فراخوان | فستیوارت

منو

وبسایت معرفی هنرمند: یدالله رضوانی

≡ زیورها و باور های ما ≡

≡ یدالله رضوانی ≡

  • چند سال پیش زیور سیمین بالا را بدون لحیم کاری، جوش کاری و ریخته گری با چکش کاری ساخته ام و بخشی از آنرا زر اندود کرده ام.
  • گنبد آرامگاه حضرت امام رضا (ع) و زیارتگاه های دیگر نیز با همین روش زرین گشته اند. این روش زر اندود کردن نقره و مس ریشه ای دیرین در سررمین ما دارد. تا چند سال پبش فکر میکردم از روزگار ساسانی به جا مانده ولی در پژوهشهایم دریافتم برخی تندیسهای سرزمین ما از نزدیک پنج هزار سال پیش با این فن ساخته شده اند و پیش از آن در فرهنگ سرزمینهای دیگر دیده نشده.
  • خوب است بدانید این شیوه بسیار خطرناک است. کسی که گنبد مسی زیارتگاه مشهد را زراندود کرده در پایان کار دندانهایش ریخته و کمی پس از آن درگذشته است. مقاله ای در باره این شیوه زراندود و خطر آن نوشته ام که به درخواست گروهی از دوستان به زودی در این کانال خواهم فرستاد.

 

دسته بندی ها: فراخوان رایگان, گزیده خبرهای هنری

دیدگاه ها