جستجو

فراخوان همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منتشر شد.

■ مهلت: ۱ خرداد ۱۳۹۷ ■

هر چند تاکنون مقالات بسیاری در حوزه تاریخی قاجار در باب هنر نگاشته شده است و پژوهش‌های متعددی در این خصوص ارائه گشته ولی این پژوهشگاه مطابق با اهداف ستادی خود مبنی بر توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و در راستای احیاء و مستندسازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه­های گمشده فرهنگی، تاریخی و طبیعی، بر آن است که با برپایی همایش هنر ایران در دوره قاجار زمینه تعامل اندیشه‌ها را در این باب فراهم آورده و نظرات، پژوهش‌ها و آراء اندیشمندان و متفکران را یکجا گردآوری کرده و ارائه نتایج را با هدف بهره‌برداری از آنها یکسویه کند تا بتواند در این راستا گامی فراتر نهاده و همایشی در سطح بین‌المللی را آنچنان که شایسته معرفی هنر ایران است برای آینده برنامه‌ریزی نماید. علاوه بر آن برپایی نمایشگاهی از آثار هنری با ویژگی‌های دوران قاجار در متن این همایش مد نظر است که بتواند از لحاظ بصری به فهم هر چه بهتر محتوای فرهنگی و هنری آن دوران مدد رساند. مطالعه روی این هنرها، ویژگی آنها و تأثیرات متقابل هنرها و حوزه‌های مختلف علاوه بر اینکه ما را در درک این سبک هنری یاری می‌کند، می‌‌تواند در شناخت جامعه، سنت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، و دیگر ابعاد این دوره از تاریخ ایران راهنمای ما باشد.

≡ محورهای همایش

این همایش دارای ۹ محور اصلی نقاشی و مجسمه سا‌زی، کتابت و کتاب‌آرایی، نمایش‌های سنتی و آئینی، موسیقی کلاسیک(درباری) و مردمی، معماری و شهرسازی، هنرهای صناعی، سینما فیلم و عکاسی، مبانی حکمی-نظری و سایر حوزه‌ها با زیر محورهای زیر خواهد بود:

محورهای همایش در حوزه نقاشی و مجسمه سازی

 • -نقاشی و نقاشان دوره قاجار
 • -بازنمایی ابنیه و مناظر و تأثیر آن در تصویرنگاری هنرهای تجسمی و صناعی دوره قاجار
 • -کارمایه‌های نقاشی دوره قاجار
 • -شمایل‌نگاری دوره قاجار
 • -گل و مرغ دوره قاجار
 • -منظره‌نگاری دوره قاجار
 • -دیوارنگاری دوره قاجار
 • -فرنگی‌سازی در دوره قاجار
 • -تصویرنگاری قصص قرآنی در دوره قاجار
 • -تصویرنگاری کتاب دوره قاجار
 • -نقاشی قهوه‌خانه‌ای در دوره قاجار
 • -مجسمه‌های دوره قاجار
 • -مجسمه‌سازان دوره قاجار
 • -نقش‌برجسته‌های دوره قاجار
 • -حجاران دوره قاجار
 • -مراکز آموزش و تأثیرات آن در آموزش هنر دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه کتابت و کتاب‌آرایی

 • -خط و خوشنویسی دوره قاجار
 • -کاتبان دوره قاجار
 • -کتیبه‌نگاری دوره قاجار
 • -تذکره‌ها و رسالات خوشنویسی و هنرهای وابسته به آن در دوره قاجار
 • -بررسی خط در آثار تجسمی و صناعی دوره قاجار
 • -بررسی نسخ خطی و مرقعات دوره قاجار
 • -ریشه‌های سیاه مشق در دوره قاجار
 • -کتاب‌آرایی و جلد‌سازی دوره قاجار
 • -تأثیر صنعت چاپ و مطبوعات بر هنر دوره قاجار
 • -بررسی چاپ سنگی و کتاب‌های چاپ سنگی دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه نمایش‌های سنتی و آیینی

 • -مضمون‌شناسی تئاترهای دوره قاجار
 • -نسخ و اسناد نمایش‌نامه‌های دوره قاجار
 • -تعزیه و جایگاه آن در دوره قاجار
 • -نمایش سنتی و آیینی دوره قاجار
 • -جایگاه تئاترخانه‌های دوره قاجار
 • -نقش تکیه دولت در برگزاری مراسم آیینی و دینی دوره قاجار
 • -ماسک‌های دوره قاجار
 • -پرده‌خوانی در دوره قاجار
 • -نمایش‌های روحوضی در دوره قاجار
 • -ظهور نمایش به شیوه غربی در دوره قاجار
 • -صحنه‌آرایی در نمایش‌های دوره قاجار
 • – تقلید و دسته‌های مقلد در دوره قاجار
 • -سازمان‌های اداری مقلدین

محورهای همایش در حوزه موسیقی کلاسیک(درباری) و مردمی

 • – احیاء موسیقی کلاسیک(درباری) دوره قاجار
 • –صفحه‌های موسیقی دوره قاجار
 • -انواع موسیقی دوره قاجار
 • -جایگاه اجتماعی موسیقی و موسیقی‌دانان دوره قاجار
 • -جایگاه تصنیف در حوزه موسیقی دوره قاجار
 • -سازندگان سازهای سنتی دوره قاجار
 • -نفوذ موسیقی غرب در ایران در دوره قاجار
 • -رسالات و مباحث تئوریک موسیقی در دوره قاجار
 • -موسیقی مردمی و عامیانه در دوره قاجار
 • -نقش موسیقی در دوره مشروطه

محورهای همایش در حوزه معماری و شهرسازی

-اصول و مبانی معماری دوره قاجار-انواع و گونه‌های بنا در دوره قاجار-تزئینات معماری در دوره قاجار-معماران دوره قاجار-تأثیرپذیری معماری سنتی از تجدد در دوره قاجار-بانیان و حامیان معماری در دوره قاجار- مصالح و فنون معماری در دوره قاجار-فضاهای شهری دوره قاجار-ساختار شهرها در دوره قاجار-عناصر شهری دوره قاجار-شهرسازی در دوره قاجار-باغ‌سازی و باغ‌آرایی در دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه هنرهای صناعی

 • -صنایع مستظرفه( هنرهای چوبی، هنرهای فلزی، منسوجات و پوشاک، بافته‌های داری، سفال، رودوزی‌ها، هنر شیشه ، مینا‌کاری، هنر لاکی و غیره )
 • -مستند‌نگاری آثار صناعی دوره قاجار
 • -معرفی گنجینه‌های هنری دوره قاجار
 • -نوآوری در صنعت و هنر در دوره قاجار
 • -اقتصاد هنرهای صناعی در دوره قاجار
 • -جایگاه آموزش هنرهای صناعی در دوره قاجار
 • -شیوه‌های هنری در هنرهای صناعی دوره قاجار
 • -هنرمندان هنرهای صناعی دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه سینما، فیلم  و عکاسی

 • -بررسی سینمای معاصر بر اساس موضوعات دوره قاجار-ظهور و چگونگی ورود سینما در دوره قاجار-سینما و جایگاه آن در دوره قاجار-فیلم‌های دوره قاجار-نقش دوربین عکاسی در ثبت وقایع در دوره قاجار-عکاسی و عکاسان دوره قاجار-نقش و تأثیر عکاسی بر نقاشی دوره قاجار-عکس‌های دوره قاجار

محورهای همایش در حوزه مبانی حکمی-نظری

 • -تبار شناسی نظری و مفهومی هنر دوره قاجار
 • -سنت و ابداع در هنر دوره قاجار
 • -تبیین مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی در هنر دوره قاجار
 • -تبیین موازین نظری و مصادیق عینیِ اعتلاء و انحطاط در هنر دوره قاجار
 • -بررسی فراز و فرود ِ اصول و مضامینِ حکمی و معنوی در هنر دوره قاجار
 • -تبیین تأثیراتِ مکاتب حکمی و عرفانیِ دوره قاجار بر هنر قاجار
 • -بررسی جایگاه و نقش اصناف و فتوت‌نامه‌های دوره قاجار بر هنر قاجار

محورهای همایش در سایر حوزه‌ها

 • -نقش تبادلات فرهنگی اجتماعی هنری در دوره قاجار
 • -جایگاه و تأثیر خاندان‌های هنری و فرهنگی دوره قاجار
 • -نقش و تأثیر زنان در هنر دوره قاجار
 • -نقش موزه‌ها در حفظ و اشاعه هنر دوره قاجار
 • -بررسی متون و اسناد معتبر هنری دوره قاجار
 • -بررسی سفرنامه‌ها وتأثیر آن در هنر دوره قاجار
 • – باستان‌گرایی در هنر دوره قاجار
 • -تأثیر هنر دوره قاجار بر هنر دوره معاصر
 • -نقد کتاب‌های نگارش شده با موضوع هنر دوره قاجار
 • -نقش کاخ گلستان در مکتب‌داری هنر دوره قاجار
 • -هنر عامیانه دوره قاجار
 • -نقش مجموعه‌داران و حامیان هنری در دوره قاجار
 • -نقش آرشیو و آرشیوسازی در هنر دوره قاجار

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه