جستجو

فراخوان چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران منتشر شد.

■ مهلت: ۲۱ دی ■

سازمان زیباسازی در راستای اهداف و مأموریت های خود و به منظور رشد، توسعه و ارتقای هنر شهری و فراهم آوردن فرصت مناسب جهت بهره گیری از خلاقیت ها و آفرینش های هنری، ایجاد رقابت سالم ، تعامل، هم فکری و تبادل تجربیات و ارائه آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی ، چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران را برگزار می نماید.

سازمان زیباسازی شهر تهران، دوسالانه چهارم دیوارنگاری را با نگاه و تأکید به مفاهیم «شهر، فرهنگ، زندگی»و با رویکرد بهسازی و طراحی مجدد دیوارنگاره های موجود (که دچار فرسایش شده یا کیفیت های هنری مطلوب را ندارند) برگزار می نماید؛ به این منظور فهرستی از نقاشی های دیواری فرسوده یا نامناسب در مناطق ۲۲ گانه از طریق سایت دوسالانه در دسترس هنرمندان قرار می گیرد تا طرح های پیشنهادی خود را بر روی دیوارهای معرفی شده ارائه نمایند.

بخش های دوسالانه

۱-بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی

۲-بخش پژوهشی

ارکان دوسالانه:

رییس دوسالانه: دکتر عیسی علیزاده

شورای سیاست‌گزاری: دکتر ایرج اسکندری تُربقان، محمد علی بنی اسدی، خسرو خسروی، دکتر اصغر کفشچیان مقدم، سید مجتبی موسوی، اردشیر میرمنگره

دبیر کل دوسالانه: سید مجتبی موسوی

دبیر هنری: دکتر ایرج اسکندری تُربقان

دبیر بخش پژوهش: دکتر اصغر کفشچیان مقدم

دبیر اجرایی: اردشیر میرمُنگره

اعضای هیأت انتخاب بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی:مصطفی اسدالهی، دکتر مرتضی اسدی، محمدرضا قربانی اقدم، حسین ماهر، سید محمود شعیبی، سعید روانبخش و داور یوسفی

اعضای هیأت داوری بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی: ابراهیم حقیقی، خسرو خسروی، دکتر صداقت جباری، دکتر ایرج اسکندری تُربقان ، محمد علی بنی اسدی

اعضای هیأت علمی بخش پژوهش: دکتر اصغر فهیمی فر، دکتر سید امیر منصوری، دکتر مهران هوشیار

معرفی بخش ها :

۱-    بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی:

این بخش در دو گرایش برگزار می شود که هر دو گرایش آن با هدف بهسازی و طراحی مجدد برای نقاشی های دیواری فرسوده و نامطلوب در سطح شهر تهران انجام می گیرد.

الف ) موضوعات یادمانی

 • ·در این بخش فهرست و تصاویری از وضع موجود تعدادی از دیوارنگاره های یادمانی (مانند نقاشی های دیواری شهدا، شخصیت های انقلابی و سیاسی، یادبود و بزرگداشت برخی موضوعات ، اشخاص و غیره) با تکنیک های مختلف در سطح شهر که دچار فرسایش و تخریب شده یا دارای کیفیت هنری مطلوب نیستند از طریق سایت دوسالانه در دسترس هنرمندان قرار می گیرد. هنرمندان شرکت کننده در این بخش می بایست ضمن حفظ مضمون، محتوا و موضوع این آثار، به ایده پردازی و طراحی مجدد در جهت بهسازی و ارتقای کیفیت هنری آنها با در نظر گرفتن قابلیت های اجرایی و هماهنگی با محیط بپردازند.

*برای طراحی موضوعات یادمانی این بخش ضرروت دارد هنرمندان در جهت حفظ ارتباط موضوعی و آثار یادمانی مرتبط برای این بخش، بر اساس سرگذشت‌نامه، جایگاه شخصیت ها و تصویر مناسب، نسبت به طراحی برای آنها اقدام نمایند.

 • · (برای مشاهده دیوارهای این بخش اینجارا کلیک کنید.)
 • · ب) سایر موضوعات :
 • در این بخش نیز فهرست و تصاویری از وضع موجود تعدادی از دیوارنگاره های سطح شهر با موضوعات و تکنیک های مختلف که دچار فرسایش و تخریب یا کیفیت هنری نامطلوب هستند از طریق سایت دوسالانه در دسترس هنرمندان قرار می گیرند تا هنرمندان برای این دیوارها ایده پردازی و طراحی مجدد نمایند. در این بخش هنرمندان می توانند به دو روش زیر ایده پردازی و طراحی نمایند:

روش اول: اصلاح، بهسازی و ارتقاء کیفیت هنری با رعایت رویکرد اثر موجود و ویژگی های موضوعی یا تجسمی آن .
روش دوم : ایده پردازی و طراحی جدید مستقل و با نگاه متفاوت و خلاقانه ی هنرمند با در نظر گرفتن هماهنگی و کارکرد محیطی اثر.
(برای مشاهده دیوارهای این بخش اینجا را کلیک کنید.)

پ) دیوارهای پیشنهادی هنرمندان:

 • علاوه بر دو روش فوق (یادمانی و سایر موضوعات) در بخش ایده پردازی و طراحی برای بهسازی دیوارهای فرسوده و نقاشی های دیواری نامطلوب، در صورتی که هنرمندان دارای ایده هایی ، مرتبط با هویت مکان یا مضمون خاص یا روش های اجرایی ویژه هستند که قابلیت ارائه بر روی دیوارهای معرفی شده در سایت دوسالانه را ندارند، می توانند ضمن امکان سنجی مناسب محیط و تشخیص صحیح لزوم طراحی و اجرای دیوارنگاری، نسبت به انتخاب دیوار مناسب اقدام و طرح های خود را (ماندگار یا نیمه ماندگار) برای آن پیشنهاد نمایند.

به هنرمندان محترم توصیه می شود پیشنهادهای ایده پردازی و طراحی خود را در صورتی برای این بخش ارائه نمایند که موضوع و مضمون پیشنهادی یا جانمایی و تکنیک مورد نظر دارای ویژگی های خاصی بوده که قابلیت انطباق و مناسب سازی با دیوارهای معرفی شده در سایت دوسالانه، در دو بخش فوق را نداشته و صرفا برای مکان پیشنهادی هنرمند بر اساس ارتباط محیطی، موضوعی یا تکنیکی قابلیت اکران در فضای شهری را داشته باشد. در نظر گرفتن این ضرورت ها، توسط اعضای هیأت انتخاب و داوری نیز در ارزش گذاری طرح های پیشنهادی این بخش لحاظ خواهد شد.

 • به هنرمندان شرکت کننده توصیه می شود با توجه به ضرورت هماهنگی دیوارنگاره های شهری با محیط و فضای پیرامون آن ها، برای ایده پردازی و طراحی آثار خود ، پس از بازدید میدانی از دیوارهای معرفی شده، نسبت به طراحی و جانمایی آثار خود اقدام کنند.

شرایط عمومی بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی:

 • هر هنرمند می تواند از میان دیوارهای معرفی شده در سایت دوسالانه، حداکثر تعداد ۱۰ دیوارانتخاب و برای هر دیوار، یک طرحپیشنهادی ارسال نماید؛ به این ترتیب که هر هنرمند می تواند حداکثر تعداد ۵ دیواربرای پیشنهاد طراحی در بخش دیوارنگاره های یادمانی و حداکثر ۵ دیواربرای پیشنهاد طراحی در بخش دیوارنگاره های عمومی انتخاب و ارائه نماید.
 • لازم به یادآوری است با توجه به ضرورت بهسازی و طراحی مجدد دیوارنگاره های یادمانی در شهر تهران، طرح های منتخب در این بخش در اولویت اجرا توسط سازمان زیباسازی خواهد بود.
 • ایده ها و طرح های ارسالی به بخش هنری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران، نباید قبل از این در نهادها و رویدادهای مرتبط با حوزه دیوارنگاری تصویب و یا اجرا شده باشد
 • مسئولیت بررسی، کارشناسی، تأیید یا رد طرح ها برای راه یابی به نمایشگاه به عهده هیأت انتخاب است .
 • سازمان زیباسازی امکان برگزاری نمایشگاه (یا سایر مقاصد انتشاراتی) از طرح های انتخابی دوسالانه را برای خود محفوظ می داند.
 • طرح های ارسالی هنرمندان پس از داوری به هنرمندان عودت داده نخواهد شد .
 • رعایت کلیه قوانین مربوط به (حق تألیف)، طراحی و اصالت اثر، بر عهده فرستنده آثار بوده و پاسخگویی به کلیه عواقب قانونی آن بر عهده ارائه کنندگان آنها می باشد.
 • در صورتی که در هریک از مراحل ارائه طرح، کارشناسی و داوری و حین یا پس از اجرای طرح ها، عدم اصالت طرحی محرز شود طبق نظر شورای هنری و مدیران مربوطه سازمان زیباسازی اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.

نحوه شرکت در بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی:

ضرورت دارد شرکت کنندگان محترم با مراجعه حضوری به دبیرخانه دوسالانه نسبت به تکمیل و ارایه موارد ذیل اقدام نمایند:

۱-فرم ثبت‌نام

۲-فرم توجیه طرح برای هر اثر پیشنهادی به طور جداگانه (برای دریافت فرم ثبت نام و فرم توجیه طرح، اینجا را کلیک کنید.).

۳-لوح فشرده تصاویر آثار با دو فرمتpsd به صورت لایه بازو jpg با وضوحdpi ۳۰۰ به همراه پرینت در قطع ۷۰×۵۰ سانتی‌متر طبق فرم ارائه طرح دوسالانه

۴- ضرورت دارد هنرمندان شرکت کننده، جانمایی طرح پیشنهادی خود را برای هر دیوار بر اساس فرمت ارائه شده ، بر روی نقشه دیوار و عکس هر دیوار در قطع ۷۰×۵۰ سانتی متر بدون درج هر نوع مشخصات، ارائه کنند.

فرمت جانمایی آثار شامل تصویر و نقشه هر دیوار، تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۵ بر روی سایت دوسالانه بارگذاری خواهد شد.

تأکید می شود هنرمندان گرامی از اعمال لمینت، سلفون، پاسپارتو و غیره بر روی پرینت های ارسالی، اکیدا خودداری نموده و نسبت به رعایت دقیق قطع پرینت های ارائه شده توجه کامل داشته باشند، همچنین از افزودن هر گونه رنگ و بافت به زمینه ی فرم جانمایی خودداری فرمایید.

در صورت رعایت نکردن بند فوق در تهیه ی پرینت، دبیرخانه از دریافت آثار معذور است.

۲٫بخش پژوهشی

سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف توسعه و ارتقاء هنری – علمی – پژوهشی دیوارنگاری شهری و حمایت از پژوهشگران این رشته ، علاوه بر بخش ایده پردازی و طراحی، بخش پژوهشی این دوسالانه را نیز برای جلب و حمایت پژوهش های مرتبط شامل مقالات علمی -پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می کند .

مقالات:

از کلیه پژوهشگران و علاقه‌مندان به شرکت در این بخش دعوت می‌شود تا مقالات خود را با رویکرد “آسیب شناسی و نقد دیوارنگاره های شهری تهران” شامل مولفه ها و زیرمجموعه هایی مانند زیبایی شناسی، موضوع و محتوا، مکان یابی، ویژگی های تعاملی با محیط و مخاطب ، فن آوری اجرا و نگهداری و غیره به دبیرخانه این دوسالانه ارسال نمایند.

حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی:

دراین بخش با بررسی و انتخاب پایان‌نامه‌های برتر دانشگاهی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات مرتبط با دیوارنگاری شهری و رویکرد دوسالانه چهارم جوایزی اهدا خواهد شد.

پایان نامه های ارسال شده برای این بخش نباید در دوسالانه های دیوارنگاری پیشین ارائه شده باشند .

پژوهشگران در ارائه آثارخود به نکات زیر توجه داشته باشند:

• کلیه مدارک، تصاویر و متون تحویلی مربوط به مقالات و پایان نامه های ارسالی به بخش پژوهشی (با حفظ حق مولف یا مولفین) متعلق به آرشیو دوسالانه می‌باشد و به شرکت‌کنندگان عودت داده نمی‌شود.دبیرخانه دوسالانه مجاز به استفاده از آثار در انتشارات و تبلیغات دوسالانه می‌باشد.

• مقالات ارسالی باید بر اساس استاندارهای متعارف مقالات علمی پژوهشی ( چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه، بدنه تحقیق، نتیجه‌گیری، فهرست، منابع و ماخذ) تنظیم شود.

• برای مقالاتی که توسط دو یا چند پژوهشگر تهیه شده، لازم است نام و سمت مولفان هر مقاله به ترتیب اهمیت توسط ارائه کنندگان تعیین شود.

• تصاویر الحاقی مقالات با کیفیت بالا dpi 300 و فرمت Tif، ارسال شود.

• کلیه متون فارسی با قلم لوتوس سایز ۱۲ و متون لاتین با قلم Arial و سایز ۱۰ تایپ گردد.

• ذکر عنوان مقاله و مشخصات کامل محقق در ابتدای مقاله ضروری است.

• هرگونه اشکال تایپی یا محتوایی که از سمت صاحب مقاله در متن مقاله صورت پذیرد پس از ارسال قابل اصلاح نیست و مسئولیت آن بر عهده دبیرخانه نمی‌باشد.
مقالات ارسالی باید با معیارهای فوق منطبق باشد و دبیرخانه دوسالانه از تحویل گرفتن و بررسی مقالاتی که بدون درنظر گرفتن معیارهای ذکر شده ارسال شوند معذور است .

مقالات ارسالی به دبیرخانه چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران نباید پیش از این در جایی چاپ یا منتشر شده باشد.

 • رعایت کلیه قوانین مربوط به (حق تألیف) و اصالت اثر، بر عهده فرستنده (حقیقی یا حقوقی) آثار بوده و پاسخگویی به کلیه عواقب حقوقی آن بر عهده ارائه کنندگان آنها می باشد.
 • در صورتی که در هریک از مراحل ارائه اثر، مراحل مختلف کارشناسی و داوری و حین یا پس از چاپ آثار، عدم اصالت اثری محرز شود طبق نظر اعضای هیأت علمی بخش پژوهش و مدیران مربوطه سازمان زیباسازی اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.

نحوه ارسال آثار بخش پژوهشی:

 • ضرورت دارد شرکت کنندگان محترم با مراجعه حضوری به دبیرخانه دوسالانه ، نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام، ارایه یک‌قطعه عکس پرسنلی و یک‌ نسخه از اصل اثر« پایان نامه، مقاله» و فایلی از مشخصات و چکیده پایان نامه در فرمت wordو Pdf اقدام نمایند. برای مقالات لازم است در مرحله اول، علاوه بر نسخه مکتوب، به صورت لوح فشرده با فرمت pdf با قابلیت ارزیابی توسط داوران نشریه، همچنین چاپ در قالب کتاب و دیگر موارد.
 • همچنین متقاضیان در بخش پژوهش بعد از ثبت‌نام می‌توانند فایل‌های آثارخود را در سایت http://muralpainting.zibasazi. ir بارگذاری نمایند.
 • بخش حمایت پایان‌نامه‌ها: داوطلبان نسخه ای از پایان نامه خود را به همراه فایلی از مشخصات و چکیده پایان نامه در فرمت wordو Pdf ارائه نمایند.

بخش جنبی: برگزاری همایش بزرگداشت و مرور آثار هنرمندان یا پژوهشگران حوزه دیوارنگاری و نمایشگاه های جنبی مرتبط.(همزمان با برگزاری نمایشگاه)

گاه شمار فراخوان:

• مهلت تحویل آثار در بخش ایده پردازی و طراحی و بخش پژوهشی:

روزهای شنبه مورخ ۱۹/۰۱/۹۶ ، یکشنبه مورخ ۲۰/۰۱/۹۶ و دوشنبه مورخ ۲۱/۰۱/۹۶

* به هنرمندان محترم توصیه می شود تحویل آثار خود را به روز پایانی مهلت تحویل، موکول ننمایند.

زمان و محل برگزاری نمایشگاه پس از انتخاب آثار توسط هیأت انتخاب، اعلام خواهد شد.

جوایز :

جوایز بخش هنری؛ ایده پردازی و طراحی :

دو سالانه در بخش طراحی و ایده پردازی بنا به رأی هیات داوران ۵ اثر برگزیده را معرفی می نماید، به صاحبان هر اثر برگزیده دیپلم افتخار، تندیس دوسالانه و جایزه نقدی ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی اهدا می شود.

به تمامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه، گواهی شرکت در دوسالانه و مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان هدیه ورودی اعطاء می شود.

جوایز بخش پژوهش :

 • به کلیه مقالات پذیرفته شده توسط هیأت علمی بخش پژوهش، گواهی شرکت در دوسالانه اعطاء می شود.
 • هیأت داوران در خصوص انتخاب مقالات برای چاپ در کتاب مجموعه مقالات، بر اساس کمیت و کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه تصمیم گیری خواهد کرد.
 • به منظور تشویق و ترغیب پژوهشگران برای حضور هر چه بیشتر در این بخش، تعدادی از مقالات برتر، پس از طی مراحل داوری در یکی از نشریات علمی پژوهشی معتبر چاپ و منتشر خواهد شد.
 • در صورت تشخیص هیأت علمی بخش پژوهشی، از میان مقالات منتخب برای چاپ در نشریه علمی-پژوهشی یک مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب و مبلغ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جایزه نقدی به آن تعلق می گیرد.
 • به یک رساله دکتری یا پایان نامه منتخب هیأت علمی بخش پژوهشی جوایزی به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اهداء می شود.

نشانی دبیرخانه: سازمان زیباسازی شهر تهران، معاونت فرهنگی و هنرهای شهری، مدیریت نقاشی دیواری

سایت:   http://muralpainting.zibasazi.ir

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

4 پاسخ

 1. مهلت این فراخوان ۲۱ دی ماه نیست.در فراخوان چیزی راجع به ۲۱ دی ماه گفته نشده؟۲۱ دی تاریخ چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه