فراخوان | فستیوارت

منو

لینک وبسایت فراخوان پوستر بین المللی «با یک لبخند به مرگ» سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸

فراخوان پوستر بین المللی «با یک لبخند به مرگ» سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ منتشر شد.

■ مهلت: ۳ مهر ۱۳۹۶ ■

  • ■ برای بهبود تجربه طراحی خوب، موزه طراحی مکزیک (MUMEDI, the Mexican Museum of Design) به نمایندگی از بنیاد MUMEDI، فراخوان بین المللی پوستر خود با عنوان «به مرگ با یک لبخند» را منتشر کرده است.

 ≡ هزینه شرکت در مسابقه

  • شرکت در این رقابت رایگان است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • مشاهده متن کامل این بخش برای اعضای ویژه ممکن است. با فعال کردن عضویت ویژه شما می توانید به تمام اطلاعات فراخوان های خارجی ترجمه شده  دسترسی داشته باشید و فرصت شرکت در رویدادهای مهم بین المللی را بدست می آورید.

سطح اشتراک خود را ارتقاء دهید

یکی از سطوح اشتراک را جهت عضویت انتخاب کنید

     


دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان بین المللی, فراخوان رایگان, فراخوان های ویژه, فراخوان هنری

دیدگاه ها