منو

وبسایت فراخوان مقاله | یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

فراخوان یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران توسط دانشگاه پیام نور طبس منتشر شد.

■ مهلت: اسفند (؟) ■

≡ محورهای همایش

ریز دیرینه شناسی
دیرینه شناسی بی مهرگان
دیرینه شناسی مهره داران
دیرینه شناسی گیاهی
دیرینه شناسی دانه های گرده
دیرینه شناسی اثر فسیلها
انقراض و عوامل کنترل کننده آن
بوم شناسی دیرینه
جغرافیای زیستی دیرینه
چینه نگاری زیستی
چینه نگاری رخدادی
چینه نگاری ایزوتوپی
زمین باستان شناسی

دسته بندی ها: فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها