منو

فراخوان یادمان دوتار ایرانی

فراخوان ارسال آثار تصویری دوتارنوازی نوجوانان و جوانان، یادمان دوتار ایرانی ویژه برنامه نخستین سالروزثبت دوتار ایرانی در فهرست جهانی میراث بشری ناملموس یونسکو منتشر شد.

  • مهلت ثبت نام: ۱۲ آذر ۱۳۹۹

فراخوان یادمان دوتار ایرانی، ویژه برنامه نخستین سالروز ثبت دوتار ایرانی در فهرست جهانی میراث بشری ناملموس یونسکو، در دو بخش «ارسال آثار تصویری دوتارنوازی نوجوانان و جوانان» و «کارگاه های آموزشی-پژوهشی» منتشر شد.

≡ شرایط بخش ارسال آثار تصویری:

■ واجدین شرایط: فعالان سراسر کشور بدون توجه به سبک دوتارنوازی و یا اقوام و مناطق.
■ قطعه ای از دوتار نوازی حداکثر در ۵ دقیقه – ۴۸۰dpi.
■ سطح برگزاری: دوسطح هنرآموز و هنرورز.

≡ شرایط بخش کارگاه های آموزشی-پژوهشی:

■ واجدین شرایط: علاقمندان و فعالان.
■ برگزاری: به دو صورت مجازی نامحدود و حضوری محدود براساس پروتکل های بهداشتی.

≡ زمان برگزاری کارگاه ها

■ مهارت های سنتی نواختن: ۱۸ آذر ۱۳۹۹
■ مهارت های سنتی ساختن: ۱۹ آذر ۱۳۹۹

≡ هزینه شرکت در هر دو بخش:

■ رایگان است.

≡ ثبت نام و ارسال آثار:
  • mazandchto.ir

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان رایگان, فراخوان کارگاه آموزش هنر, فراخوان موسیقی, فراخوان هنری, مسابقه رایگان, مسابقه موسیقی, مسابقه نوازندگی, مسابقه هنری

دیدگاه ها