معماری صنعتی با رویکرد پدافند غیرعامل
مرمت ابنیه تاریخی از دیدگاه پدافند غیرعامل
محاسبه ریسک زیر ساخت های شهری از منظر پدافند غیرعامل
مکان یابی و مکان گزینی زیر ساخت های شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل
تعیین تاب آوری زیر ساخت ها با رویکرد پدافند غیرعامل
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دفاع شهری
تهیه الگوی برآورد خطر زیر ساخت ها با استفاده از بستر GIS

محورهای محیط زیست
‎ ‎
الف- محیط زیست انسانی:
‏مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
‏اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
‏گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
‏‎آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
‏ ‎استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
‏ ‎مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
‏مدیریت پسماند و بازیافت
‏مهندسی آب و فاضلاب
‏روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

فضای سبز و محیط زیست شهری
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
مسائل محیط زیست کلان شهرها
اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
مدیریت پسماند در شهرها
فاضلاب شهری و تصفیه آن
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

ب- محیط زیست طبیعی
‏تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده‎ ‎
‏زمین شناسی زیست محیطی
‏ ‎جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری) ‎
‏مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی
‏ ‎مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)‏
‏‎مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
‏سیستم های اطلاعات جغرافیایی‎ (GIS )‎
‏مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
‏روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

پ: انرژی و مدیریت بهینه انرژی:
‏‏‎ ‎انرژی های تجدید ناپذیر: (نفت، گاز، زغال سنگ و‎ …‎
‏‏‎‎انرژی های تجدید پذیر: (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل ‏سوختی و‎…‎
‏‏‎مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
‏آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
‏فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
‏‎سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

ت: منابع طبیعی پایدارجنگل و مرتع
‏علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
‏روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
‏ ‎سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
‏ ‎جنگل ها و مراتع و توسعه پایدار

ث: آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
‏آبخیزداری و استحصال آب باران
‏مدیریت منابع آب و خاک
‏‎آبیاری و زهکشی
‏ ‎آبخیزداری ، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

ج:  بیابان و بیابان زدایی
‏ ‎ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
‏ ‎فرسایش بادی و ریز گردها
‏عملیات مالچ پاشی و کاشت درختان مقاوم
‏ ‎بیابانزدایی و توسعه پایدار
چ: تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
‏تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
‏علوم تکنولوژی نهال و بذر
‏گیاهشناسی و گیاهان دارویی
‏تولیدات گیاهی، باغبانی و توسعه پایدار
و سایر موضوعات مرتبط با محیط زیست

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه