فراخوان | فستیوارت

منو

لینک وبسایت فراخوان همایش بین المللی «ابراهیم متفرقه و گسترش چاپ کتاب در جهان اسلام»

فراخوان همایش بین المللی «ابراهیم متفرقه و گسترش چاپ کتاب در جهان اسلام» منتشر شد.

■ مهلت: ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ■

■ به گزارش روابط عمومی خانه کتاب، این موسسه، همایش بین المللی «ابراهیم متفرقه و گسترش چاپ کتاب در جهان اسلام» را  با همکاری  موسسه «یونس امره» در دی ماه سال جاری در موسسه خانه کتاب برگزار می کند.

■ گفتنی است، بررسی شخصیت تاریخی ابراهیم متفرقه، آثار چاپ شده به زبان فارسی در چاپخانه ابراهیم متفرقه، تالیفات ابراهیم متفرقه، نقش ابراهیم متفرقه در گسترش زبان فارسی، ابراهیم متفرقه آغازی برای چاپ در عثمانی، تاثیرگذاری ابراهیم متفرقه بر صنعت چاپ در امپراتوری عثمانی،  تاثیر پذیری کشورهای اسلامی از فعالیت های چاپی ابراهیم متفرقه از جمله محورهای اصلی این همایش هستند.

■ از جمله محورهای فرعی همایش بین المللی  «ابراهیم  متفرقه و گسترش چاپ کتاب در جهان اسلام» می توان به ناشران و نویسندگان زبان فارسی در امپراتوری عثمانی، تاثیر کتاب های چاپ فارسی در امپراتوری عثمانی بر صنعت نشر ایران، فارسی نویسان امپراتوری عثمانی در عصر چاپ، آثار ترجمه شده چاپی از عثمانی به فارسی و  آثار ترجمه شده چاپی از فارسی به عثمانی اشاره کرد.

■ علاقمندان برای شرکت در این همایش  باید چکیده مقالات خود را در ۵۰۰ کلمه  تا ۱۵ آبان ماه سال جاری و اصل مقالات خود را تا  ۱۵آذرماه  به  نشانی الکترونیکی  muteferrika@ketab.ir  ارسال کنند.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها