منو

لینک وبسایت فراخوان نخستین همایش پژوهش های شعر معاصر عربی

فراخوان نخستین همایش پژوهش های شعر معاصر عربی (نمایه شده در ISC) منتشر شد.

■ مهلت: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ■

این همایش توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار می شود.

≡ محورهای همایش

۱- تحلیل ساختاری و محتوایی شعر معاصر عربی

الف) بررسی ویژگی های دستوری و زبانی شعر معاصر عربی

ب) بررسی ویژگی های بلاغی و زبانی شعر معاصر عربی

ج) گونه شناسی و ریخت شناسی

د) تحلیل گفتمان در شعر معاصر عربی

ه) داستان ها و نمایشنامه های منظوم عربی

و) معرفی شاعران نوظهور معاصر عربی

ز) تصوف و عرفان در شعر معاصر عربی

ح) تأثیر و بازتاب بیداری اسلامی در شعر معاصر عربی

ط) تأثیر و بازتاب زبان عامیانه در شعر معاصر عربی

۲- مطالعات تطبیقی و بین رشته ای

الف) بازتاب اندیشه های غربی در شعر معاصر عربی

ب) تأثیر و تأثر زبانی و ادبی در شعر معاصر فارسی و عربی

۳- سایر موضوعات مرتبط

مقالات به دو زبان عربی و فارسی پذیرفته می شوند.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان ادبی, فراخوان غیر رایگان, فراخوان مقاله, کنفرانس و همایش و کنگره

دیدگاه ها