جستجو
فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی باستان‌شناسی ایران

مهلت ارسال اثر برای شرکت در فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی باستان‌شناسی ایران تمدید شد.

 • مهلت: تمدید تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی باستان‌شناسی ایران»، قصد دارد با نگاهی به گذشته و در نظر گرفتن چشم‌انداز آینده‌ی علم باستان‌شناسی، شرایطی مفید و پویا ایجاد کرده و ضرورت رشد و توسعه عرصه میان‌دانشی را به‌خصوص در اخذ و اقتباس دانش و تکنولوژی‌های جدید و استفاده بهینه از آن‌ها را به انجام رسانده و به برهم‌کنش‌های دانشی، اندیشه‌ای، آموزشی و پژوهشی پژوهش‌گران و اندیشمندان باستان‌شناسی و علوم مرتبط توجه ویژه‌ای داشته باشد.

بدین ترتیب، از تمامی استادان محترم دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، دانش‌آموختگان، دانشجویان و علاقه‌مندان و پژوهش‌گران گرامی باستان‌شناسی و علوم مرتبط دعوت می‌شود با شرکت در این رخداد ارزشمند علمی، جدیدترین دستاوردهای خود را در بستر موضوعی و محوری همایش، جهت بررسی و بهره‌گیری از رهیافت‌های مفید و کارآمد از این نتایج و ایجاد شرایط لازم در جهت پیشبرد و توسعه پژوهش‌های انجام شده و استفاده از آن به منظور توسعه علمی کشور، ارائه نمایند.

محورهای همایش

 • پیش از تاریخی
 • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران
 • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
 • انسان شناسی و پژوهش های پیش از تاریخ ایران
 • برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه پیش از تاریخ ایران
 • چشم انداز باستان شناسی پیش از تاریخ ایران (گذشته، حال و آینده)
 • پیش از تاریخ ایران و تطور فرهنگ مادی
 • پژوهش های باستان شناسی دوره پیش از تاریخ شرق ایران و خراسان جنوبی
 • تاریخی
 • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران
 • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)
 • باستان شناسی تاریخی و منابع مکتوب
 • برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران
 • چشم انداز باستان شناسی تاریخی ایران (گذشته، حال و آینده)
 • باستان شناسی تاریخی و زبان های باستانی
 • پژوهش های باستان شناسی دوره تاریخی شرق ایران و خراسان جنوبی
 • اسلامی
 • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایران
 • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
 • باستان شناسی اسلامی و منابع مکتوب
 • برهم کنش های منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه باستان شناسی اسلامی
 • چشم انداز باستان شناسی اسلامی ایران (گذشته، حال و آینده)
 • باستان شناسی اسلامی و زبان شناسی
 • پژوهش های باستان شناسی دوره اسلامی شرق ایران و خراسان جنوبی
 • میان رشته ای
 • علوم آزمایشگاهی و روش های شناسایی در پژوهش های باستان شناسی
 • روش های نوین و غیر مخرب در پژوهش های باستان شناسی
 • باستان شناسی و علوم محیطی-جغرافیایی (سنجش از دور، باستان زمین شناسی، باستان شناسی منظر، دیرین اقلیم شناسی، باستان زیست بوم شناسی و غیره)
 • باستان شناسی و آموزش مردمی-عمومی
 • باستان مردم شناسی
 • باستان شناسی، معماری، مرمت و حفظ آثار
 • نقش و جایگاه علوم میان رشته ای در باستان شناسی ایران
 • نقش و جایگاه انسان شناسی فیزیکی و فرهنگی در پژوهش های باستان شناسی ایران
 • باستان شناسی و گردشگری
 • باستان شناسی و هنر
 • باستان شناسی و علوم پایه (شیمی-فیزیک-ریاضیات و آمار و غیره)

کمیته علمی باستان شناسی پیش از تاریخ

 

دکتر جلال الدین رفیع فر دانشگاه تهران عضو کمیته علمی همایش
دکتر روح الله شیرازی پژوهشکده باستان شناسی کشور عضو کمیته علمی همایش
دکتر حامد وحدتی نسب دانشگاه تربیت مدرس عضو کمیته علمی همایش
دکتر بهرام آجرلو دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضو کمیته علمی همایش
دکتر عباس مترجم دانشگاه بوعلی سینا همدان عضو کمیته علمی همایش
دکتر مهدی مرتضوی دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو کمیته علمی همایش
دکتر رضا رضالو دانشگاه محقق اردبیلی عضو کمیته علمی همایش
دکتر حمیدرضا قربانی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر رحمت عباس نژاد دانشگاه مازندران عضو کمیته علمی همایش
دکتر مژگان جایز پژوهشکده باستان شناسی کشور عضو کمیته علمی همایش
دکتر حسین عزیزی خرانقی موزه ملی ایران باستان عضو کمیته علمی همایش
دکتر حجت دارابی دانشگاه رازی کرمانشاه عضو کمیته علمی همایش
دکتر روح الله یوسفی زشک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین عضو کمیته علمی همایش
دکترسجاد علی بیگی دانشگاه رازی کرمانشاه عضو کمیته علمی همایش
دکتر محمود حیدریان دانشگاه شهرکرد عضو کمیته علمی همایش
دکتر حمیدرضا ولی پور دانشگاه شهید بهشتی عضو کمیته علمی همایش
دکتر مهناز شریفی پژوهشکده باستان شناسی کشور عضو کمیته علمی همایش
دکتر اردشیر جوانمرد زاده دانشگاه محقق اردبیلی عضو کمیته علمی همایش
دکتر حسن درخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر عضو کمیته علمی همایش
 

کمیته علمی باستان شناسی تاریخی

 

دکتر علیرضا هژبری نوبری دانشگاه تربیت مدرس عضو کمیته علمی همایش
دکتر سید مهدی موسوی کوهپر دانشگاه تربیت مدرس عضو کمیته علمی همایش
دکتر حسین کوهستانی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر رضا مهرآفرین دانشگاه مازندران عضو کمیته علمی همایش
دکتر فرشید ایروانی دانشگاه هنر اصفهان عضو کمیته علمی همایش
دکتر مصطفی ده پهلوان دانشگاه تهران عضو کمیته علمی همایش
دکتر حسنعلی عرب دانشگاه هنر شیراز عضو کمیته علمی همایش
دکتر احمدعلی اسدی دانشگاه هنر شیراز عضو کمیته علمی همایش
دکتر مهرداد ملکزاده پژوهشکده باستان شناسی کشور عضو کمیته علمی همایش
دکتر مجید ساریخانی دانشگاه شهرکرد عضو کمیته علمی همایش
دکتر میثم لباف خانیکی دانشگاه تهران عضو کمیته علمی همایش
دکتر حسن باصفا دانشگاه نیشابور عضو کمیته علمی همایش
دکتر علیرضا خسروزاده دانشگاه شهرکرد عضو کمیته علمی همایش
دکتر لیلا مکوندی دانشگاه کاشان عضو کمیته علمی همایش
دکتر مریم ظهوریان دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر حسین علیزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه عضو کمیته علمی همایش
 

کمیته علمی باستان شناسی اسلامی

دکتر سیدرسول موسوی حاجی دانشگاه مازندران عضو کمیته علمی همایش
دکتر هایده لاله دانشگاه تهران عضو کمیته علمی همایش
دکتر جواد نیستانی دانشگاه تربیت مدرس عضو کمیته علمی همایش
دکتر محمد مرتضایی پژوهشکده باستان شناسی کشور عضو کمیته علمی همایش
دکتر حمیده چوبک پژوهشکده باستان شناسی کشور عضو کمیته علمی همایش
دکتر علی زارعی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر سید هاشم حسینی دانشگاه نیشابور عضو کمیته علمی همایش
دکتر محمدابراهیم زارعی دانشگاه بوعلی سینا عضو کمیته علمی همایش
دکتر علیرضا جعفری زند دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت عضو کمیته علمی همایش
دکتر سعید امیرحاجلو دانشگاه جیرفت عضو کمیته علمی همایش
دکتر مهدی میری دانشگاه زابل عضو کمیته علمی همایش
دکتر حسن نامی دانشگاه نیشابور عضو کمیته علمی همایش
دکتر عباسعلی احمدی دانشگاه شهرکرد عضو کمیته علمی همایش
دکتر سامان فرزین دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر رضا نظری ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان عضو کمیته علمی همایش
دکتر علی صدرایی پژوهشکده باستان شناسی کشور عضو کمیته علمی همایش
دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار دانشگاه تهران عضو کمیته علمی همایش
دکتر ستار خالدیان دانشگاه هنر شیراز عضو کمیته علمی همایش
 

کمیته علمی میان رشته ای

دکتر حسین بارانی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر امید عودباشی دانشگاه اصفهان عضو کمیته علمی همایش
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر محمدعلی بیدختی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر مرتضی اسمعیل نژاد دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر مسعود باقرزاده کثیری دانشگاه هنر اسلامی تبریز عضو کمیته علمی همایش
دکتر آرزو پایدارفرد دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر هما مالکی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر فریبا موسی پور نگاری دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو کمیته علمی همایش
دکتر مژگان خیراللهی ازناوله دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر محمد اسکندری ثانی دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر محمدرضا خلیلی نژاد دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
مهندس محمدامین حاجی زاده دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش
دکتر بابک امین پور دانشگاه استانبول عضو کمیته علمی همایش
دکتر اکبر شایان سرشت دانشگاه بیرجند عضو کمیته علمی همایش

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه