منو

لینک صفحه فراخوان فراخوان مقاله چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ در ایران)

فراخوان مقاله چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ در ایران) توسط انجمن ایرانی تاریخ منتشر شد.

■ مهلت: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ■

≡ محورها ی کنگره:

– بازاندیشی در باب مفهوم و قلمرو رشته تاریخ
– تاریخ و جامعه
– اشتغال و کارآفرینی در رشته تاریخ
– آینده آموزش و پژوهش در رشته تاریخ
– تاریخ، دنیای مجازی و رسانه

≡ زمانهای مهم:

■ مهلت ارسال چکیده: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۶
■ اعلام نتیجه بررسی چکیده ها:۲۵ مهرماه ۱۳۹۶
■ مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶
■ زمان برگزاری کنگره: ۱ و ۲ آذرماه ۱۳۹۶

≡ مکان برگزاری کنگره:

■ دانشگاه فردوسی مشهد

≡ ایمیل کنگره:

۴thcongress.ishis@gmail.com

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها