منو

صفحه فراخوان فراخوان کارگاه فرایندهای پس از انباشت مرتبط با بقایای انسانی

فراخوان کارگاه فرایندهای پس از انباشت مرتبط با بقایای انسانی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

■ مهلت: ۱۰ آبان ■

پوستر این رویداد را از اینجا دریافت کنید.

پوستر

پوستر

دسته بندی ها: فراخوان غیر رایگان, فراخوان کارگاه آموزش هنر

دیدگاه ها