منو

لینک صفحه اینستاگرام فراخوان کلاس های آموزش طراحی طلا و جواهر با رایانه (ویژه بازار کار)

≡ آموزش طراحی طلا و جواهر با رایانه (ویژه بازار کار) ≡

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
≡ توجه: ظرفیت تکمیل شده و فقط یک جای خالی باقی مانده است. ≡
■ تاریخ شروع دوره : ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ■
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ نیمه خصوصی ■

■ بیست جلسه | هر جلسه ۹۰ دقیقه ■
■ مبتدی | متوسط | پیشرفته ■
■ با قرارداد رسمی ■
■ محل تشکیل کلاس ها: تهران | میدان انقلاب ■
■ کلاس ها جمعه هر هفته تشکیل خواهد شد. ■
■ ظرفیت پذیرش هنرجویان حداکثر چهار نفر ■

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان کلاس هنر

دیدگاه ها