منو

لینک وبسایت فراخوان همایش فرش ونیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز

فراخوان همایش فرش ونیازهای معاصر با رویکردی به فرش تبریز منتشر شد.

■ مهلت ارسال چکیده: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ■

این رویداد توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار و در ISC نمایه شده است.

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان پژوهش, فراخوان مقاله, فراخوان هنری

دیدگاه ها