منو

ارتباط با تلگرام نمایشگاه انفرادی نقاشی با آبرنگ «فرانک فیروزی»

≡ نمایشگاه انفرادی نقاشی با آبرنگ «باغ گل» ≡

 

فرانک فیروزی
فارغ التحصیل رشته ی نقاشی

 
≡ https://instagram.com/Faranakartgallery ≡
≡ https://t.me/faranakf_art ≡

 
≡ زمان برگزاری: ۷ دی الی ۱۳ دی ۱۳۹۶ ≡
≡ گشایش: ۷ دی | ساعت ۱۶ الی ۱۹ ≡
≡ ساعات بازدید: ۹ الی ۱۹ ≡
≡ اختتامیه: ۱۳ دی| ساعت ۱۴ ≡
≡ محل برگزاری: فرهنگسرای ابن سینا … ≡

≡آدرس: شهرک غرب| خیابان ایران زمین شمالی|فرهنگسرای ابن سینا ≡
≡ تلفن: ۸۸۳۶۶۳۶۶≡

دسته بندی ها: دعوت نامه نمایشگاه, فراخوان

دیدگاه ها