منو

ارتباط با تلگرام فراخوان ورکشاپ تصویرسازی در «خانه هنر کرج»

≡فراخوان ورکشاپ تصویرسازی در «خانه هنر کرج» منتشر شد.≡

 • ■ اینبار فرصتی استثنایی فراهم آوردیم؛
 • ■ همکاری بین دوکشور ایران و ایتالیا در راستای هنر تصویرسازی با استفاده از ذهن پر از هیجان کودکان گروه سنی الف، ب، ج ۳سال تا۱۴ سال.

  ■ فراخوان ورکشاپ تصویرسازی در خانه هنر کرج، در پایان برگزاری نمایشگاه گروهی در ایتالیا ■ 
  ■ تاریخ برگزاری: ۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ ■
  ■ زمان برگزاری: به مدت سه الی پنج روز ■ 
  ■ موضوع: «خسته ی جنگیم، صلح کنیم». ■ 
  ■ مدرس:«خسرو انصاری» ■ 

 • ≡ کسب اطلاعات بیشتر:
 • ■ تلفن: ۰۹۱۹۷۷۱۹۱۶۸ ■ 
 • ■ تلگرام: @Shervin0k ■ 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان کارگاه آموزش هنر

دیدگاه ها