منو

لینک صفحه فراخوان فراخوان مقاله چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ در ایران)

فراخوان مقاله چهارمین کنگره تاریخ دانان ایران (آینده رشته تاریخ در ایران) توسط انجمن ایرانی تاریخ منتشر شد.

■ مهلت: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ ■

≡ محورها ی کنگره:

– بازاندیشی در باب مفهوم و قلمرو رشته تاریخ
– تاریخ و جامعه
– اشتغال و کارآفرینی در رشته تاریخ
– آینده آموزش و پژوهش در رشته تاریخ
– تاریخ، دنیای مجازی و رسانه

≡ زمانهای مهم:

■ مهلت ارسال چکیده: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۶
■ اعلام نتیجه بررسی چکیده ها:۲۵ مهرماه ۱۳۹۶
■ مهلت ارسال اصل مقالات: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶
■ زمان برگزاری کنگره: ۱ و ۲ آذرماه ۱۳۹۶

≡ مکان برگزاری کنگره:

■ دانشگاه فردوسی مشهد

≡ ایمیل کنگره:

۴thcongress.ishis@gmail.com

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها