منو

لینک ثبت نام فراخوان کارگاه «روش های گردآوری زبانها و گویش های ایرانی»

≡فراخوان کارگاه «روش های گردآوری زبانها و گویش های ایرانی» دکتر سالومه غلامی منتشر شد.≡

 

■ مدرس: «دکتر سالومه غلامی» | استاد دانشگاه گوته فرانکفورت ■

■ ارائه گواهی به شرکت کنندگان از طرف دانشگاه تهران و سازمان جهاد دانشگاهی تهران
■ به همراه نمایشگاه شماره های پیشین مجله ایرانشناسی جام جهان بین و سایرآثار زبانشناسی و ایرانشناسی
■ هزینه کارگاه: ۲۰هزارتومان
■ زمان: دوشنبه، اول آبان ۱۳۹۶
■ مکان: دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
■ لینک ثبت نام: @Ali_ilnet
■ کانال: @iranshenasi_tehranut
■ شماره تماس: ۰۹۱۵۵۲۸۶۴۰۸

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان کارگاه ادبی

دیدگاه ها