منو

نمایشگاه انفرادی حجم «تله پاتی و خط ها» میثم رضایی نیا

≡ نمایشگاه انفرادی حجم «تله پاتی و خط ها» میثم رضایی نیا ≡
 

≡ محل برگزاری: «گالری سایه» ≡
≡ افتتاحیه: جمعه ۲۲ ازساعت  ۵تا ۱۰ شب ≡
≡ ادامه تا ۲۷ دی از ۱۱ صبح تا۱۰ شب ≡
≡ آدرس: خیابان جمشیدیه | خیابان امیدوار | خیابان آقا خوانی | شماره ۳ ≡
 

≡ استیتمنت
بدون رمزو رازو هرگونه نافهمی
صاف وساده همانند خط موازی
می مانیم در کنار هم
خواه راست ومستقیم
خواه مجعد وپیچ دار
بدون تک روی وتردید
فشار ، موزیانه می آید
حمله به یکی برای نابودی آن
می دانیم تنها نمی مانیم
نرم تنمان با آرایش و اتحاد وریتم
محکم فلزی سخت می گردد
وآهنگ توازن وغرور می خواند.

 

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: دعوت نامه نمایشگاه, فراخوان

دیدگاه ها