منو

کانال تلگرام نمایشگاه گروهى آبرنگ «گذر زمان»

■ گذر زمان ■
■ نمایشگاه گروهى آبرنگ ■

≡ مصطفى شعرباف، مهدى خسرویان ، پارسا پاینده و مهدى باغ زرشکى≡

■ گشایش:۴اسفندماه ١٣٩۶ساعت١۶ ■
■ ادامه نمایشگاه تا ١۵ اسفند ماه ساعات١۶-٢٠ ■

■ چهارباغ بالا کوى ٢٣ گالرى نقش قلم ■

■ ٠٩٠٢٣١٩٨٩۶٣ ■

≡ کانال تلگرام:
https://t.me/gallerynaghsheghalam ■

دسته بندی ها: دعوت نامه نمایشگاه, فراخوان

دیدگاه ها