جستجو

فراخوان هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر منتشر شد.

  • مهلت: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

موسسه تصویر شهر – سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران – هفتمین جشنواره بین المللی  فیلم شهر  و محله را به عنوان  مهم‌ترین رویداد سینمایی مدیریت شهری در ترسیم و ترویج الگویی مناسب برای زندگی شهری و صنعتی امروز، منطبق با فرهنگ ایرانی – اسلامی با پایبندی بر اصول اخلاق در چارچوب خانواده و زندگی جمعی برای کشور ایران  و منطقه و همچنین فرهنگ زندگی شهری در اقصی نقاط کشور و جهان با دعوت از هنرمندان و کشف و معرفی استعدادهای درخشان در پنج بخش « مسابقه سینمای ایران»، « مسابقه سینمای بین الملل»،  «مسابقه محله » ، «مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی سینمای ایران» و « جنبی» در تابستان ۱۳۹۸ در شهر تهران برگزار می نماید.

الف/ مسابقه سینمای ایران:

بخش مسابقه سینمای ایران شامل آثار «سینمایی» ، «سریال»، فیلم های «داستانی»، «مستند» و «پویا نمایی» می باشد.

موضوعات:

آثاری که منطبق با موضوعات زیر باشند می توانند جهت شرکت در جشنواره ثبت نام نمایند:
۱:  اشاعه حقوق و اخلاق شهروندی
۲:  به تصویر کشیدن تغییرات فرهنگی نامطلوب و آسیب های ناشی از آن
۳:  تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبه های مثبت افزایش جمعیت
۴:  توجه به نقش خاطرات در هویت بخشی شهری
۵:  توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی( زندگی، معماری ، آداب و سنن شهری)
۶:  انعکاس رویکردها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در زندگی شهری
۷: توجه به حفظ و احیای محیط زیست در زندگی شهری
۸: مشارکت جمعی در راستای حل مشکلات اجتماعی
۹: توجه به آسیب های اجتماعی و نقد تصویری
۱۰: آثار مرتبط با پایتخت ایران با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

فیلم های سینمایی

کلیه فیلم های سینمایی منطبق با موضوعات  جشنواره که دارای پروانه ساخت سینمایی باشند می توانند در این بخش حضور یابند.
*توجه: لازم است در این بخش صاحب اثر؛ فیلم مورد نظر را در بخش آثار سینمایی به شکل  آنلاین ثبت نام نماید.

جوایز:

-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم نامه
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول زن
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول مرد
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

فیلم های داستانی ویدیویی:

کلیه فیلم‌های داستانی منطبق با موضوعات جشنواره و زمان بالای ۶۰ دقیقه  که دارای پروانه ساخت ویدیویی باشند  می توانند در این بخش حضور یابند.
*توجه: لازم است در این بخش صاحب اثر؛ فیلم مورد نظر را در بخش آثار  داستانی بلند – ویدیویی به شکل  آنلاین ثبت نام نماید.

جوایز:

-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم نامه
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول زن
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول مرد
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده
-تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی:

کلیه سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی منطبق با موضوعات جشنواره می توانند در این بخش حضور یابند.

جوایز:

– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم نامه
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول زن
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین بازیگر نقش اول مرد
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

فیلم های داستانی و پویانمایی کوتاه و نیمه بلند

فیلم‌های داستانی و پویا نمایی کوتاه و نیمه بلند منطبق با موضوعات جشنواره که زمان آن‌ها حداکثر ۶۰ دقیقه باشد، در این بخش پذیرفته می شود.

جوایز:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی فیلم داستانی کوتاه یا نیمه بلند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی پویا نمایی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

فیلم های مستند:
فیلم‌های مستند همسو با موضوعات جشنواره با زمان بیش از ۶۰ دقیقه می توانند در بخش مسابقه مستند بلند و فیلمهای کوتاه و نیمه بلند تا ۶۰ دقیقه می توانند در بخش مسابقه کوتاه و  نیمه بلند شرکت نمایند.

جوایز:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین تحقیق و پژوهش مستند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی یا هنری
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند کوتاه  یا نیمه بلند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند بلند
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم برای تهیه کننده
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین اثر با محوریت تهران شناسی و تهران نگاری

ب/ مسابقه سینمای بین‌الملل:

بخش بین الملل هفتمین  جشنواره فیلم شهر، با هدف شناسایی آثار خلاق و تاثیرگذار سینمای جهان در حوزه شهر و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه ها و ایده ها میان شهرهای جهان، در دو بخش “مسابقه بین الملل” و ” ویژه” برگزار  می شود.
•    منتخبی از آثار راه یافته به بخش مسابقه ملی توسط هیات انتخاب به بخش بین الملل معرفی خواهند شد.

جوایز:

•    بخش مسابقه فیلم های داستانی و مستند
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی  به بهترین فیلمنامه یا تحقیق و پژوهش
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی داستانی
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم بلند داستانی
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و  جایزه نقدی به بهترین فیلم بلند مستند

– بخش مسابقه فیلمهای کوتاه و نیمه بلند

– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم داستانی کوتاه ونیمه بلند
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین فیلم مستند کوتاه و نیمه بلند
– تندیس جشنواره، دیپلم افتخار جایزه نقدی به بهترین فیلم انیمیشن کوتاه و نیمه بلند

ج/ بخش محله:

بخش محله هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر با هدف ثبت آثار خلاقانه و فیلم های زیبا و تأثیرگذار از زوایای مختلف شهرهای ایران  و تهران، در دو بخش “مسابقه” و “ویژه” برگزار می شود.

بخش مسابقه:

این بخش با هدف تولید و دریافت آثار کوتاه  غیرحرفه ای “موبایلی” و ” مستند خبری” شهروندی و در برگیرنده آثار است که با موضوعات زیر و در ایران تولید شده باشند، برگزار می شود.

موضوعات:

–  خانواده ایرانی در محیط شهری
–  یک روز زندگی در شهر
–  امنیت شهر
–  یاران شهروندان: به تصویر کشیدن خدمات نیروهای امدادی و انتظامی در شهرها (آتش نشانان، هلال احمر، رفتگران، پلیس، راهنمایی و رانندگی و…..)
–  مشارکت جمعی در راستای حل مشکلات اجتماعی
– صیانت از محیط زیست ، درختان، بوستان ها و …
–  هر موضوعی که مسائل شهری را در بر گیرد.

بخش ویژه “شهر تهران”

فیلم های داستانی و یا مستندهای خلق شده با موضوع تهران، علاوه بر بخش اصلی، در این بخش نیز مورد بررسی و داوری  قرار می گیرند.
*تمامی علاقمندان فارغ از اینکه در تهران زندگی می کنند یا خیر، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
اولویت انتخاب در این بخش با فیلم هایی است که تمامی موضوعات، مشکلات و مسائل شهر تهران را در بستری زیبا و تأثیرگذار به تصویر کشیده باشند.

جوایز بخش مسابقه:

– تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به عنوان رتبه اول
–  لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه دوم
–  لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه سوم

جوایز بخش ویژه “شهر تهران”:

– تندیس جشنواره و جایزه نقدی به عنوان رتبه اول
–  لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه دوم
–  لوح تقدیر و جایزه نقدی به عنوان رتبه سوم

د : مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی  سینمای ایران

جشنواره فیلم شهر در جهت اعتلای سینمای ایران و ارتقاء سطح کیفی تبلیغات و اطلاع رسانی و همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان این عرصه، اقدام به برگزاری مسابقه در بخش های عکس، پوستر، لوگو، عنوان بندی، آنونس و تیزر فیلم های بخش « مسابقه سینمای ایران»، شامل آثار سینمایی، ویدیویی و سریال با موضوعات جشنواره می نماید.

•    جوایز

–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین عکس
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین پوستر
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین عنوان بندی
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین آنونس و تیزر
–    تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به بهترین پوستر فیلم های کوتاه و نیمه بلند

ه/ بخش جنبی:
–    این بخش غیررقابتی فرصتی است برای تبادل اندیشه ها و تجربه های هنرمندان  داخلی و خارجی و ایجاد زمینه ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار فیلمسازان که شامل نمایش ویژه، بزرگداشت، مرور آثار، نشست های تخصصی و…. می باشد.

مقررات

•    مقررات خاص بخش فیلم:
۱-     پس از راه یابی آثار به بخش مسابقه، ارائه موافقت نامه کتبی تهیه کننده برای شرکت در جشنواره الزامی است.
۲-     اعضای هیات انتخاب و داوری از میان سینماگران و کارشناسان فنی و هنری انتخاب خواهند شد.
۳-    آن دسته از فیلم های سینمایی و ویدیویی بلند که قبل از برگزاری جشنواره اکران عمومی شده باشند، در صورت انتخاب در جدول نمایش جشنواره قرار نمی گیرند و فقط داوری می شوند.
۴-    فیلمهای ارائه شده باید دارای تیتراژ باشد و ذکر سال تولید در تیتراژ الزامی است.
۵ – فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه باید دارای نسخه زیرنویس انگلیسی بوده و با زیرنویس در جشنواره به نمایش در می آیند.
۶-    دبیرخانه مجاز است ۳ دقیقه از آثار ارسال شده در بخش مسابقه شهر را به منظور اطلاع رسانی و معرفی بخش های مختلف در اختیار صدا و سیما و شبکه های اجتماعی و رسانه ای قرار دهد.

•    مقررات خاص بخش محله:
۱-    زمان فیلم‌های ارسالی می بایستی حداکثر ۲ دقیقه (۱۲۰ ثانیه) باشند.
۲-    فیلم های متقاضی شرکت در بخش مسابقه محله امکان حضور  و شرکت در بخش مسابقه جشنواره فیلم شهر را ندارند.
۳-    علاقمندان می توانند فیلم های خود را با تلفن های گوشی همراه و یا دوربین تصویربرداری ثبت و تولید نمایند.
۴-    داوری آثار راه یافته به بخش مسابقه، توسط گروهی از متخصصان حوزه شهری و سینما انجام می گیرد.
۵-    دبیرخانه جشنواره، ارسال کننده اثر را صاحب اثر تلقی می کند. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، اثر ارسالی حذف شده و مسئولیت حقوقی آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود.

مقررات خاص بخش تبلیغات و اطلاع رسانی سینمای ایران

•    بخش پوستر
۱٫    ارائه۲نسخه چاپی (افست)همراه فایل پوستر بر روی CD یا DVD با فرمت TIF  یا ¬jpg، با کیفیت DPI300  و در قطع ۷۰*۱۰۰ و همچنین ارائه یک نسخه پرینت از پوستر در قطع A3،همراه با سایر مدارک ضروری است.
۲٫    پوسترهای ارائه شده باید از میان آثار رسمی و استفاده شده در تبلیغات فیلم باشد.
۳٫    پوستر فیلم های کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن که فرم شرکت در جشنواره را پر کرده باشند به صورت جداگانه مورد داوری قرار خواهند گرفت.

•    بخش عنوان بندی
هر یک از نسخه های موردنظر می بایست به صورت مجزا، روی یک لوح فشرده و با فرمت MP4 به دبیرخانه ارسال شود.

•    بخش آنونس و تیزر
هر یک از نسخه های موردنظر می بایست به صورت مجزا،روی یک لوح فشرده و با فرمت MP4 به دبیرخانه ارسال شود.

•    بخش عکس:
۱٫    آثار آنالوگ ملزم به اسکن تصاویر و ارائه بر روی لوح فشرده در فرمت TIF  یا ¬jpg،با حداقل کیفیت DPI 300 و در اندازه ۵۰*۷۰ سانتی متر و همچنین ارائه یک نسخه چاپی در قطع ۳۰*۲۰ سانتی متر(بدون حاشیه)از هر تصویر است.
۲٫    آثار دیجیتال ملزم به ارائه فایل تصاویر بر روی لوح فشرده در فرمت TIF  یا ¬jpg، با حداقل کیفیت ۶ مگاپیکسل و همچنین ارائه یک نسخه چاپی در قطع ۳۰*۲۰ سانتی متر(بدون حاشیه)از هر تصویر است.
۳٫    در صورت تعدد آثار،عکس های هر فیلم می بایست به صورت جداگانه در لوح فشرده ذخیره شوند.
۴٫    تعداد آثار ارسالی از هر عنوان ۵ عکس صحنه و ۳ عکس پشت صحنه است.

•   مقررات عمومی بخش مسابقه سینمای ایران و محله
نهادها و سازمان‌های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی، فیلمسازان و هنرمندانی که مایل به حضور  آثار خود در   بخش های مختلف جشنواره هستند، ضروری است نکات زیر را رعایت کنند.
۱-    آخرین مهلت ثبت نام و تحویل آثار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
۲-    تاریخ تولید آثار جهت شرکت در بخش های مختلف جشنواره از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ می باشد که در ششمین جشنواره فیلم شهر نیز شرکت نکرده باشند.
۳-    محدودیتی در تعداد آثار ارسالی برای متقاضیان وجود ندارد.
۴-    مشخصات فنی و نحوه ارسال آثار جهت بازدید هیات انتخاب
•    الف- فیلمهای بلند سینمایی و ویدئویی:
•    یک نسخه( vob ) DVD با کیفیت مناسب با حک نوشته ( جهت بازبینی جشنواره شهر) برروی کل فیلم

•    ب- فیلهمای کوتاه و نیمه بلند
•    فرمتهای MP4(h264) – Mpeg2 – Movie
•    حداقل با رزولوشن فول اچ دی۱۹۲۰X1080   و بیت ریت ۲۵mbps
۵-    کپی فرم کامل شده که قبلا به صورت اینترنتی ثبت و کد ره گیری دریافت نموده اند در تاریخ مقرر به دبیرخانه تحویل شود.
۶-     یک قطعه عکس صحنه(نمای فیلم) با کیفیت ۱۰۰۰*۱۵۰۰ پیکسل و عکس کارگردان با کیفیت ۳۰۰*۲۵۰ پیکسل در هنگام ثبت نام باید بارگذاری شود.
۷-     کد رهگیری،نام فیلم، نام فیلمساز و مدت زمان فیلم و شماره تلفن کارگردان به طور کامل بر روی نسخه ارائه شده درج گردد.
۸-      دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده ندارد.
۹-     پس از راه یابی آثار به جشنواره ، امکان خارج کردن آن از برنامه وجود ندارد.
۱۰-     حداکثر یک هفته پس از اعلام اسامی منتخبان، باید اصل آثار براساس فرمت درخواستی جشنواره، به دفتر جشنواره واصل گردد. در غیر این صورت، اثر از بخش مسابقه حذف می شود.
۱۱-    لازم است بر روی هر  لوح فشرده فقط یک عنوان فیلم ارسال گردد.
۱۲-    لازم به ذکر است  نسخه  ارسالی فیلم  برای بازبینی عودت داده نخواهد شد.
۱۲- به آثاری که به بخش¬های مختلف راه یافته اند، گواهی شرکت داده می شود.
۱۳-  فیلم هایی که استانداردهای فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از  بخش  مسابقه حذف  میگردند.
۱۴- تکمیل فرم و ارسال اثر  در جشنواره به معنای قبول مقررات اعلام شده است.
۱۵- هیچکدام از جوایز به طور هم ارزش به دو فیلم تعلق نخواهند گرفت.
۱۶- بدیهی است دبیرخانه جشنواره، آثاری که بعد از مهلت مقرر ارسال شوند را نخواهند پذیرفت.
۱۷ – اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است.

مقررات عمومی بخش مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی  سینمای ایران:

۱٫    متقاضیان باید با مراجعه به سایت اینترنتی جشنواره و بخش مواد تبلیغات ،نسبت به ثبت نام اینترنتی و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.
۲٫    تمام فیلم های بلند سینمایی ایرانی و سریال های تلویزیونی و نمایش خانگی که از نیمه دوم سال ۹۵ تولید شده باشند و در داخل کشور به نمایش عمومی درآمده باشند، می توانند در مسابقه شرکت کنند.
۳٫    آثاری که منطبق با موضوعات جشنواره باشند در الویت انتخاب خواهند بود.
۴٫    محدودیتی در تعداد عناوین ارسالی وجود ندارد.
۵٫    برنامه ریزی برای نمایش آثار ارائه شده و یا نمایشگاه های جنبی دیگر به عهده دبیرخانه این بخش خواهد بود.
۶٫    تفسیر مقررات، رفع ابهامات و اخذ تصمیم نهایی در خصوص موضوعات پیش بینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.
۷٫    پس از تحویل تقاضانامه و آثار به دبیرخانه، امکان خارج کردن آنها از جشنواره وجود ندارد.
۸٫    دبیرخانه مجاز به استفاده از آثار ارسالی در بخش های مختلف جشنواره(کتاب،کاتالوگ،تیزر،فضای مجازی و…)است.

تقویم جشنواره:
شروع ثبت نام آنلاین و ارسال آثار از ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷
آخرین مهلت ثبت نام و تحویل نسخه بازبینی: ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۸
انتخاب آثار: از اول اردیبهشت ماه
اطلاع رسانی: از خردادماه
برگزاری : تابستان ۱۳۹۸
نشانی: تهران – انتهای بلوار آفریقا – نرسیده به میدان آرژانتین – روبه روی پارک سوار بیهقی- پلاک ۶ – موسسه تصویر شهر
شماره تماس: ۳۹و ۸۸۱۹۴۱۳۶
کدپستی: ۱۵۱۴۹۴۷۷۱۱
ثبت اینترنتی از طریق سایت جشنواره به نشانی: www.shahrfilmfest.com
ایمیل: info@shahrfilmfest.com

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه