جستجو
سازمان زیباسازی شهر تهران

فراخوان پژوهشی شماره ۹ سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شد.

مهلت: ۷ آبان ۱۳۹۸

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان واجد شرایط برای اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی با عنوان‌های زیر و همچنین دریافت و بررسی پیشنهادهای پژوهشی براساس ضوابط و مقررات این سازمان اقدام نماید. در این راستا از اشخاص واجد شرایط و علاقه‌مند به همکاری دعوت می‌شود نسبت به ارسال پیشنهادها و مدارک لازم حداکثر تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۸ به نشانی خیابان شهید مفتح جنوبی، نبش خیابان شهید شیرودی، ساختمان اصلی سازمان زیباسازی شهر تهران، طبقه اول، دبیرخانه، اقدام نمایند.

الف- عنوان طرح‌ مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز:

  1. ۱٫ب- مدارک لازم:

۱-    تکمیل و ارسال فرم پژوهشی شماره سه

۲-    کپی اساسنامه پیشنهاددهنده حقوقی

۳-    روزنامه رسمی اعلام عمومی ثبت و حوزه وظایف پیشنهاددهنده حقوقی

۴-    خلاصه سوابق (CV) پیشنهاددهنده و اعضای گروه پژوهش

گفتنی است مدارک مورد اشاره می‌بایست هم به صورت فیزیکی و هم به صورت لوح فشرده، حاوی نسخه‌های pdf و word تحویل شود.

ج- نکات لازم در تنظیم و ارسال پیشنهادها:

در فراخوان‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران، پیشنهاددهندگان باید پیش از شرکت در فراخوان، به موارد زیر توجه فرمایند:

  • ضروری است فرم پژوهشی شماره سه (طرح‌نامه یا پروپوزال)، بر اساس موارد بیان‌شده در فرم پژوهشی شماره دو (RFP) تکمیل شده و همراه با سایر مدارک لازم، در نامه‌ای خطاب به معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران، تحویل و ثبت دبیرخانه این سازمان شود. چنانچه پیشنهاددهنده تمایل به ارسال بیش از یک پیشنهاد مطالعاتی و پژوهشی دارد، لازم است برای هر یک از پیشنهادهای خود رویۀ پیش‌گفته را به صورت جداگانه تکرار کند.
  • در مورد اشخاص حقوقی، تمام صفحات پیشنهادی به همراه لوح فشرده، می‌بایست ممهور به مهر شرکت/سازمان و امضای مدیرعامل/ رئیس هیئت مدیره باشد. چنانچه شرکت‌کننده مرکز دانشگاهی است، پیشنهادها باید مهر و امضای معاونت پژوهشی دانشگاه را داشته باشند.
  • در مورد اشخاص حقیقی، تمام صفحات پیشنهادی و همچنین لوح فشرده، می‌بایست به امضای شخص پیشنهاددهنده برسد.
  • درج مشخصات امضاکننده شامل نام و نام خانوادگی، سمت، تلفن و امضا در تمامی صفحات ضروری است.

نکته اول- پیشنهادهایی که موارد گفته‌شده در آن رعایت نشده باشد، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

نکته دوم- در سازمان زیباسازی شهر تهران، امکان ارسال پیشنهادهای مطالعاتی و پژوهشی برای عنوان‌های کاربردی و خلاقانۀ مرتبط با وظایف و مأموریت‌های این سازمان نیز فراهم است که برای بررسی این گونه از پیشنهادها، فرآیندی نزدیک به فرآیند زیر طی می‌شود.

د- فرآیند بررسی پیشنهادهای دریافتی:

مرحلۀ ۱- بررسی ابتدایی پیشنهادهای دریافتی و حذف پیشنهادهای ناقص و غیرقابل بررسی

مرحلۀ ۲- ارزیابی علمی پیشنهادهای قابل بررسی توسط یک تا سه نفر ناظر علمی (به عنوان داور) بر اساس جدول زیر

ردیف عناصر کیفیت در ارزیابی علمی امتیاز
۱ ساختار گروه پژوهش ۵
۲ بسط و به‌کارگیری شاخص‌های پروژه ۱۰
۳ بیان مسئله ۲۰
۴ اهداف ۱۵
۵ پیشینه ۵
۶ سئوالات و فرضیه‌ها ۵
۷ روش انجام مطالعه ۱۰
۸ رسایی، انسجام و پیوستگی متن ۵
۹ خلاقیت، ابتکار و نوآوری ۲۰
۱۰ به‌روز بودن و اعتبار منابع ۵
۱۱ جمع ۱۰۰

مرحلۀ ۳- ارزیابی علمی و فنی برای رتبه‌بندی پیشنهادهایی که توسط کمیته پژوهشی، حداقل امتیاز علمی ۶۵ نمره از ۱۰۰ نمره (بر اساس جدول قبلی و بعدی) را به دست آورده باشند.

ردیف عناصر کیفیت در ارزیابی فنی امتیاز
توان مجری
۱ صلاحیت مجری (مدرک تحصیلی، سابقه علمی و پژوهشی یا اجرایی مرتبط …) ۵
۲ ساختار گروه پژوهش ۵
۳ سابقه همکاری موفق و مثبت با کارفرما ۵
کیفیت پروپوزال
۴ درک مسئله ۱۰
۵ مطابقت اهداف با نیازهای کارفرما ۱۵
۶ شناخت کارفرما و تسلط بر بستر فعالیت آن ۵
کیفیت شرح خدمات
۷ پاسخ‌گویی به نیازهای کارفرما ۲۰
۸ جامعیت و پوشش ابعاد مختلف مسئله ۲۰
۹ حجم بهینه خدمات (عدم درج خدمات غیرضروری) ۱۰
۱۰ تناسب هزینه با شرح خدمات پیشنهادی ۵
۱۱ جمع ۱۰۰

توضیح: کمیته‌های پژوهشی سازمان زیباسازی شهر تهران، از پنج عضو فنی و دو عضو علمی تشکیل شده و در مجموع هفت عضو صاحب رأی دارد. برای هر یک از پیشنهادهای دریافتی راه‌یافته به این مرحله، هفت فرم ارزیابی به‌صورت جداگانه توسط اعضا تکمیل می‌شود. امتیاز نهایی هر فرم، براساس جداول فوق، از صد نمره محاسبه می‌شود. در نهایت، امتیاز کل هر پیشنهاد، براساس میانگین وزنی امتیازهای فنی (۶۰ درصد) و علمی (۴۰ درصد) به شکل زیر محاسبه و در تصمیم‌گیری‌های بعدی لحاظ می‌شود:

امتیاز کل هر پیشنهاد = [(میانگین امتیازهای فنی اخذشده از کمیته) × ۶/۰] + [(میانگین امتیازهای علمی اخذشده از کمیته) × ۴/۰]

مرحلۀ ۴- دعوت از پیشنهاددهندۀ حائز بیشترین امتیاز کل بالاتر از ۶۵ نمره برای دفاع از پیشنهاد خود در کمیته پژوهشی مربوطه

* اگر پیشنهادهایی که امتیاز کل آن‌ها بالاتر از ۶۵ نمره است، کمتر از ۵ نمره اختلاف داشته باشند، همۀ پیشنهاددهندگان برای جلسه دفاع، به کمیته دعوت می‌شوند. در این شرایط، کمیته براساس دفاع‌های ارائه‌شده و به روش رأی‌گیری، در جلسه تصمیم‌گیری می‌کند. چنان‌چه پس از سپری‌شدن این مراحل، کمیته در نهایت تشخیص دهد پیشنهاددهندگان، از لحاظ کیفی، از هر نظر هم‌سطح هستند، در این شرایط، ملاک تصمیم‌گیری نهایی، پایین‌ترین قیمت ترازشده (براساس ملاک‌های مرحلۀ پنج) خواهد بود.

مرحلۀ ۵- تصمیم‌گیری نهایی براساس امتیاز کل و قیمت پیشنهادی

* اگر قیمت پیشنهادی پیشنهاددهنده‌ای که به این مرحله راه یافته است، در محدودۀ مجاز (۳۰ درصد پایین‌تر یا بالاتر از قیمت برآوردشده توسط سازمان زیباسازی شهر تهران) قرار گیرد، پیشنهاددهنده به عنوان برندۀ فراخوان برگزیده و اعلام می‌شود.

* در مرحله نهایی تصمیم‌گیری، برنده نهایی فراخوان شخصی است که قیمت پیشنهادی او در محدوده مجاز قرار گیرد و پایین‌ترین قیمت ترازشده را بر اساس فرمول (قیمت ترازشده = [قیمت پیشنهادی × ۱۰۰] تقسیم بر [نصف امتیاز کل + ۵۰]) کسب کرده باشد.

لینک ها

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه