منو

لینک وبسایت فراخوان همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات

فراخوان مقاله همایش ملی مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات توسط دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه تبریز منتشر شد.

■ مهلت: ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ■

محورهای پیشنهادی

«انسان» و «بدی»

–        بحران هویت، زبان و جسم وهم­آلود

–        روانکاوی، بدی و ناخودآگاه

–        جنون و  مرگ به مثابۀ الزامات تراژیک

–        رنج مسرت­آمیز

–        ترس، جهان موهوم و جلوه­گری پلیدی

«جامعه» و «بدی»

–        بازگشت تراژدی در دورۀ معاصر

–        تجدد و ارزش­های اخلاقی

–        «خواننده» و «دریافت» ادبیات بیمارگون

–        آزادی اندیشه : مسألۀ دموکراسی

–        احساس ناامنی و تروریسم

«فلسفه» و «بدی»

–        میل به رهایی، عصیان

–        فردگرایی و شکاکیت فلسفی، مکتبی و سیاسی

–        بدی با کارکردی تربیتی : نقد بدی از طریق نمایش آن

–        جنبۀ انتقادی و هجوآمیز توصیف تیرگی

–        غیربومی­گرایی و جستجوی امر ناشناخته : تقابل مطلوب / واقعی

«زبان» و «بدی»

–        نگاه تطبیقی و بینامتنی به ادبیات بیمارگون

–        چهرۀ شر در جریان­های مختلف ادبی

–        فنون و فرآیندهای ادبی بیان بدی

–        نوع­شناسی بدی

–        تحلیل زبانشناختی احساس و هیجان سیاه

 

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها