جستجو

فراخوان هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه منتشر شد.

■ مهلت: ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ■

■ جشنواره «تئاتر تجربه» یکی از مهمترین جشنوارههای تئاتری در عرصهی دانشگاهی ایران است. این جشنواره با سبقهای طولانی، توانسته خیل عظیمی از هنرمندان را به عرصهی تئاتر و سینمای حرفهای ایران معرفی کند. جشنواره «تئاتر تجربه» در ابتدا و در سال ۱۳۷۴ با نام جشنواره «کوتاه و خلاق» آن هم توسط دانشجویان دپارتمان نمایش پردیس هنرهای زیبا و زیر نظر «مرکز تئاتر تجربی» پایگذاری شد. این جشنواره پس از چندین سال که با نام «تئاتر کوتاه و خلاق» به مسیر موفق خود ادامه داد، در دههی۸۰ به نام «تئاتر تجربه» تغییر نام داد و همچنان نیز تا به امروز -به همین نام- به مسیر خود ادامه داده است. اما یکی از ویژگیهای مهم و به نوعی تفاوتهای اساسی این جشنواره با سایر جشنوارههای ملی و بینالمللی تئاتر در ایران، به نوعی در شکل برگزاری آن است؛ چرا که این جشنواره به طور خاص، مکانی بوده برای به نمایش گذاشتن اجراهایی که در نوع خود خلاقانه، و به نوعی گرایشی ویژه در ارائهی فرمهای تجربی داشته است. علاوه بر این نیز، جشنواره تئاتر تجربه محلی بوده که در آن دانشجویان به شکل آزادانهای اجازه مییافتند که دست به هر نوع آزمایش و تجربهای در حوزهی تئاتر دانشگاهی بزنند. به همین خاطر ما در اغلب موارد با کارهایی روبرو میشویم که در نوع خود پویا و زنده است؛ چرا که در این جشنواره مجال به تجربه گذاشتن رخدادهای اجتماعی زمانه در اولویت رویکرد هر دوره از آن بوده است. علاوه بر این نیز میدانیم که تا قبل از اینکه جشنواره «تئاتر کوتاه و خلاق» به جشنواره «تئاتر تجربه» تغییر نام بدهد، رویکرد جشنواره بدین صورت بوده که یک نمایشنامهی مطرح –چه خارجی و یا چه ایرانی- را در محوریت خود قرار میداد، تا بدینوسیله دانشجویان بتوانند تجربهها و تاویلات خود را ذیل یک متن مشخص، آن هم به صورت اجرایی کاملا تجربی به نمایش بگذارند. برای همین ما در هر دوره از جشنواره با مجموعهای از اجراها حول یک متن مطرح تئاتری مواجه میشدیم؛ که البته چنین رویکردی در بنیان خود تماما دارای ویژگیهایی آموزشمحور است. اما پس از اینکه جشنواره «تئاتر کوتاه و خلاق» به «تئاتر تجربه» تغییر نام میدهد -و پس از چند دوره از برگزاری آن- رویکرد جشنواره به سمت مضامین اجتماعی تغییر رویه میدهد؛ بدین نحو که مثلا در یک دوره مضمون کلی جشنواره حول محور «مهاجرت» برگزار میشود. و یا در دورههایی مضامین به سمت خانه و یا کافهنشینی سوق پیدا میکند، که البته در این چند سال اخیر نیز، رویکردهای جشنواره «تئاتر تجربه» به نوعی ذیل همان مضمامین به حیات خود ادامه داده است. با این تفاوت که مضامین دهههای گذشته جشنواره «تئاتر تجربه» در نسبت با امروز، نگاهی معاصر و دقیقتر، و چه بسا اجمالی به وقایع و حوادث اجتماعی در ایران داشته است. بنابراین میتوان گفت که جشنواره «تئاتر تجربه» غالبا در تاریخ خود، نگاهی پیشرو به وقایع اجتماعی پیرامون -چه در فرم و چه در محتوای آثار به نمایش گذاشته و البته در فرم برگزاری آن- داشته است. با این حال جشنواره تئاتر تجربه به ایستگاه هجدهم خود رسیده است و گویا مسئولین برگزاری این جشنواره، با نگاهی به گذشته و به نوعی رجعت به آن، درصدد این هستند که ایدههای تاریخ این جشنواره را به شکلی امروزیتر و نوآورانهتر دنبال کنند. برای همین امید است که این جشنواره با توجه به اینکه تا امروز توانسته به حیات خود ادامه بدهد، همچنان نیز به مثابه گذشته، و البته به شکلی قدرتمندتر در نسبت با گذشته، به پیشرو بودن در تئاتر ایران ادامه بدهد و اثرگذاری خود را به شکلی ملموس بر کلیت تئاتر ایران بگذارد. این جشنواره قرار است در بخش‌های پژوهش (جایزه بهرام بیضایی)، هنرهای اجرایی، نمایشنامه­‌نویسی (جایزه عباس نعلبندیان)، صحنه­‌ای، بخش پوستر، عکس و تیزر برگزار شود.

≡ شرایط بخش های مختلف جشنواره

بخش پژوهش (جایزه بهرام بیضایی)

  مقاله:

 • آثار ژورنالیستی
 • رساله پژوهشی

زمان­‌بندی بخش پژوهش:

 • مهلت ثبت‌­نام و ارسال آثار: ۱۵ دی­ماه ۱۳۹۶
 • زمان اعلام نتایج آثار راه‌­یافته به جشنواره: نیمه­ اول بهمن­ماه

بخش هنرهای اجرایی

 1. هنر اجرا
 2. اجرا منهای تئاتر
 3. غیاب اجرا

زمان­‌بندی بخش هنرهای اجرایی

 • مهلت ثبت­‌نام و ارسال آثار: ۱۵ دی­ماه ۱۳۹۶
 • زمان اعلام نتایج آثار راه‌­یافته به جشنواره: نیمه­ اول بهمن­ماه

بخش نمایشنامه‌­نویسی (جایزه عباس نعلبندیان)

در این بخش آثار طی کارگاه‌های چهار جلسه‌ای توسط اساتید دانشگاه­ و نمایشنامه­‌نویسان مطرح کشور  تولید شده  که مستقیماً به جشنواره راه پیدا می‌کنند.

زمان­‌بندی بخش نمایشنامه‌­نویسی:

 • مهلت ثبت‌­نام شرکت در کارگاه‌­ها: ۱۲ آبان­ماه ۱۳۹۶
 • اعلام نتایج افراد راه­‌یافته به کارگاه­ها: نیمه­ دوم آبان‌­ماه
 • زمان برگزاری کارگاه‌­ها متعاقباً اعلام خواهد شد.
 • زمان برگزاری رپرتوار این بخش: نهم و دهم اسفندماه

بخش صحنه‌­ای

در این بخش جشنواره‌ قصد دارد جهت جلوگیری از برخوردهای مشابه به تئاتر رسمی در آثار تولیدی بخش صحنه‌­ای، در راستای صفت نوآور و پیشتاز تئاتر دانشجویی، و نیز با تکیه بر آثار نو و خلاق، این بخش را با محوریت «تئاتر تجربه‌­محور و آزمایشگاهی» و با نگاه ویژه­‌ای به مفهوم «تئاتر اقلیت» برگزار کند.  آثار متقاضیان این بخش، به صورت تک مرحله­‌ای بازبینی می­‌شود.

 •   حداکثر زمان اجرای نمایش‌ها در این بخش ۳۰ دقیقه است. (حداقل زمان اجرای نمایش‌ها به انتخاب گروه‌ها تعیین می‌شود.)

زمان­‌بندی بخش صحنه‌­ای:

 • مهلت ثبت‌­نام در سایت جشنواره: ۲۴ آذرماه ۱۳۹۶
 • زمان بازبینی آثار: نیمه­ اول بهمن­‌ماه (بازبینی این بخش در یک مرحله  و به انتخاب گروه­‌ها به صورت حضوری و یا ارسال فیلم اثر صورت می‌گیرد)
 • زمان اعلام نتایج آثار راه‌­یافته به جشنواره: نیمه­ دوم بهمن­ماه

بخش پوستر، عکس و تیزر

 •   پوستر
 •  عکس
 •   تیزر

زمان­‌بندی بخش پوستر، عکس و تیزر:

 • مهلت ثبت­‌نام و ارسال آثار: ۳۰ بهمن­ماه ۱۳۹۶
 • زمان اعلام نتایج آثار راه­‌یافته به جشنواره: ۶ اسفندماه ۱۳۹۶

میز گفتگو و کارگاه‌­ها

دبیرخانه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه در نظر دارد که در دو قالب سمینار و کارگاه‌­های خود را برگزار کند:

اول:

 •  میز گفتگو و کارگاه‌­هایی ذیل رویکرد و محور اصلی جشنواره: «تئاتر اقلیت»
 • میز گفتگو و کارگاه­‌هایی ذیل تئاتر تجربی در ایران و جهان.
 • زمان و مکان دقیق برگزاری میز گفتگو و کارگاه­‌ها طی اطلاعیه­­‌ای از طریق وب­‌سایت جشنواره، متعاقباً اعلام خواهد شد.

دوم

 •    دبیرخانه هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه در نظر دارد برای اولین بار در ایران، هفتنه تئاتر دانشجویی را برگزار کند. از طرفی باید اشاره کرد تفاوت این برنامه با سایر کارگاه­‌ها و سمینارهای جشنواره در این است که این هفته، تماماً به­‌صورت دانشجویی تعریف شده است؛ لذا سخنرانان هفته‌ تئاتر دانشجویی، تماماً دانشجو خواهند بود.
 • زمان و مکان دقیق برگزاری هفته­ی «تئاتر دانشجویی» طی اطلاعیه­­ای از طریق وب­سایت جشنواره، متعاقبا اعلام خواهد شد.

شرایط عمومی تمامی بخش‌­های هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه:

 • تمامی متقاضیان  باید دانشجو بوده و یا حداکثر یک سال از فارغ‌التحصیلی­‌شان گذشته باشد. (ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از آن، در هنگام ثبت‌­نام الکترونیکی الزامی است.)

زمان برگزاری جشنواره:

 • ۹ تا ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۶

راه­‌های ارتباطی با دبیرخانه:

 • آدرس دبیرخانه: تهران/ خیابان انقلاب/ دانشگاه تهران/ پردیس هنرهای زیبا
 • تلفن دبیرخانه:  ۰۲۱۶۶۴۱۹۶۴۶/ ۰۹۳۶۰۳۸۰۵۶۶
 • وب‌­سایت جشنواره: www.tajrobehtf.ir
 • ایمیل جشنواره: info@tajrobehtf.ir
 • کانال تلگرام جشنواره: @tajrobehtf
 • اینستاگرام جشنواره:      tajrobehtf

≡ دانلودها

 • ■ دانلود فایل فراخوان جشنواره

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه