فراخوان | فستیوارت

منو

لینک وبسایت فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی کارتون Aleksandar Klas صربستان ۲۰۱۷

فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی کارتون Aleksandar Klas صربستان ۲۰۱۷ منتشر شد.

■ مهلت: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ ■

پس از چند سال توقف، مجله ILUSTROVANA POLITIKA  دوباره فراخوان رقابت بین المللی کارتون خود را به نام «Alexandar KLAS» منتشر کرده است که صادقانه در اولین شماره نشریه ILUSTROVANA POLITIKA در سال ۱۹۵۸ کار کرده است. او کارتون های خود را با شعار «ALEKSANDAR KLAS LINES TO YOU» خلق کرده است. بعنوان بیشترین دریافت کننده جایزه جهان در سال ۱۹۹۰، نام او در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است. بدین ترتیب او به یک افسانه تبدیل شد، مخصوصا برای نشریه ILUSTROVANA POLITIKA که دوباره به عرصه جهانی کارتون بازگشته است، جایی که همیشه به آن تعلق دارد.

≡ شرکت در مسابقه

■ شرکت در این رقابت برای همه کارتونیست های جهان بدون درنظر گرفتن ملیت، مذهب، سن، جنسیت و تحصیلات آزاد است.

≡ موضوع رقابت

■ آزاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • مشاهده متن کامل این بخش برای اعضای ویژه ممکن است. با فعال کردن عضویت ویژه شما می توانید به تمام اطلاعات فراخوان های خارجی ترجمه شده  دسترسی داشته باشید و فرصت شرکت در رویدادهای مهم بین المللی را بدست می آورید.

سطح اشتراک خود را ارتقاء دهید

یکی از سطوح اشتراک را جهت عضویت انتخاب کنید

     


دسته بندی ها: فراخوان بین المللی, فراخوان رایگان, فراخوان های ویژه, فراخوان هنری

دیدگاه ها