منو

نمایشگاه آبرنگ های «فرهاد امین زاده»

■ نمایشگاه آبرنگ های «فرهاد امین زاده»■

■ گشایش:۱۲بهمن| ۴ تا ۸ عصر■
■ پایان: ۱۹ بهمن■
■ بازدید: همه روزه ۱۶ الی ۱۹ ■

≡ مکان: بابل|نگارخانه «خیام» ≡

دسته بندی ها: دعوت نامه نمایشگاه, گزیده خبرهای هنری و ادبی

دیدگاه ها