منو

لینک وبسایت فراخوان مقاله چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «ازنگاه معلم»

فراخوان مقاله چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «ازنگاه معلم» منتشر شد.

■ مهلت: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ■

بی گمان یکی از التزام آورترین مهارت های معلمی پس از اشراف موضوعی، قدرت تحلیل و نگاه پژوهش گرانه است که در سایه ی آن معلم، تنها یک انتقال دهنده صرف نیست بلکه در مواجه با هریک از مسائل حوزه تعلیم و تعلم، دست به تحلیل و کاوش جستجو گرانه می زند. وجود چنین روحیه ای نزد معلمان، امتیاز ویژه و خاص برای نظام آموزشی است چراکه در نظام آموزشی که در این سال ها بازتعریف شده است نقش معلم به عنوان عنصر آموزش دهنده با چنین ویژگی هایی معرفی شده است. از سویی شتاب دیگر شتاب تغییرات در نظام آموزشی که هم ساختار را شامل می شود هم روش و هم کتب درسی، ابزار تازه تری را طلب می کند که بتوان به کمک آن، اهداف عالیه این نظام را به سر منزل مقصود برساند.

همایش از نگاه معلم که چهارمین سال برگزاری خود را تجربه می کند در راستای تحقق همین اهداف برگزار می شود. در این همایش علمی پژوهشی، معلمین به تحلیل کتب جدیدالتالیف و ارائه دستاوردهای پژوهشی خود در حوزه های مختلف می پردازند و این تغییرات را از زاویه نگاه نقادانه خود از نظر می گذرانند. فرصت این همایش هم از سویی عرصه ای است برای رقابت اندیشه های خلاق و جستجو گر و هم نمایش یک تحلیل جامع و خلاقانه که برآمده از نگاه معلمان جنوب کشور به کتب جدیدالتالیف است.

≡ دانلود ها

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان پژوهش, فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها