منو

لینک وبسایت این فراخوان فراخوان همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی»

فراخوان همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» منتشر شد.

 • مهلت ارسال چکیده مقالات: ۱ تیر ماه ۱۳۹۸
 • مهلت ارسال اصل مقالات: ۱ مهر ماه ۱۳۹۸
 • زمان برگزاری: آذر ماه ۱۳۹۸

ابونصر محمدبن محمد طرخان فارابی(د.۳۳۹ق) با تالیف کتاب هایی چون الموسیقی الکبیر، احصاءالایقات و کتاب الایقات از پایه گذاران جریان اسکولاستیک (مدرسی)در موسیقی ،گسترده ای از جنوب غربی آسیا تا شمال آفریقا به شمار می رود که تاثیرات آن قرن ها در موسیقی این مناطق ادامه داشته است .

 • معاونت علمی و پژوهشی فرهنگستان هنر بر آن است تا با برگزاری همایشی با محورهای زیر بستری برای شناخت آرای موسیقایی فارابی و نیز تاثیرات آن تا به امروز بر موسیقی حوزه ایرانی عربی ترکی فراهم آورد .

محورهای پژوهشی:

 •  مباحث نظری و علمی موسیقی در آثار فارابی
 • پیوند فلسفه و موسیقی در آثار فارابی
 • پیوند ریاضیات و موسیقی در آثار فارابی
 • پیوند ادبیات و موسیقی در آثار فارابی
 • بررسی عمل و نظر موسیقایی از قرن اول تا چهارم هجری در سرزمین اسلامی
 • شناسایی و بازخوانی نسخ خطی آثار موسیقایی فارابی
 • تاثیر موسیقی یونان بر شکل گیری نظریات جریان اسکولاستیک
 • آرای دیگر نظزیه پردازان جریان اسکولاستیک(چون ابن سینا وابن زیله)
 • بازتاب و تاثیر نظریات فارابی در آثار موسیقی دانان و نظام های موسیقایی بعدی

دبیر علمی : علی اصغر بیانی

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان پژوهش, فراخوان رایگان, فراخوان کنفرانس و همایش و کنگره, فراخوان مقاله

دیدگاه ها